17.06.2015 Şirket Haberleri

AFYON: %3233 bedelli sermaye artışında rüçhan hakkı kullanımı 22 Haziran - 6 Temmuz arasında gerçekleştirilecektir.

AGYO: Alanya'da 10 bin m2 alanlı arsa 8 mn Euro bedelle satılmıştır. Satış karı 18.7 mn TL olarak belirtilmiştir.

AKFEN: Hisse geri alım programında 16 Haziran'da 14 bin adet alım dahil olmak üzere sermayesinin %5.37'sine tekabül eden toplam 14.06 mn adet hisse alınmıştır.

AKSEL: Ansa Enerji paylarının net varlıklarının üzerindeki değerler üzerinden alımı ve birikmiş zararları neticesinde 31/03/2015 tarihi itibarıyla sermayesinin %54'ünü kaybetmiş olması nedeniyle sermaye kaybını giderecek ve karlılığını artıracak tedbirlerin 9 aylık dönem sonuna kadar açıklanmasına ve yılsonunda tekrar durumun değerlendirilmesine ve Eski ortakları Veysel Salihoğlu'ndan olan 412 bin TL ve VBG Holding'den olan 2.1 TL'lik alacağının tahsilat planını açıklamasına karar verilmiştir.

ANELT: Bir internet sitesinde devam eden yargı sürecinde yargı yetkililerini etkilemeyi amaçladığı düşünülen gerçeği yansıtmayan haberlerin yapılmış olması nedeniyle savcılığa şikayet dilekçesi verilmiştir.

ARTOG: Finansal tablolarını açıklaması nedeniyle Gözaltı pazarında yeniden işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

BIMAS: 3 Haziran'da kararlaştırılan hisse geri alım programı SPK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

BISAS: Sermaye kaybının 2014 yılsonunda %90 ve 2015 ilk çeyreğinde %94 olması ve aktiflerin satış fiyatları üzerinden hazırlanan 2015/03 bilançosunda sermaye kaybı %13'tür. 9 aylık dönem sonuna kadar alacağı tedbirleri açıklamasına ve ortaklar lehine verilen ipoteklerin borçların ödenmiş olması nedeniyle kaldırılması gerektiğine karar verilmiştir.

BJKAS: %66.7 bedelli sermaye artışı için 16 Haziran'da SPK'ya başvuru yapılmıştır.

BOSSA: Hisse başına 48.9 kuruş nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

DGKLB: Doğtaş ve Kelebek Mobilya Genel Müdürü Hulusi Acar, Kelebek Mobilya'nın 2015 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurtdışındaki mobilya mağazası sayısını 130'a, mutfak mağazası sayısını ise 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.*Dünya.

EKGYO: 6 Nisan 2015 tarihinde kabul edilen hisse geri alım programınca isselerini 4 TL fiyat seviyesine ve toplamda 380 mn adede kadar geri alabilecektir. Geçmişte yapılan 110.88 mn adet hisse geri alımı nedeniyle yeni programda 269.11 mn adet pay alınabilecektir. 18 Haziran - 30 Eylül arasında geri alım için fon ayrılmasına karar verilmiştir.

EMNIS: 1.8 mn adet tahsisli sermaye artışının 1.98 TL fiyattan TSP'de bugün yapılacağı açıklanmıştır.

GENTS: Bir ortak 15 Haziran'da 1.17-1.21 TL fiyat aralığından 95 bin adet hisse almıştır.

HALKB: Basında Nisan 2012-Nisan 2015 döneminde baz tutarı düşük olan takipteki kredilerin artış hızının toplam nakdi kredilerin artış hızından daha yüksek olduğu ve kamu bankaların pay oranının arttığı yönünde haber yapılmıştır. Takipteki krediler/Toplam nakdi krediler oranı Mart 2015 dönemi itibarıyla %3,42 olan oran, sektörde %2,84 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca haberlerde bahsi geçen kredi, BDDK ve Banka iç mevzuatına uygun olarak kredilendirilmiş ve krediye uygun olarak teminatlandırılmıştır.

MANGO: Borsa İstanbul, borsaya ödemekle yükümlü olduğu kotasyon ücretini 31 Temmuz'a kadar ödemesi süre verirken aksi durumda 3 Ağustos'ta paylarının işlem görmekten geçici olarak men edilmesine ve ödenmesinin ardından Gözaltı Pazarına alınmasına karar vermiştir.

NUGYO: Şişli'de bulunan Nurol Tower projesiyle ilgili olarak devam eden davaya ilişkin açıklama yapılmaması nedeniyle uyarılmasına, 2015 ilk çeyrek sonunda toplam banka kredilerinin 749 milyon TL'ye ulaşması dolayısıyla finansal borçların özkaynakların 271 katına yükselmesiyle yasal sınırı aşmış olması ve sermaye kaybının 31/12/2014 tarihi itibarıyla %50'ye, 31/03/2015 tarihi itibarıyla ise %93'e ulaşması nedenleriyle 9 aylık finansal tablolarında sermayenin güçlendirilmemiş olması durumunda Gözaltı Pazarına alınmasına karar verilmiştir.

OZBAL: Sermaye kaybının 2014 yılsonunda %56 ve 2015 ilk çeyreğinde %72 olması nedeniyle 9 aylık dönem sonuna kadar alacağı tedbirleri açıklamasına ve 2015 12 aylık finansal tablolarının durumuna göre yeniden değerlendirme yapılacağı açıklanmıştır.

RHEAG: NETAS payları yatırımı haricinde girişim sermayesi yatırımlarının zarar eden, sermaye kaybı yaşayan veya faaliyet dışı kalan şirketlerden oluşması, Dentistanbul paylarının satışından olan alacağını tahsil edememesi, faaliyet giderlerini karşılayacak nakit ihtiyacını yatırımlarından elde ettiği fonlardan ziyade banka kredileriyle karşılaması, yıllar itibariyle oluşan zararlar neticesinde sermayesinin erimeye başlaması nedenleriyle 9 aylık dönem sonuna kadar alacağı tedbirlerin açıklanmasına ve Bağlı ortaklıkları Seta Tıbbi ve Netsafe Bilgi'nin bağımsız denetim raporlarının açıklanmasına karar verilmiştir.

SKTAS: Şirket ortağı Muzaffer Kayhan 17 Haziran'dan itibaren sahip olduğu 671 bin adet hisselerden 75 bin adedini satacağını açıklamıştır.

SNGYO: Seranit Granit 16 Haziran'da 0.76 TL fiyattan 500 bin adet hisse almıştır.

TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding ve bir ortak 16 Haziran'da 4.40-4.44 TL fiyat aralığından 255 bin adet hisse almıştır.

TKNSA: Geçen yıl mağazalarında satılan tüm ürünleri internetten satmaya başlayan TeknoSA'nın, internet satışları geçen yıla göre yüzde 40 büyüdü.*Dünya.

Yukarı