17.02.2016 Şirket Haberleri

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatında ortalama 8 kuruşluk zam yaptı. *Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 Ocak'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 büyüdü. *BloombergHT Otomotiv Distributörleri Derneği 2016 yılı Ocak ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi'ne göre, Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 11'inci sırada yer aldı. *Sabah

AKENR: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 24.1 mn TL net zarar açıklamıştır.

AKFGY: Şirket bağlı ortaklığı Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. tarafından İstanbul'un en eski ticaret merkezlerinden biri olan Karaköy'de beş yıldızlı olarak yatırımı yapılan 200 odalı Novotel İstanbul Bosphorus (Karaköy), hizmete açılmıştır. Böylece şirketin yurtiçi ve yurtdışında faaliyete geçen otel sayısı 19'a yükselmiştir.

AKGRT: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %6 artışla 213.9 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.

AKGUV: Şirket, Piyasa şartları dikkate alınarak 18 Şubat 2016 tarihinden itibaren geri alım programı çerçevesinde, azami 1.000.000 adet payı aşmayacak şekilde ve 29 Nisan 2016 tarihinde sonlandırılmak üzere 8 TL fiyat seviyesine kadar, gerekli görülen durumlarda alınabilecek paylar için fon ayrılması ve işlemlerin Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

AKSEL: Şirket, SPK'nın kararı kapsamında 31.12.2015 ya da daha güncel tablolarla yeniden bedelli sermaye artırımı için başvuru yapılmasına, Staroil Petrolcülük A.Ş.'nin değerinin tespitine ilişkin 30.06.2015 tarihli finansal verilerine yeni bir değerleme raporu hazırlatılmasına ve bu raporun kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

AKSGY: Şirket, gerek görüldüğü takdirde ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %2'sine kadar pay için, kamuya açıklanan son mali tablolara göre özkaynak değerinin %30 iskontolu değerine denk gelen birim hisse fiyatının altındaki her türlü hisse fiyatıyla Borsa'da geri alımının yapılabilmesine, geri alım programının, 2015 yılı Genel Kurul tarihine kadar geçerli olmasına ve geri alım programının geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasına kadar sürmesine karar verilmiştir.

ALARK: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin, diğer bağlı ortaklığımız Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmesi, birleşmenin 31.01.2016 tarihli bilançoları üzerinden ve Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.'nin 31.01.2016 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'ye devrolması suretiyle gerçekleşmesine karar verilmiştir.

ALCTL: Nokia Corporation, zorunlu pay alma teklifinde bulunma yükümlülüğüne ilişkin muafiyete dair SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

ARTOG: Şirket tarafına kesilen toplam 925.308 TL idari Para Cezasının iptali Talebi için ANKARA 5.İdare Mahkemesine cezanın iptali için dava açmıştır.

AVISA: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %12,7 artışla 20.8 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.

FMIZP: Şirket, pim üretim tesisi modernizasyonu konularında almış olduğu teşvik belgesinin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırım tamamlama vizesi yapılarak belge kapatılmıştır.

GLYHO: Şirket bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş., Fransa'da yerleşik Bouygues Batıment International ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. unvanlı şirketin, Dubrovnik Liman Başkanlığı ile Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesini düzenleyen imtiyaz sözleşmesine ilişkin bir "ön anlaşma" imzaladığını Şirket'e bildirmiştir.

GNPWR: Şirketimizin devam eden alacak davası ile alakalı, dosya hakimi izinli olduğundan dolayı, duruşma tarihi 05.05.2016 tarihine ertelenmiştir. İzinli hakimin yerine bakan hakim zaptı onaylamadığından ve UYAP sistemine girmediğinden dolayı duruşma zaptı, alınamamış ve yayınlanamamıştır.

ISCTR: Banka ISGYO paylarında 1,63-1,64 TL fiyat aralığından 543.638 adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %43,51 seviyesine ulaştırmıştır. ISFIN payında ise 0,79 TL fiyattan 90.415 lot alış işlemi gerçekleştirerek payını %29.31 seviyesine düşürmüştür.

ISGSY: Şirket 2015 yılı kârından temettü dağıtmama kararı almıştır.

IZMDC: Şahin Koç Çelik San. A.Ş, 1,97-1,98 TL fiyat aralığından 150 bin TL'lik pay alımı gerçekleştirerek pay oranını %58,09'dan %58,13'e yükseltmiştir

KARSN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 51.8 mn TL net zarar açıklamıştır.

LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2,25-2,27 TL fiyat aralığından 15.500 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %2,99'dan %3,06'ya çıkarmıştır.

PETUN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 49.2 mn TL net kâr açıklamıştır.

POLHO: Bağlı ortaklığımız Polisan Boya Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan boya üretim ve depolama tesisi inşaatı için anahtar teslim modeli ile anlaşılmıştır. Yatırım tutarının 35 milyon dolar olması planlanmış olup, tahmini bitirilme süresi olarak 2016 yılsonu hedeflenmektedir.

RAYSG: Şirket, 2016 yılı Ocak ayında yıllık bazda %48,7 artışla 44.3 mn TL tahmini prim üretimi gerçekleştirmiştir.

TACTR: Şirket bünyesinde bulunan tavuk kümesleri ile ilgili işlerini fason tavuk yetiştirmedeki yüksek maliyet ve ekonomik koşullardan dolayı durdurma kararı almıştır. Firma bünyesinde bulunan kümesleri kiraya vererek yıllık 599.400 TL kira geliri elde edilecektir. Kira sözleşmesi 2 yıllık yapılmış olup süre sonunda maliyetlerin ve piyasa şartlarının fason tavuk yetiştirmeye elverişli hale gelmesi halinde tekrardan fason tavuk yetiştiriciliğine başlanabilecektir.

THYAO: Şirket'in açıkladığı Ocak 2015 verilerine göre Ocak 2015 döneminde 4,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,1 artışla 4,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık düşüş ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2015 döneminde 8,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 9,7 milyara ulaşmıştır. Yorum: Transfer yolcuları ağırlığının artması, THY'nin turizmle ilgili risklere karşı hassasiyetini bir nebze esnetiyor. Haber etkisinin kısa vadede pozitif katkı yapmasını bekliyoruz.

TMSN: Şirket, vergi dairesine açıkladığı 2015 yılı finansallarına göre 25.4 mn TL net kâr açıklamıştır.

VESTL: Şirket, 4Ç15 döneminde bir önceki çeyreğe göre %388, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %651 artışla 140.9 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklentisi: 48 mn TL). 2015 yılı kârı ise, yıllık %39 azalışla 59.6 mn TL seviyesine gerilemiştir. Yorum: Şirketin operasyonel performansı beklentilerimiz dahilinde geldi. Kur kazançları ve faaliyet dışı gelirler, net kârı destekledi. Finansalların, hisse fiyatını kısa vadede, hafif pozitif etkilemesini bekliyoruz.

Yukarı