19.01.2016 Şirket Haberleri

AKSEL: Şirket'in yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısı gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile tehir edilmiştir.

AKSEN: Bolu Göynük'te ikinci faz yatırımı tamamlanmış bulunan Bolu Göynük Linyit Santralinin ticari faaliyete alınabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.

ALBRK: Şirket, geri alım programı kapsamında, 1.36-1.37 TL fiyat aralığından 500.000 adet hisse alımı yaparak payını %0.06'ya yükseltmiştir.

ARCLK: Şirket'in Romanya'da yer alan bağlı ortaklığı Arctic S.A., Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için, Romanya devletinden 37,5 mn EUR nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 mn EUR yatırım harcamasını onaya sunmak için ortaklarını genel kurula çağırmıştır.

ATEKS: Şirket'in maliki bulunduğu İstanbul-Bakırköy'deki 51.383,00 m2 alanlı taşınmazının Tapu kayıtlarındaki kamulaştırma şerhinin kaldırılması için yapılan çalışmalarda bir değişiklik olmamış ve mevcut durum devam etmektedir.

BAKAN: Şirket'in muhasebe kayıtlarındaki sorunlar, finansal tablolara ilişkin hazırlanma süreci, devralma sürecinde oluşan iştiraklerden alacaklara faiz işletilmesi, stok ve maddi duran varlıkların bilançolarda gösterilmesi, icra takipleriyle ve ticari alacaklara ilişkin muhasebesel işlemeler ile ilgili bilgilendirme, faaliyet planlarının KAP'ta yayınlanması, devralma sürecinde ihtilaflı konulara ilişkin olarak suç duyurularının gecikmeli açıklanması, 2015/06 bilançosunun internet sitesinde yayınlanması ve kamuoyu bilgilendirilmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle; 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine ve durumun 31/12/2015 bilançoları sonrası yeniden değerlendirilmesine BIST tarafından karar verilmiştir.

DARDL: Şirket'in alacaklı bankalara sunacağı nihai teklif, yetkili kurul onayları alınmak üzere lider bankaya gönderilmiştir.

ECILC: Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kararlara göre, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin Baxter Healthcare S.A'nın tek kontrolüne geçmesi işlemi uygun bulundu. *NTVPara

ERSU: Borsa İstanbul, 31/12/2014, 30/06/2015 ve 30/09/2015 tarihli finansal tablolarında tespit edilen eksikliklerin ve hataların 31/12/2015 tarihli finansal tablo ve bu tablolarla birlikte karşılaştırma amacıyla sunulacak 31/12/2014 tarihli rakamlarda ve dipnotlarda düzeltilmesinin, 25/06/2013 tarihli özel durum açıklamasına konu dava konusunda ortaya çıkan gelişmeleri KAP'ta açıklamasının, Özel durum açıklamalarının yapılmasında ve kamuya açıklanan finansal raporların hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına ve bu konunun 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında "birinci uyarı" olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

GSRAY: UEFA, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız olduğunu açıkladı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edilen sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki karar, şubat ayı sonunda belli olacak. *AnadoluAjansı Kulüp, Lucas Elias Ontivero'nun Montreal Impact kulübü ile 2016/2017 futbol sezonunun ilk yarısının sonuna kadar (31.12.2016'dan geç olmamak üzere) geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Buna göre Montreal Impact kulübü oyuncuya hakedişlerinin 250.000 EUR 'luk kısmını ödeyecek olup geçici transfer bedeli olarak ayrıca oyuncunun kalan hakedişine denk gelen 225.000 EUR ödeyecektir. Bunlara ek olarak Montreal Impact kulübü 01 Aralık 2016 tarihine kadar 800.000 EUR bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Satın alma opsiyonu kullanıldığı takdirde oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda satış karının 10%'unu Galatasaray'a ödeyecektir.

GUBRF: Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Güvendi, yaptırımların kaldırılmasıyla beraber İran biriminde verimliliğin artacağını belirtti. Güvendi, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte kapasite kullanımında da artış öngördüklerini aktardı. *BloombergHT

HALKB: Banka, yurtiçinde 6 milyar TL'lik ihraç limiti ve onaylanacak limit kapsamında ilk etapta 175 gün vadeli, 500 Milyon TL nominal tutarlı fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL nominale kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin olarak Kurul'a başvuruda bulunmuştur.

HALKB: Halkbank Genel Müdürü, daha önceki paylaştıkları beklentilere paralel olarak 2016 yılında kredi ve aktiflerde %16 büyüme öngörmektedir. Banka'nın Genel Müdürü, Balkan ülkelerinde Makedonya ve Sırbistan'da bankalara sahip olduklarını, fırsat çıkarsa Balkan ülkelerinde genişlemeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Singapur ve Orta Doğu'da önümüzdeki dönemde temsilcilik açılması yönünde niyetleri olduğunu açıkladı. *Milliyet

HDFGS: Şirket'in halka arz edilen paylarının %25'ine karşılık gelen 3.737.500 TL nominal değerli satışa hazır bekletilen paylar 1 yıllık sürenin dolması nedeniyle iptal edilmiştir.

ISFIN: Şirket yetkilisi Cem Okullu, 0,75-0,76 TL fiyattan 2 mn lot alış yaparak payını %20,49'dan %20,96'ya çıkarmıştır.

KAREL: Şirket, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nın açtığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KGYS İl Merkezi ve İlçeler Genişleme, Kurulum ve Modernizasyon İşi ihalesini 6.77 mn TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme Gaziantep Merkez, Islahiye, Nizip, Araban, Yavuzeli ilçelerine Kentgüvenlik Sistemi (KGYS) kurulması ve modernize edilmesini kapsamakta olup 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

KATMR: Şirket, Çukurambar-Ankara'da şube açılmasına karar vermiştir.

KOMHL: Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği (SENVER) Proje Yarışması Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde, Ağaç Ürünleri Sektöründe, Grup şirketlerinden Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. sektör birincisi olmuştur.

KOZAL/IPEKE/KOZAA: Şirket'lere atana Kayyımlarda değişikliğe gidilmiştir.

KRSAN: Şirket, Borsa İstanbul'un "birinci uyarısı" kapsamında yaptığı bilgilendirme yapmıştır. Buna göre ilişkili tarafı Altınyağ Kombinaları A.Ş., Artı Yatırım Holding A.Ş. ve Endeks Menkul Değerler A.Ş. (Endeks Menkul) ile gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Şirketin tüm ilişkili taraflarından ve Müjdat Uslu'dan olan alacaklarının tahsiline ilişkin olarak ödeme takvimine ilişkin olarak; Altınyağ Kombinaları A.Ş.'ye borcu bulunmakta olup, Karsusan'ın nakit akımının uygunluğu gözetlenerek ödemesi gerçekleşecektir. Endeks Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanmış olan Satış Vaadi Sözleşmesine konu olan mülkün satın alımı, Karsusan'ın merkez operasyonlarının Holding merkezinden yürütülmesine karar verilmesi sonucu işlevsiz kalacağı öngörülerek iptal edilmiş olup, Endeks Menkul Değerler alınan avansların 2,1 mn TL lik kısmını iade etmiştir. Kalan kısmın iadesi yılın ilk yarısında tamamlanacaktır. Müjdat Uslu'dan Artı Yatırım Holding'in doğan alacağının 5.000.000,00 TL'lik kısmının temliki söz konusu olup, Temlik Eden alacağın tahsil edilememesi durumunda kefalet vermektedir. Alacağın tahsili hakkında yasal süreç devam etmekle birlikte, tahsil edilememesi durumunda yükümlülük Artı Yatırım Holding'e ait olacaktır. Şirketin Sinop/Gerze'de bulunan fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucunda ileri bir tarihe kadar durdurulan fabrikadaki faaliyetlerine ilişkin olarak bilgiler güncelliğini korumaktadır.

LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2.31-2.33 TL fiyat aralığından 22.740 adet alış işlemi ile payını %2,24'e çıkarmıştır.

MRGYO (MARTI): Antalya-Kemer Tekirova'da kurulu Myra tesisinde yapılan değerleme sonucu, Yıllık kira bedelinin yıllık net hasılatın sırasıyla 2016 yılı için %17,5'i, 2017 yılı için %20' si, 2018 yılı için %22,5' u, 2019 yılı için %25' i, 2020 yılı için %25' i + KDV olarak uygulanması ve kira süresinin 5 yıl süre ile (01.01.2016-31.12.2020) uzatılmasına ve Şirket ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. arasında akdedilen Turizm Tesisi Kira Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili amacıyla Kira Sözleşmesine Ek Protokol düzenlenmesine karar verilmiştir. Muğla-Orhaniye' de kurulu Martı Marina tesisi için ise Yıllık kira bedelinin yıllık net hasılatın sırasıyla 2016 yılı için %22' si, 2017 yılı için %24' ü, 2018 yılı için %26' sı, 2019 yılı için %26' sı, 2020 yılı için %26' sı + KDV olarak uygulanması ve kira süresinin 5 yıl süre ile (01.01.2016-31.12.2020) uzatılmasına ve Şirketi ile Martı Otel İşletmeleri A.Ş. arasında akdedilen Tali Yat limanı Tesisi Kira Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili amacıyla Kira Sözleşmesine Ek Protokol imzalanmıştır.

ORGE: Şirket hakkında, bir internet sitesinde yapılmaya devam eden yayınlara ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimlikleri'ne yapılmış olan "Erişimin Engellenmesi ve Tekzip" taleplerimizin öncelikle reddine karar verilmiş olup, ret kararına yönelik itiraz üzerine söz konusu yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Ayrıca söz konusu yayınları yapan internet sitesi (içerik sağlayıcı), internet sitesinin İmtiyaz Sahibi (yer sağlayıcı) ve internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni hakkında Şirket ve Şirket Genel Müdürü tarafından ayrı ayrı olmak üzere suç duyurusunda bulunulmuştur.

OTKAR: Şirket ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı SSM arasında imzalanan "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi), Dönem I Türk Ana Muharebe Tankı Tasarım ve Prototip Üretimi Ana Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geliştirme süreçleri ve prototip üretimleri tamamlanmış olup, projedeki son aşama olan sistem kalifikasyon ve kabul testleri halen devam etmektedir. Ayrıca, mevcut sözleşmemizin ilgili maddeleri çerçevesinde 250 adet tank üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyası 18.01.2016 tarihinde SSM'na sunulmuştur. SSM, sunulan dosya üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacaktır.

SAHOL: Alman enerji devi Eon ile Sabancı Holding'in, Enerjisa'da Çinli yatırımcılara hisse satışı yapmak için görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. BusinessHT'nin haberine göre, Çinli yatırımcılara şirketin üçte birinin satışı gerçekleştirilecek. Sabancı Holding'den konuyla ilgili, "Enerjisa finansal ve operasyonel performansına, pazardaki stratejik konumlanmasına aralıksız olarak devam ediyor" yorumu geldi. Eon sözcüsü Christian Drepper ise yorum yapmayı reddetti. Daha önce şirketin satışıyla ilgili Goldman Sachs'ın yetkilendirildiği ve 1 milyar dolarlık gelir beklendiği belirtilmişti. *Sabah Yorum: Olası bir anlaşma, NAD'a göre %41 iskontolu işlem gören (tarihsel ortalama: %26) hisse fiyatları üzerinde pozitif bir etki yapabilir. EXSA Export, geri alım programı kapsamında 7.98 TL fiyattan 40.000 lot alım yaparak payını %0.78'e çıkarmıştır.

SARKY: Şirket'in Kastamonu ilinde maden arama izin talebinin reddine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün ararları aleyhine açmış olduğu iki dava Şirket lehine sonuçlanmış, ancak her iki karar da İdare tarafından temyiz edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir.

SAYAS: Şirket yapacağı 50 mn TL'lik ihraç tavanı kapsamındaki özel sektör tahvili için, satın alan yatırımcılara bağlayıcı olmak üzere; dışarıdan elde edeceği finansman toplamının 3 milyon TL'yi aşmayacağını söz konusu tutar aşıldığı takdirde %2 fazla faiz ödeneceğini; tahviller itda edilene kadar geçecek süre içerisinde genel kurula sunulacak kâr dağıtım önerisinin; mecbur olmadıkça nakit temettü ve mecburi temettüler dışındaki temettüleri içermeyeceği taahhüt edilmiştir.

TCELL: Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, bölge ülkelerinde büyüme planları kapsamında İran'ı incelediklerini belirterek, İran'daki sabit ve mobil oyuncularla iletişim halinde olduklarını ve bu ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi. Turkcell'in içinde yer aldığı bir konsorsiyum 2004 yılında İran'da bir mobil lisansı ihalesini kazanmış ancak daha sonra ihale ikinci olan Irancell ile ortağı Güney Afrikalı MTN'ye verilmişti. Bu kapsamda Turkcell ile MTN yıllar süren dava sürecine girmişti. Ayrıca Yurtdışı operasyonlarını büyütme planları çerçevesinde Fintur'un kalan hisseleri için Teliasonera'ya bağlayıcı olmayan teklif verdiklerini hatırlatan Terzioğlu, diğer yandan iyi bir alıcı çıkması halinde buradaki hisselerini satabileceklerini de ifade etti. Turkcell'in Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki faaliyetlerini yürüttüğü Fintur'da yüzde 41.45 payı bulunuyor. Kalan yüzde 58.55 hisse ise Teliasonera'ya ait. Terzioğlu, Turkcell'in bu yıl temettü dağıtıp dağıtmayacağı ile ilgili soru üzerine ise, bu sene de genel kurulun yapılmasını beklediğini ve yüzde 50 temettü dağıtımı politikasının geçerli olacağını söyledi. *Dünya Yorum: CEO'nun açıklamalarını, temettü dağıtımı üzerindeki riskler nedeniyle 5 aydır baskı altında olan hisse fiyatları üzerinde olumlu olmasını bekliyoruz.

THYAO: Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, "Şubat'ta 300. uçak filoya katılacak" dedi. Kotil, İstanbul'a yapılan 3. Havalimanı'yla ilgili olarak, THY'nin meyvesinin bu havalimanı olduğunu ve 3. Havalimanı ile daha da büyüyeceklerini ifade etti. *AnadoluAjansı

TUCLK. Şirket'in Kocaeli-Dilovası'nda yer alan 49.999,99 m2'lik arsası, 23.483.520 TL bedel ile Dalgakıran Kompresör Makina San. ve Tic A.Ş.'ye satılmıştır.

ULAS: Şirket'in Ankara-Çukurambar'da yer alan 600.000 TL karşılığında ilişkili taraf Lamiye Ulaş'a satılması işlemi tamamlanmış olup bedel tahsil edilmiştir.

YKBNK: Banka, sermayesinde paya sahip olduğu Visa Europe Ltd.'nin Visa Inc'e devri çerçevesinde aktifinde 10 Euro nominal değeri ile kayıtlı bulunan Visa Europe Ltd. hissesi ile ilgili gereken tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

 

Yukarı