17.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AVISA: Şirket’in Ocak-Şubat dönemi toplam prim üretimi yıllık %65 artışla 67.245.652 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • GEREL: Şirket mevcutta 50 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanını 2018 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde 150 mn TL’ye artırma kararı almıştır.
 • KIPA/MGROS: Rabobank A.Ş. ile ana hissedar Migros Ticaret A.Ş. arasında 26 Ekim 2016 tarihinde akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında Şirket ile Rabobank A.Ş.'nin Ek Sözleşme imzalaması ve Şirketimizin kredi sözleşmesine taraf olması kararlaştırılmıştır. Migros Ticaret A.Ş.'nin garantisi kapsamındaki kredi sözleşmesi, Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin ileride doğabilecek kısa vadeli yatırım ve işletme sermayesi gibi genel nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak Rabobank A.Ş.'den 170 milyon Türk Lirasına kadar kısa vadeli kredi alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 16 Mart 2017 tarihinde 70 milyon Türk Lirası tutarında kredi kullanılmıştır.
 • METRO/AVGYO: Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesi içinde Metro Holding’in sahip olduğu %8,12 oranındaki 5.843.269 Adet nominal değerli (B) grubu payların uygun şartlar oluşması halinde borsada satışını yapabilmek üzere SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • ODAS: Şirket iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin dolaylı olarak %52 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum İli Dodurga İlçesindeki IR:2600 no'lu kömür madeni işletme ruhsat alanına yönelik olarak Kömür İşletmeleri A.Ş.(KİAŞ) ile 10 yıllık rodövans sözleşmesi yapmıştır.
 • TKNSA: Şirket yaptığı açıklamada, zarar eden, verimsiz mağazaların kapanması ve iş birimleri ve paralelinde personel sayısında azaltma konusundaki kararına istinaden açıklamada bulunmuştur. Buna göre 30.06.2016 itibarı ile: 260 mağaza, 165.329 metrekare net satış alanı, 3.187 çalışan olarak açıklanan veriler; 28.02.2017 itibarı ile 210 mağaza ile 119.706 metrekare satış alanı ve 2.694 çalışan olarak gerçekleşmiştir.
 • TTKOM: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) arasında taraflara ait hisseli, aynı parsel üzerinde bağımsız bölümler ve/veya ortak kullanılan gayrimenkuller üzerinde tarafların ortak menfaati, hizmet gerekleri doğrultusunda gayrimenkul geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde işbirliği ve bu yönde gerçekleştirilecek ortak çalışmalar geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek amaçlarıyla tarafların arasında yapılacak ikincil protokollerin genel prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir protokol imzalanmıştır.
 • BIMAS: Şirket, 22.07.2016 tarihinde başlatılan pay geri alım programının; 16 Mart 2017 tarihi itibariyle sonlandırılmasına ve Alımı gerçekleştirilen payların gerektiğinde borsada satışa konu edilebilmesi için Şirket İcra Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir. İlgili geri alım programı kapsamında 1.230.280 adet Bim hissesine tekabul eden 61.111.113 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmış; en düşük 46,74, en yüksek 52,05 TL ve ortalama 49,67 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.
 • MGROS: Şirket genel kurulunu 11 Nisan’da toplama kararı almıştır. SPK Bülteni (2017/10 sayılı bültene buradan ulaşabilirsiniz)
 • BOYP Bedelli sermaye artırımı için Kurul’a başvuruda bulunmuştur.
 • VAKFN hissesinde, 2-15 Mart arası işlemler dolayısıyla, 3 ay süre ile brüt takas uygulanması, açığa satış ve kredili işlemin yasaklanması ve yatırım kuruluşlarının internetten emir kabulünün yasaklanması kararları alınmıştır.
Yukarı