16.06.2015 Şirket Haberleri

AFYON: Bedelli sermaye artış izahnamesinde yeni pay haklarının kullanılmasına izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde başlanacağı ve 15 gün süreceği belirtilmiştir.

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 15 Haziran'da 6.38-6.45 TL fiyat aralığından 15 bin adet hisse alınmıştır.

AKSA: Ters Ozmos tesisini devreye almaya hazırlanıyor.*Dünya.

ANSGR: 2015 yılı ilk 5 ayında toplam 1.48 milyar TL prim üretilmiştir.

AVTUR: Galip Öztürk 19.4 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

BAGFS: kur farklarının borçlanma maliyeti olarak aktifleştirilmesinde muhasebe politikası tercihi olarak kullandığı kümülatif yöntemde yapılan temsili faiz maliyeti hesabının yatırım döneminin tamamı için değil, ilgili finansman tablo dönemi için hesaplanması istenmesi üzerine 31.12.2012, 31.12.2013 ve 30.06.2014 finansal tablo dönemlerine ilişkin rakamlar üzerinden finansal tablolarda yapılması lüzum görülen düzeltmeler 6 aylık finansal tablolarda gösterilecektir. Düzeltmelerin cari yıl kar/zararına etkisi bulunmamaktadır.

BRSAN: TANAP kapsamında iş güvenliği, çevre ve lojistik şartları sağladığına ilişkin mektubu doğrultusunda sevkiyatı ilk onaylanan firma oldu. Tüm sevkiyatların 24 aylık bir süre için tamamlanması planlanmaktadır.

ENKAI: Bir ortak 1.44 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

EREGL: 2'inci galvanizleme hattı projesiyle ilgili ÇED olumlu kararı verildi.

HDFGS: Bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal Yatırımlar'ın sahip olduğu işletme ruhsatının satışı feshedilmiştir.

ISCTR: Yurtdışında katkı sermaye niteliğinde borçlanma aracı ihracı ve ihraç için gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

KARSN: Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding ile J10 hattının da kullanılacağı J10 aracının ve diğer Karsan ürünlerinin Çin'de üretimi için yeni bir Şirket kurulması amacıyla olası bir ortaklık için sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için, beklenen sonucun elde edilememe ihtimaline karşı yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. 17 Haziran 2014 tarihli duyuru ile SPK tarafından tesis edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idari yargıda açılan davanın usulden reddinin temyiz edilmesi sonrasında hukuki süreç devam etmektedir.

MNDRS: Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santrali'ndeki 4 MW gücündeki türbine ait geçici kabul işlemine EPDK onay vermiştir. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacaktır.

ODAS: Çan-2 Termik Santral yatırımına ilişkin proje finansmanı hakkında 116 milyon Euro tutarında proje finansman kredi sözleşmesinin imzalandığı ve bu kredi sözleşmesi çerçevesinde 20 Milyon Euro tutarındaki köprü kredisinin kullanıldığı açıklanmıştı. Termik santral yatırımının hızlı ve olumlu şekilde ilerlediği ve de ana ekipmanların büyük oranda sahaya gelmesinin banka konsorsiyumunun bağımsız teknik danışmanı tarafından da teyit edilmesiyle 20 Milyon Euro tutarındaki ikinci dilim proje finansman kredisinin kullanılmasına yönelik taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Çan II Kömür Maden sahasında büyük montanda üretime başlanmadan önce iştirakleri uhdesine katılması planlanan daha küçük ölçekteki kömür ocaklarından deneme üretim ve satışlarına 2015 yılı içerisinde başlanılması hedeflenmektedir. Köprübaşı HES'in Haziran ayı içerisinde tamamlanması ve Temmuz ayı içerisinde ticari işletmeye alınması beklenmektedir. Karaağaç madeni ruhsat devrinin %96 oranında iştiraki olduğu Anadolu Export'a yakın bir süreçte tamamlanması beklenmektedir.

THYAO: Ocak-Mayıs 2014 döneminde 21,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 23,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %7,4 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 271.165 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 284.198 ton'a yükselmiştir. Airbus firmasından satın alınacak 72 adedi kesin sipariş ve 20 adedi opsiyonel sipariş olmak üzere toplam 92 adet A321 NEO uçağı için Pratt & Whitney firmasının PurePower PW1100G-JM tipi motorunun seçilmesine karar vermiştir.

THYAO: THY HABOM hisselerinin tamamının, tüm aktif ve pasiflerinin THY Teknik AŞ'ne devri suretiyle birleşme süreci tamamlanmıştır.

TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding ve iki ortak 15 Haziran'da 4.36-4.41 TL fiyat aralığından 260 bin adet hisse almıştır.

Yukarı