18.04.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

AKSA: Şirket'in bazı yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan davada tahkikat sürecinin devam ettiği, 14 Nisan tarihindeki duruşmada 2013 yılına ait olağan genel kurulun bazı kararlarının iptaline ilişkin davanın kesin kararının beklenmesine ve bu sebeple bir sonraki duruşmanın 13 Ekim'de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

ANHYT: Şirket'in Ocak-Mart dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.4 azalışla 97.2 mn TL seviyesinde açıklanmıştır.

ASUZU: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,5 TL (net 0,425 TL) temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtımı kararını onaylamıştır.

BISAS: Şirket'in Genel Kurul'u asgari toplantı nisabı oluşmadığından ertelenmiştir.

BNTAS: Şirket, brüt 0,082222 TL (net 0,069888 TL) nakit temettüsünü 31 Mayıs'ta dağıtacağını açıklamıştır.

DOGUB: Oktay Çalışkan 960 bin lot Şirket hissesini, borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

EGLYO(VERUS): Egeli&Co'nun girişim sermayesi yatırımı Enda Enerji Holding A.Ş'de sahip olduğumuz payların tümünün satışına ilişkin, Verusa Holding A.Ş. ile imzalanan 17 Şubat 2016 tarihli pay devir sözleşmesi ve 5 Nisan 2016 tarihli ek sözleşmede belirtilen karşılıklı yükümlülükler yerine getirilerek, ödemelerin tamamı belirtilen sürelerde tahsil edilmiş ve söz konusu Enda Enerji Holding A.Ş. paylarının tamamının devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece Verusa Holding'in Enda Enerji'de direk ve dolaylı pay oranı %26,82 olmuştur.

EKGYO: Şirket, brüt (net) 0,09676 TL nakit temettüsünü 24 Mayıs'ta dağıtacağını açıklamıştır. Şirket'in geri alım programı için Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı yerine Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz projelerinden "İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nin sözleşmesi, Yüklenici "Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ~ Güney Gayr. Yat. San. ve Tic. A.Ş. ~ Elit Vizyon Yapı İnşaat Taah. Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" ile imzalanmıştı. Buna göre Arsa satış karşılığı toplam geliri 200 mn TL olan projede Şirket Payı Toplam Geliri 62 mn TL (%31) olarak belirlenmiştir.

EKIZ: İzmir-Menderes'te yer alan İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin arsa ve binasının AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne tapu devri gerçekleşmiş olup, finansal borçların kapatılmasında kullanılacak olan 5.3 mn TL'lik satış bedelinin ödemesi, devam eden ipotek işleminin kaldırılmasına bağlı olarak 3 hafta içerisinde tamamlanacaktır.

ERBOS: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 1,2931 TL (net 1,09914 TL) temettünün 31 Mayıs tarihinde dağıtımı kararını onaylamıştır.

EUHOL: Şirket, iştiraki olan Eurocity Bank AG'nin sermayesinin 20 mn Euro'dan 24 mn Euro'ya artırılması işlemine katılmama kararı almıştır.

GARAN: Şirket, brüt 0,135 TL (net 0,11475 TL) nakit temettüsünü 25 Nisan'da dağıtacağını açıklamıştır.

IPEKE/KOZAA/KOZAL: SPK, Şirketlere 31 Mart 2016 tarihli finansallarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesine ilişkin başvuruyu değerlendirerek Şirket'lere 29 Temmuz'a kadar ek süre vermiştir.

KATMR: Şirket'in SPK'ya yaptığı 100 mn TL nominal değerdeki 1 yıl vadeli değişken faizli tahvil başvurusu Kurul tarafından kabul edilmiştir.

KIPA: Şirket'in İzmir-Bayraklı'da bulunan 250,37 m2 satış alanlı mağazasını hizmete kapatmıştır.

KRSAN(ETILR): Şirket, ETILR hissesinde 1,25 TL fiyattan 100.000 lot satış yaparak pay oranını %17,20'den %16,34'e düşürmüştür.

NTHOL: SPK, Şirket'in %100 iştiraki Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ne "geniş yetkili" olarak yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunmasına izin vermiştir.

PENGD: Gençoğlu Holding, Şirket sermayesinde sahip olduğu %41,03'lük payından önümüzdeki günlerde satış gerçekleştirebileceğini bildirmiştir.

PETKM: Şirket'in yaptığı açıklamaya göre STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortak SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini açıklamıştır.

PINSU: Şirket, %250 (31.973.363 TL - 1 TL rüçhan fiyatı ile) bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur. Şirket'in yayınladığı raporda, söz konusu sermaye artırımından sağlanacak fon'un 2015-2016 yıllarındaki yatırımlar için kullanılan kısa vadeli kredilerin bir kısmının kapatılması ve satıcı kredisi ile satın alınan üretim makinalarının geri ödemesinde kullanılacaktır..

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Kocaeli-Çayırova'daki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan deponun 300 m2 depolama alanı için "Alerta Elektronik ve Pazarlama Teknolojileri Tic.Ltd.Şti." ile 6 aylığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket depodan 6 ayda yaklaşık 12.000$ gelir elde edecektir.

SELEC: Şirket, brüt 0,06843 TL (net 0,05817 TL) nakit temettüsünü 6 Mayıs'ta dağıtacağını açıklamıştır.

THYAO: Şirket yönetimi ile Senagal Cumhurbaşkanı Macky Sally arasında yapılan görüşmelerde Senagal Havayolları ile Şirket arasında işbirliği çalışmaları başlatılmasına karar verilmiştir.

TKNSA: Serra Sabancı, 6,43 - 6,44 TL fiyattan 233.118 lot satış gerçekleştirerek pay oranını %4,09'dan %3,88'e düşürmüştür. Bu satışla beraber Serra Sabancı %25'lik pay satışı gerçekleştirmiştir.

TUPRS: Şirket, basında yer alan İzmit rafinerisinde dizel üretiminin 3 aylık duruşun ardından Nisan veya Mayıs aylarında başlayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiş olup, İzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm tesislerinin Hydrocracker ünitesinde görülen alevlenme kaynaklı lokal hasar nedeniyle Hydrocracker ünitesi faaliyetlerine 3 Şubat- 8 Mart arasında; diğer bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de 13 Mart- 7 Nisan arasında ara verildiği hatırlatılmıştır. Bu süreçte İzmit rafinerisinde dizel üretimine diğer tüm ünitelerde, tam kapasite kullanılarak devam edilmiştir. Tüpraş, bakım ve onarım çalışmalarını, karlılığını ve ticari operasyonlarını minimum düzeyde etkileyecek şekilde düşük sezon olan Aralık-Mart döneminde planlamakta olup, yukarıda bahsi geçen plansız ünite bakım duruşları rafineri çalışmalarında karşılaşılabilecek olasılıklar dahilinde görülmektedir.

ULUUN: Şirket, brüt 0,034154 TL (net 0,029031 TL) nakit temettüsünü 29 Nisan'da dağıtacağını açıklamıştır.

UYUM: Makro Market A.Ş, şirket paylarında 4 TL fiyattan 56.613 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %75,22'den %75,32'ye yükseltmiştir.

YKGYO: Şirket'İn Ankara-Ankara davasına ilişkin olarak 5 adet daire malikinin açtığı davalarda Ankara 4. Tüketici Mahkemesi, davacılara, son celsede aldıkları dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vermiştir. Davanın bir sonraki duruşma tarihi 7 Ekim olarak belirlenmiştir.

Yukarı