18.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "İran'dan 2 banka ciddi manada Türkiye'de sıfırdan lisans alarak banka kurmak istiyor" dedi. *Anadolu Ajansı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, Patente Kanunu'nu hazırlıklarının tamamlandığını söyleyerek, "Bu tasarının kanunlaşmasıyla, patent, marka ve tasarımlarla ilgili başvuru, tescil ve koruma süreçlerini hem iyileştirecek hem de hızlandıracak önemli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bu tasarıyı, inşallah önümüzdeki hafta TBMM'ye sevk edeceğiz" dedi *Milliyet

AKFEN: Şirket hakim ortağı Hamdi Akın, Selim Akın, Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. ve Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.'nin oy haklarında %97 pay oranını aşması ile satma hakları kullanılabilir hale gelmiş olup, satma haklarının kullanılabileceği 23.12.2015 tarihini izleyen 3 aylık hak düşürücü süre 22.03.2016 tarihinde sona erecektir. Hakim ortaklar, satma hakkını kullanmamış olan diğer pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkını kullanımı ise, 3 aylık hak düşürücü sürenin (23.12.2015 - 22.03.2016 döneminde), sona ermesini takiben, hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı 22.12.2015 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 10,9998 TL bedel ile gerçekleştirilecektir. 2 adet ortak, hakim ortak durumu açıklaması yapılması nedeniyle satma hakkını kullanarak 13,07 TL fiyattan 397.746 adet satış işlemi ile Şirket'teki pay oranını sıfırlamıştır.

ANSGR: Şirket, 2016 yılı ilk iki aylık döneminde yıllık %25,2 oranında artışla 669.2 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.

AVOD: Şirket'in TSP'de yapacağı 1,06 TL fiyattan 16 mn TL nominal değerli tahsisli sermaye artışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecektir.

BISAS: Şirket'in iş akitleri feshedilen çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına karşılık verdiğimiz senetlerden ödeme vadesi 21.03.2016 olan toplam 1.081.029 TL'lik senet bedelleri ödenmiştir.

CCOLA: Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ)'nin 'BBB' seviyesinde olan Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu teyit etmiştir. Notların görünümü durağandır. Fitch'in notları, 2015 yılında Pakistan'daki yoğun rekabet, birçok pazarında görülen sert devalüasyonlar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybına bağlı olarak yabancı para cinsinden borçtaki artışa rağmen, CCİ'in sergilediği güçlü operasyonel performansı ve makul kaldıraç oranını koruyabilme kabiliyetini yansıtmaktadır. Notlar ayrıca, The Coca-Cola Company (TCCC, 'A+'/Negatif) ile olan operasyonel ve stratejik ilişkisini yansıtmaktadır.

DESPC: Şirket ile Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında, Samsung marka akıllı cep telefonu ve aksesuar ürünlerinin İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa illerini içeren dağıtıcı bayilik faaliyetlerinin verilmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

ECILC: Şirket 548.208.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 1.92 mlr TL'ye artırılarak 2020'ye kadar geçerli olması hususunda karar almıştır.

ECZYT: Şirket, ECILC hisselerinde planlandığı satış işlemi, uygun piyasa koşulları oluşmadığı için gerçekleştirilememiştir. Eczacıbaşı Holding'de Şirket payları satışını benzer nedenlerden gerçekleştirememiştir.

EKIZ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Şirket'e verilen, toplam yatırım tutarı 4.26 mn TL olan, "Yatırım Teşvik Belgesi'nin" süresi, 17.03.2016 tarihinde sona ermiştir. Söz konusu yatırım teşvik kapsamındaki tesisin yatırım tutarı tamamlanmamış olmakla birlikte, Şirket'in İzmir Tekeli OSB'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi'nin aktifinde kayıtlı bulunan arazi ve binaların yanı sıra, teşvik kapsamında KDV desteği aldığımız makine teçhizat her türlü demirbaşlarının 3.kişilere satışı kararı çerçevesinde, süre uzatımı talep edilmeyecektir.

FLAP: Şirket; Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nce 2017 yılı Nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan "9. Bahar Sempozyumu"nun organizasyonu görevini üstlenmiştir.

FROTO: Ar-Ge harcamalarının finansmanı kapsamında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 100 milyon Avro tutarında altı yıl vadeli kredi sözleşmesi kapsamında ilgili tutarı kullanmış olup, nihai faiz oranı yıllık % 0,819 olarak belirlenmiştir.

ISCTR: Bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin olarak, ilgili dönemde halka açık bir şirket olan POAŞ'ın faaliyetleri kamu kurumlarının denetimine tabi olmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerine yönelik iddialar hukuki bir zemine dayanmadığı ve gerçeği yansıtmadığından Banka yöneticileri ile Bankanın yasal haklarının korunması için her türlü hukuki tedbire başvurulacağını kamuoyuna açıklamıştır.

KCHOL/AYGAZ Şirket'in %77, bağlı ortaklıklarından Aygaz'ın %20 pay sahibi olduğu bağlı ortaklık Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, 435.110.000 TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 11 Nisan 2016 olarak belirlenmesi teklifinin, EYAŞ ın 4 Nisan 2016'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

METAL: Şirket'in 25 mn TL'lik tahsisli sermaye artırımı başvurusunun yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilmesine karar verilmiştir.

NTHOL: Besim Tibuk, 3,10-3,17 TL fiyattan 150.000 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece pay oranını %9,12'den %9,16'ya yükseltmiştir.

PAGYO: Faik Güngör, 662.500 TL nominal bedelli payı, borsada işlem gören tipe dönüştürmek için MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

PLASP: Şirket, ilişkisi olan bankalarla finansal borçların yapılandırılması yönündeki görüşmeler henüz tamamlanmamıştır.

RYGYO: Şirket'in 5 yıla kadar 100 mn TL nominal tutardaki tahvil ihracı için SPK'dan gerekli izinleri almıştır.

TUPRS: Şirket, önümüzdeki dönemdeki işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve borçlanma vadelerinin ağırlıklı ortalamasının uzatılmasını teminen, uzun vadeli dış finansman sağlanması amacıyla HSBC (Koordinatör), ING (Kredi Temsilcisi), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citibank N.A, Intesa Sanpaolo ve JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch dan oluşan bankalar topluluğu ile kredi sözleşmesi imzalamıştır. Toplam 157,5 milyon ABD Doları ve 261,5 milyon EUR tutarında kullanılacak ve bir ay içerisinde kullanılması öngörülen kredi 6 ayda bir faiz ödemeli, ilk 3 yılı geri ödemesiz, sonrasında 6 ayda bir 5 eşit taksitte anapara ödemeli şekilde toplam 5 yıl vadelidir.

UMPAS: Şirket'in taşınmaz alım kararının iptali işleminden doğan Umpaş Holding A.Ş. için 770 bin TL ve Umpaş Seramik San.Tic.A.Ş. için 770 bin TL'lik tapu hacının iadesi için Manisa Vergi Mahkemesi Başkanlığına ayrı ayrı iptal davası açılmıştır.

VAKFN: JCR Eurasia Rating, Şirket ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)' olarak bir kademe yukarıya revize etti, uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise 'BBB-' olarak teyit etti.Tüm Notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirledi.

VERTU(ACSEL): Şirket, ACSEL hisselerinde 3,51-3,55 TL fiyat aralığından 20.408 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece, Şirket'in pay oranı %43,61'den %43,80'e yükselmiştir.

 

Yukarı