17.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY: Şirket iki eşit taksitle (her taksit hisse başı net 0,1998077 TL) ödeyeceği temettüsünün ilk taksitini 24 Nisan, ikinci taksidini 20 Haziran tarihinde dağıtma kararı almıştır.
 • ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 hisseye sahip olduğu ortak girişim, 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile ‘'Kaynarca – Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri'' projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiştir. Taahhüt edilen söz konusu işe ilişkin toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 1.613.815.000 TL olup, Alsim Alarko’nun payına düşen kısım 806.907.500 TL’dir.
 • ALKIM: Adem Haluk Kora, 494.500 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürme kararı almıştır.
 • ALYAG: Ekstrasyon ünitesi, nötralizasyon ünitesi, seperatör, kırma makinesi, depolama ve çelik silolar inşa etme yatırım planı çerçevesinde Eski Yağlı Tohum İşleme Tesisinin Kırma, Pres ve Ekstraksiyon üniteleri revizyonu tamamlanmış olup, 16.04.2017 Pazar günü devreye alma çalışmaları başlatılarak üretime geçilmiştir.
 • ANSA: Şirket 20.99 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar 100 mn TL'ye artırılması kararını almıştır.
 • ARMDA: Şirket, küresel boyutta siber güvenlik çözümleri ve servisleri sunan Kaspersky Lab ile distribütörlük anlaşması yapmak üzere görüşmelere başlamıştır.
 • ASUZU: Şirket Genel Kurul’u, %230,45228 oranındaki bedelsisz sermaye artırımı kararını kabul etmiştir.
 • AVISA: Şirket’in ilk çeyrek prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %175 artarak 112.456.879 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • BANVT: Şirket, BRF GmbH'ın bağlı ortaklığı olan TBQ Foods GmbH'a devir ve temlik edilen hisse satış sözleşmesi tahtında İşlem'in kapanışının gerçekleşmesi ve Şirket hisselerinin devri için gereken ön koşulların bir kısmının henüz tamamlanamaması sebebiyle öngörülen olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihinde İşlem'in kapanışının gerçekleşemeyeceği ve kapanış için 25 Mayıs 2017 tarihinde Şirket olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli çağrıyı en kısa sürede yapacağını açıklamıştır.
 • DMISH: Şirket yönetim kurulu başkanı Ahmet Vefik Evin vefat etmiştir.
 • KIPA: Şirket, 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 mali dönemi vergi dairesi finansallarında 239.019.733 dönem net kârı açıklamıştır.
 • NTTUR: Besim Tibuk, 1,77 1,78 TL fiyat aralığından 1.650.000 adet alış işlemini 2.933.241 seviyesinden gerçekleştirmiştir.
 • PGSUS: Pegasus’un yolcu sayısı 1Ç17’de geçen senenin aynı dönemine göre %7 artarak 5.76mn oldu. Yurtiçi yolcu sayısı %4 artarken uluslararası yolcu sayısı %13 arttı. Yılın ilk çeyreğinde uçak doluluk oranı 479bp artarak %80.9 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük uçak kullanımı %9 oranında düşüş kaydetti. YF Araştırma Yorum: Hatırlanacak olursa, DHMİ’nin açıkladığı verilere göre Sabiha Gökçen Havaalanında yurtiç yolcu sayısı 1Ç17’de %2 düşerken uluslararası yolcu sayısı %3 gerilemişti. Görünüşe bakılırsa Pegasus, Türk Hava Yolları’nın kapasite ayarlamalarından pozitif etkilendi. Pegasus’un çift haneli artan uluslararası yolcu sayısı ciro artışını desteklerken uçak doluluk oranı karlılık oranını destekleyecektir. Buna karşılık düşük uçak kullanımı karlılık artışını sınırlayabilir. Bu nedenle verileri sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
 • PRKAB: Şirket 135.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar 170.000.000 TL'ye artırılmasını teminen Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.
 • RAYSG: Şirket, 2017 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 209.058.672 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 34,22 oranında artış meydana gelmiştir.
 • TMSN: TÜMOSAN, dizel motor tasarım çalışmalarında tasarım süresini kısaltmak, test maliyetlerini düşürmek ve sanayi-üniversite işbirliği uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücü ortaklığında "0665.STZ.2014" numaralı ve "Yeni Nesil Euro 6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma" konulu SANTEZ projesi destek kapsamında tek silindirli araştırma motoru alımını planlamıştır. TEYDEB kapsamında %20 ve tek silindirli araştırma motorunun yer alacağı test sistemi için SANTEZ kapsamında %75 oranında hibe desteği alınmıştır. Tek silindirli araştırma motoru TÜMOSAN'a ve test merkezi ise YTÜ'ne aittir. Türkiye'de bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru ile 1200 kW gücüne kadar dizel motor geliştirilmesi çalışmaları yapılabilirken, kurulan test sistemi ile de 330 kW gücüne kadar motorları akredite olabilecek yetkinlikte bir sistem üzerinde test ve kalibrasyon geliştirmeleri yapılabilecektir. Test sistemi ve tek silindirli araştırma motor kurulumu bitirilmiş olup 2017 yılı ilk yarısında devreye alımı gerçekleştirilecektir. TÜMOSAN, Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalayacağı protokol kapsamında 2023 yılına kadar tek silindirli araştırma motorunu YTÜ Test Sistemi üzerinde kullanım hakkına sahip olacaktır.
 • YATAS: Şirket, mali tablolarda (SPK'ya göre) 17.478.514-TL tutarında net dönem karı oluşmuştur. Ayrıca yasal kayıtlara (VUK) göre 16.183.272,10-TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirket yatırımlarındaki, operasyonlarındaki ve satışlarındaki devam eden büyüme göz önüne alınarak mevcut karın dağıtılmadan Şirket bünyesinde bırakılması uygun bulunmuştur. SPK 2017/15 Sayılı Bülteni (Bültene buradan ulaşabilirsiniz)
 • TSKB bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettü için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • SASA ve ODAS’ın bedelsiz sermaye artırımı başvuruları kabul edilmiştir.
 • SKTAS, ISCTR ve GARAN’ın borçlanma aracı ihraç başvuruları kabul edilmiştir.
 • KRONT hissesinde 3 ay süreyle, bürt takas, açığa satış ve kredili menkul yasağı ile internetten emir yasağı uygulamaları getirilmiştir.
 • BISAS’taki pay satım işleminde 0,41 TL çağrı fiyatı koşuluyla kabul edildiği belirtilmiştir.
 • GLYHO’da, 2,45 TL fiyatla gerçekleştirilen 100 mn TL’lik tahsisli sermaye artırımı işlemi; FAB’a tahsisli satıştan önce belirlenecek olan pay tutarı kadar kısmın aynı fiyattan diğer ortaklara da satışa sunulmasına, söz konusu pay tutarının FAB’a satılandan az olamayacağına ve FAB’a yapılacak tahsisli artırım sonrası 1 yıl söz konusu paylardan satış yapılamayacağı suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Yukarı