16.12.2015 Şirket Haberleri

AGYO: Şirket'in Ankara-Çankaya'da Borazan Sokak ve Arjantin Caddesi'nde yer alan arsaları üzerinde inşa edilecek binalar için İksa Yapı Ruhsatları alınmıştır.

AKFEN: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Şirket bağlı ortaklıkları Akfenhes, Akfenres, Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ("Akfen Toptan") ve Karine GES arasında "Katılım Sözleşmesi", EBRD ile Şirket arasında "Ortaklık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Buna göre, Akfenres, Akfen Toptan ve Şirketimize devrinin ardından Karine GES ile Akfenhes bir çatı altında toplanarak, yenilenebilir enerji şirketi yapılandırılacak ve EBRD tarafından bu şirkete %20 oranında ortak olunacaktır. EBRD tarafından %20 oranındaki hisse karşılığı Şirket'e aktarılacak tutar 100 mn USD olacaktır. Yapılandırılacak enerji şirketine aktarılacak tutarlar, şirketin halen devam eden yatırımları ile yeni yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

ALNTF: Moody's, Banka'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını Baa3/Prime-3, ulusal ölçekteki notunu A1.tr/TR-1 olarak; uzun vadeli yabancı para notunun görünümünü "negatif" olarak teyit emiştir. Hakim ortak Commercial Bank'ın not görünümünün durağandan negatife çevirilmesine paralel olarak, Banka'nın uzun vadeli yerel para ve ulusal ölçekteki not görünümlerini ise "durağan"dan "negatif"e çevirmiştir.

ALYAG: Şerif Hüseyin Yaltırık, 0.64-0.70 TL fiyattan 332.900 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı 2.36'dan %2.91'e yükselmiştir.

ANELT/VERTU: Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından özel denetçi atanması talebiyle alakalı olarak Anel Telekom aleyhine açılan davada süreç devam etmektedir.

ANSGR: Fitch Ratings yaptığı rutin gözden geçirme çalışmaları sonucunda Şirket'in uluslararası notunu "BBB-", ulusal notunu da "AA+" olarak teyit etmiştir. Her iki not için de görünümler "Durağan" olarak belirlenmiştir. Ayrıca Şirket yılın ilk 11 ayı itibarıyla bir önceki yıla göre %19.5 artışla 3.137.611.932 TL (2014 Ocak-Kasım: 2.625.761.348 TL) prim üretimi gerçekleştirmiştir.

ARBUL: İsviçreli IPEG Beteiligungen AG, Borsada işlem görmeyen tipte 6 milyon adet payı 0,97 TL fiyattan alarak %22,22 ortak konumuna gelmiştir.

ATAGY: Ordu-Altınordu'da yer alan gayrimenkulun "Beş Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası" olarak tapu cins tashihi gerçekleşmiştir.

ATPET: Namık Atalay, 1.70-1.91 TL fiyat aralığından 417.000 adet hisse satışı gerçekleştirerek payını %8,4'ten %4,99'a düşürmüştür.

AVOD: Şirket 2015 yılında yapacağı alımların bir kısmının ilişkili taraf olan Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv.Teks.İnş.San.ve Tic. A.Ş.'den yapılacağını ve toplam işlem tutarının %10 oranını aşacağını öngörmektedir. Konu hakkında yazılan ve yönetim kurulunca onaylanan raporun sonuç bölümüne göre Hasat BNO Grup A.Ş. tarafından 2015 yılında Şirket'e yapılması öngörülen satışların, satılma amaçlı alış olması nedeniyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

BAKAB: Bakioğlu Holding 2.42-2.45 TL fiyattan 94.897 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı %59.97'den %60.23'e yükselmiştir.

BMEKS: Şirket, 1.91.-1.93 TL fiyat aralığından 150.076 adet hisse geri alımı gerçekleştirmiş olup payı %1.83 seviyesine ulaşmıştır.

DGGYO: Şirket ile "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.

DOAS: Şirket'in Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ'ne yaptırılan çalışma sonucunda Kurumsal Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,42 (geçen dönem 9,25) olarak belirlenmiştir.

ECILC: Baxter grubunun Türkiye'de Şirket ile sürdürdüğü işbirliğinde uyum sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemler kapsamında, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hemodiyaliz ürünleri pazarında faaliyet gösteren RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %60 hissesinin Baxter Healthcare S.A.'ya devri konusunda Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirket böylece, basında satışın tamamlandığına ilişkin çıkan haberlere de açıklık getirmiş oldu.

ECZYT/ECILC/INTEM: Hakim ortak Eczacıbaşı Holding 9.70-9.80 TL fiyat aralığından 19.036 adet hisse satışı gerçekleştirerek payı %76.19'a ulaşmıştır. Şirket ise, 2.37-2.39 fiyat aralığından 1.245.344 adet ECILC hissesi alımı gerçekleştirmiştir. 13.80 TL fiyattan ise 1.142 adet INTEM hissesi alınmıştır.

EMKEL: Şirket, hisse başı net 0,0208 TL'lik temettü ödemesinin 1. taksidini 21 Aralık 2015, 2. taksidini 21 Haziran 2016 tarihinde ödeyeceğini açıklamıştır. Taksitler eşit tutarlı olup hisse başı net 0,00884 TL'ye isabet etmektedir.

GEREL: Şirket'in %90 bağlı ortaklığı ve Rusya Federasyonu'nun Kaliningrad şehrinde kurulu Gersan R-Zao'nun kamuya açıklanan son dönem(30.09.2015) konsolide kar veya zarar tablosundaki payı, konsolide kar veya zarar tablosunda yer alan net satış tutarının % 6'sı civarındadır.

GLRYH: SPK'nın 2015/31 sayılı haftalık bülteninde hisse tahtasında gerçekleşen işlemler nedeniyle yatırımcılara 6 ay işlem yasağı getirilmesi nedeniyle, yapmayı planladıkları %100 bedelli sermaye artırımına ilişkin süreci iptal etmiştir.

KERVN: Şirket sulh ve uzlaşma hakkını kullanacağı ve 2015-2016 sezonunda kapalı olacağını açıkladığı Kervansaray Uludağ Oteli'nin 30 Eylül tarihli finansallarda açıklanan hasılat içerisindeki payının %3,39, turizm hasılatı payının %5,19 olduğunu ve kapalılıktan kaynaklanan kaybın bu seviyelerde olacağını öngörmektedir. Diğer otel tahsis iptali işlemine konu yargılaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sulh görüşmeleri devam eden Kervansaray Antalya otelinin mevcut durumda faaliyetlerine devam ettiği ve söz konusu otelin faaliyetlerinin önümüzdeki yakın dönemde (gelecek yaz sezonu gibi) durdurulması yönünde bir planın olmadığı açıklanmıştır.

KRSTL: Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan, 1.56 TL fiyattan 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı %19.53'den %19.63'e yükselmiştir.

KUYAS: Şirket, bedelli sermaye artırımı sonrası değişen sermayesini esas sözleşmede revize etmek ve sermaye artırımını tescil etmek üzere SPK'ya başvuruda bulunmaya karar vermiştir.

LKMNH: Geri alım programı çerçevesinde 2.16-2.17 TL fiyattan 10.000 adet hisse alımı yapılarak Şirket payı %1.57'den %1.61'e yükseltilmiştir.

LOGO: Şirket'in kurumsal yönetim notu revize edilerek 9,08 / 10'a yükseltilmiştir.

MEGAP/ALBRK: Şirket'in Albarakatürk hakkında açmış olduğu davada, davanın BDDK ve SPK'ya ihbar edilmesine karar verilmişti.

MEMSA: Şirket'in 8 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurulu'nda ayrılma hakkı kullanımı talep etmiş olan yatırımcılardan Halil Toktaş tarafından Şirket aleyhinde açılan davada, bilirkişi ek raporuna ihtiyaç duyulması nedeniyle davanın 21 Mart 2016'ya ertelendiği bildirilmiştir.

MEPET/TRCAS: Metro Petrol ile Shell-Turcas Petrol arasında, prensipte anlaşılan Dörtdivan Bolu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonları, Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt istasyonu, Susurluk Akaryakıt İstasyonu ve Üniversite-Edirne Akaryakıt İstasyonu ile ilgili bayilik sözleşmeleri taraflarca imzalanmış olup, 5 yıllık yatırım bedeli olarak 16.1 mn TL'nin 4.6 mn TL'lik kısmı Shell-Turcas'a fatura edilmiştir.

METAL: Karmen Yapı A.Ş'nin hissedarları Metal Yapı Konut A.Ş. ve Ömer Saçaklıoğlu ile Şirket arasında imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden, 14.334.000 TL tutarındaki Karmen Yapı A.Ş hissesi için 4 milyon TL peşin ödeme yapılmış, borç bakiyesinin ise 1 yıl içinde ödenmesine karar verilmişti. Şirket, 2013'te yatırım yaptığı 2 yıl vadeli özel sektör tahvilinin itfasından gelen 1,8 milyon TL ile Metal Yapı Konut A.Ş'ye ödeme yapmıştır.

NTHOL: Besim Tibuk, iki ayrı işlemde 3.25-3.34 TL fiyat aralığından toplam 105.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı %8.46'den %8.49'a yükselmiştir.

NUHCM: Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş 9.91 TL fiyattan 12.526 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı %3.06'dan %3.07'ye yükselmiştir.

ORGE: Şirket, hisselerine SPK tarafından getirilen internet üzerinden emir iletilmesi ve brüt takas tedbirleri hususunda Şirket ve/veya hakim ortaklarının ilgisi bulunmadığını ve bilgi ve inisiyatifleri dışında gelişen olaylara ilişkin incelemelerin takip edildiğini açıklamıştır.

PETKM: SOCAR, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, bazı sosyal projeler, sponsorluklar gibi faaliyetlerde kısıtlmaya gidecek.*Dünya

PLASP: Şirket, İflas erteleme sürecinde yer alan revize iyileştirme projesini mahkemeye sunmuştur. Buna göre 500.000TL iç kaynaklardan 500.000 TL nakit olmak üzere tahmini olarak Haziran 2016'da 500.000 TL iç kaynak 500.000 TL nakit olmak üzere tahmini olarak Mart 2017'de nakit olmak üzere 1.000.000-TL 2018 yılı içerisinde sermaye artışı öngörülmektedir. Ayrıca mevcut üretim sistemi revize edilerek israfların ortadan kaldırılması, ekipman iyileştirmesinin yapılması sağlanacak, bu amaçla ilk dönemlerde fason üretime ağırlık verilerek stok maliyetinin ortadan kaldırılması, yalın üretime geçişin sağlanması, finans kuruluşlarına olan borçları yeniden yapılandırılarak faiz yükünden kurtulunarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

PRZMA: Raşit Kuru, 1 TL fiyattan 110.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda ortağın payı %18.41'den %18.87'ye yükselmiştir.

SARKY: Hamit Mücellit, 2.79-2.86 TL fiyat aralığından 8.500 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Turgay Şohoğlu ise 2.83-2.86 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

SAYAS: Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Hacıislamoğlu, 2.98 TL fiyattan 30.000 adet alış işlemi ile %0.12'lik pay sahibi olmuştur.

THYAO: Şirket, dün gerçekleştireceği Şırnak seferlerini operasyonel nedenler dolayısıyla iptal etti. *BloombergHT THY, Mauritius'un Port Louis şehrini 281, Madagaskar'ın Antananarivo şehrini ise 282. nokta olarak uçuş ağına bağladı. *Dünya THY Genel Müdürü Temel Kotil, 2030'da yeni havalimanının 260 milyon yolcuya ulaşacağını belirtti. Yeni Havalimanı CEO'su Akçayoğlu da "Alanın %75'ini THY dolduracak" dedi. *Sabah

TKFEN: Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker, 3.95-3.96 TL fiyat aralığından 60.000'er adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Ali Nihat Gökyiğit Yat. Hol. A.Ş, 3.95-3.97 TL fiyat aralığından 250.000 adet hisse alımı gerçekleştirerek payını %8.95'ten %9.02'ye yükseltmiştir.

TSKB/TSGYO: Banka, 0.58 TL fiyattan 234.000 adet TSGYO hisse alımı gerçekleştirmiş ve payı %70.69'dan %70.84'e yükselmiştir.

VAKBN: Şirket Global Medium Term Note (GMTN) programı çerçevesinde farklı vadelerde azami 5 mlr USD karşılığı tutarda yapacağı banka bonosu ve/veya tahvili ihracı için SPK ve BDDK'ya başvurmuştur.

VERUS: Holding, Enda Enerji Holding A.Ş'nin hissedarlarından, %0.49'luk payının 1 TL fiyat ile 1.154.674 TL bedel karşılığı satın alınmasına karar vermiştir.

VESTL: Vestel, GameX 2015 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nın Teknoloji Sponsoru oldu. Vestel 4K TV, Vestel Kavisli TV, Vestel Çift Ekranlı TV, Vestel Venus akıllı telefonları ve Desibel kulaklıklar Vestel'in GameX 2015'te sergileyeceği ürünler arasında yer alacak. *Dünya

YKBNK: Banka, Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 13.4 mn Euro büyüklüğündeki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla SPK'ya başvurmuştur.

YYAPI: Şirket iştiraki Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş., Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş'de Yeşil Holding'e ait olan 2.34 mn TL nominal bedelli (%18) payı 136.08 mn TL (Hisse Başı 58.15 TL) bedelle satın almış olup, Ortadoğu Enerji'deki payını %20'ye yükseltmiştir.

Yukarı