16.02.2016 Şirket Haberleri

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, KDV oranı, damga vergisi gibi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu taleplerini ilgili bakanlıklara ilettikleri söyleyen Çelik "Bunlar gerçekleşirse tüketici % 8-10 daha ucuz ev sahibi olabilir" dedi. *Star

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, Geçen yıl Türkiye'de satışları giderek artan akaryakıt ürünleri arasında 24 milyon 59 bin 270 metreküp ile en çok motorin kullanıldı. 2015 yılı aralık ayında benzin satışı 2014 yılının aynı ayına göre %7,70 artışla 233.751 m3'e ulaştı. Söz konusu ayda motorin satışı %14,67 artışla 2 milyon 105.000 m3, otogaz LPG satışı %5,73 artışla 248.207 ton oldu. *Hürriyet

AEFES: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 162.9 milyon TL net zarar açıklamıştır.

ALBRK: Banka, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 302.8 milyon TL net kâr açıklamıştır. Banka, detaylı finansallarını Şubat ayı sonunda açıklamayı planlamaktadır.

ARBUL: Şirket'in personellerine toplam borcu 319.901,60 TL.'dir. Şirketin yaşadığı finansal sıkıntısının aşılması için; Yönetim kurulu başkanı Arif Cerit'in borsada işlem görmeyen 6 mn TL'lik nominal payının borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusu sonrası bu hisselerin satışından elde edeceği bakiye, bu işlem gerçekleştiğinde (şu an askıda bulunmaktadır) Şirket'in finansmanını güçlendirmek için şirkete aktaracaktır. Aktarılacak olan tutar ile personel ve ticari borçların ödenmesi, hammadde alımı sağlanması ve tekrar tam kapasite ile üretime geçilmesi planı yapılmaktadır.

ASELS: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 103.2 milyon TL net kâr açıklamıştır.

ASUZU: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 13.2 milyon TL net kâr açıklamıştır.

BAGFS: Avrupa ve Mısır'a ihraç edilmek üzere, TRAMMO ve Teotrade firmalarından toplam tutarı 1.955.922 USD olan 7.800 ton Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi ve 2.000 ton Kompoze gübre siparişleri alınmıştır. Sevkiyatlar Şubat ayında tamamlanacaktır.

BAKAB: Egevizyon Görsel ve İşitsel Medya Yayınları ve Ticaret A.Ş. ("Egevizyon") ile Baksam Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Baksam")'ın Egevizyon tarafından tüm aktifi ve pasifi ile devir alınması suretiyle birleşmesi görüşülerek karara bağlanacağı Şirketimize bildirilmiştir. Bahse konu birleşme işleminin birleşmeye taraf şirketlerin genel kurul toplantılarında onaylanması halinde Baksam'ın Şirketimizde sahip olduğu borsada işlem gören 912.234 adet (C) grubu hamiline yazılı pay doğrudan Egevizyon'a devredilmiş olacaktır.

BFREN: Şirket tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı'na yapılan başvuruya istinaden alınmış Yatırım Teşvik Belgesi, yeniden düzenlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi müracaat tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir, ek olarak 1,5 yıl daha uzatma hakkı vardır ve 12.143.628 TL tutarındaki sabit kıymet yatırım planlarını ihtiva etmektedir.

BMEKS: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 22.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

CLEBI: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 80.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

DENIZ: Banka, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 762.6 milyon TL net kâr açıklamıştır.

DOAS: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 323.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

EGLYO: %3,17 oranında iştiraki olan Enda Enerji Holding A.Ş.'deki payların tamamının veya bir bölümünün ve %50 oranında iştirak ettiğimiz Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.'deki paylarının tamamının satışı için yönetim kurulu başkanı ve genel müdüre yetki verilmesine karar verilmiştir.

ENKAI: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 940.3 milyon TL net kâr açıklamıştır.

GEDIK: Şirket, yapacağı 11.232.000 TL'lik bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

GOZDE: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 100.5 milyon TL net zarar açıklamıştır.

GSRAY: Şirket oyuncusu Burak Yılmaz'ın Beijing Guoan FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Ayrıca Kulübün (Galatasaray Spor Kulübü Derneği) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Mart Cumartesi günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Mart'a erteleneceği açıklandı.

HALKB: Banka, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 2.31 milyar TL net kâr açıklamıştır. Banka'nın UFRS finansallarını 24 Şubat'ta açıklaması bekleniyor.

KATMR: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 23.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

KRDMD: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 102.1 milyon TL net zarar açıklamıştır.

MGROS: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 209.8 milyon TL net zarar açıklamıştır.

NUGYO: Şirket portföyünde bulunan İstanbul-Şişli 6.842 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilen Nurol Tower projesine ilişkin olarak Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskanı) alınmıştır.

PGSUS: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 100.6 milyon TL net kâr açıklamıştır.

SAHOL: Holding, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 864.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

SISE: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 417.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

TAVHL: Şirket bağlı ortaklıklarından BTA Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş.'nin, Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan Yeni Muscat Uluslararası Havalimanı'nda yer alan yiyecek içecek alanlarının işletme hakkı ihalesinde, tercih edilen firma olduğu açıklanmıştır. İşletme süresi 2017 yılında başlamak üzere 10 yıllık süreyi içermektedir. Yorum: Haberin önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz. TAV Grup CEO'su Sani Şener TAV Havalimanları Holding'in planları hakkında açıklamalarda bulundu. Şener, "Atatürk Havalimanı'nın EBITDA'daki payı 2015'te yüzde 60 oldu; 2021 yılında bitecek imtiyaz sözleşmesine kadar bunu kompanse edecek stratejimiz hazır. Bu strateji kapsamında servis şirketlerimizin payını artırmak ve Atatürk Havalimanı'nı ikame edecek şekilde 1 veya 2 havalimanını portföyümüze katma hedefindeyiz" dedi. Güneydoğu Asya, Afrika'ya odaklandık; Manila havalimanına, Hindistan ve ABD'deki özelleştirmelere bakıyoruz" açıklamasında bulunan Şener, TAV'ı büyütecek her türlü ortaklığa açık olduklarını söyledi ve "Uzun dönemde havacılık dışı gelirlerin toplam gelirlere oranını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz; 2015'te yüzde 54 oldu" ifadelerini kullandı. *NTVPara

THYAO: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 410.1 milyon TL net zarar açıklamıştır.

TKFEN: Holding, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 325.9 milyon TL net kâr açıklamıştır.

TKNSA: Teknosa 4Ç15'te 73mn TL net zarar açıkladı. Hem bizim hem de konsensusun tahmini ise 3mn TL zarar açıklanacağı yönündeydi. Böylece 2015 yılında zarar 95 mn TL'ye yükseldi. Şirket 2016 yılında %4 ciro artışı ve 150bp FAVÖK marjı iyileşmesi beklemektedir. Bu da FAVÖK'te %80 artışa işaret etmektedir. Yorum: Şirketin 4Ç15 sonuçları beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle ilk tepki olumsuz olacaktır. Fakat zararın nakit dışı giderlerden kaynaklanmış olması ve şirketin nakit akımında güçlü iyileşme gözlemlenmesi nedeniyle satış baskısının alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

ULAS: Şirket tarafından yapılan değerlendirmede 2016 yılında genel olarak turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar arasında turizm sektörünü en çok etkileyecek konu Rusya'dan gelecek turiste uygulanan kısıtlamalardır. Turist sayısındaki düşüş tesisimize gelen turistlerin çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturması nedeniyle, bu gelişmelerden Şirketin de büyük ölçüde etkilenebileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak; Şirket turizm tesisi VIVA Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılmasına veya azami süresi genel kurul tarafından belirlenmek suretiyle kiralanmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Her iki işlem için de ayrılma hakkı fiyatları 1,83 TL olarak belirlenmiştir.

ULKER: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 130.7 milyon TL net kâr açıklamıştır.

UYUM: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 1.5 milyon TL net zarar açıklamıştır. Şirket'in 4Ç15 IFRS sonuçlarını ise bugün açıklaması bekleniyor (YF Beklentisi: 1.3 mn TL net kâr)

VESTL: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansallarda 135.4 milyon TL net kâr açıklamıştır.

Yukarı