15.10.2015 Şirket Haberleri

AKPAZ: Geçtiğimiz aylarda bağlı şirketlerinden İSMAR Marketler Zinciri'ni Carrefoursa'ya satan Akyürek Pazarlama'ya yönelik bir dizi icra takibinin başladığı ortaya çıktı. Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunduğu öğrenilen halka açık şirkete yönelik 13 Ekim'de de yabancı özel bir bankanın icra takibi yaptığı anlaşıldı.*Hürriyet.

AKSEN: Turkrating şirketin kredi notunu TR A2 olarak değerlendirirken görünümünü Durağan olarak belirlemiştir. Raporda Türkiye'nin her bölgesine yayılmış, neredeyse tüm enerji kaynaklarından üretim yapan 19 santrali ile yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların maliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini minimize edebildiği ve verimliliği artırabildiği kaydedilmiştir. FAVÖK'teki artışın devam edeceği beklentisine dikkat çekilmiştir.

ANSGR: 2015 yılı dokuz aylık dönemde toplam 2,598 mn TL prim üretilmiştir.

BJKAS: TTK'nun 376'ıncı maddesi kapsamında -521 mn TL olan 31 Ağustos tarihli özkaynağı aktiflerinin rayiç değerleri dikkate alındığında 238 mn TL olduğu açıklanmıştır.

BRSAN: ABD Teksas'ta inşa edilecek olan toplam 443 km uzunluğundaki doğal gaz boru hattı projesi için boru tedariği çalışmaları son aşamasına girmiştir. İş kapsamında son sevkiyat Eylül ayı başında yola çıkmıştır. Proje kapsamındaki teslimatın, 15 Kasım gibi tamamlanması hedeflenmektedir. Toplam kontrat bedeli yaklaşık 130 mn USD olan işte ilk kez 24.5 metre spiral kaynaklı çelik boru üretimi gerçekleştirilmiştir.

EKGYO: İstanbul Kartal ASKGP işi olan İstmarina'da özel sağlık tesisi 140 mn TL, eğitim tesisi 50mn TL muhammen bedel ile 30 Ekim'de satışa sunulacaktır.

FROTO: Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 16 Ekim'de hisse başına 57 kuruş nakit temettü ödenmesi kabul edilmiştir.

GEDIK: Bir aracı kurumun Gedik Portföy'de sahip olduğu 550 bin adet payı 330 bin TL bedelle alınmıştır.

ISGYO: İstanbul Tuzla'da geliştirilmekte olan ofis ve ticari alandan oluşan Tuzla Karma Projenin işletilmesi konusunda bir firmadan hizmet alınmasına karar verilmiştir.

KNFRT: 9 aylık finansal tabloları 9 Kasım 2015 tarihinde açıklanacaktır.

KRSAN: Bir ortak 13 Ekim'de 5.68-6.49 TL fiyat aralığından 71 bin adet hisse satmıştır.

NUHCM: Bir ortak 110 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

PRKME: Park Holding'e borç olarak verilen nakit karşılığı ilk altı ayda 10.4 mn TL faiz geliri elde edilirken 2015 yılsonunda faiz gelirinin 56 mn TL olacağı belirtilmiştir.

SODA: Likidite sağlayıcılığı işlemi kapsamında SISE aracı kuruma 1 mn adet SODA payını 4.73 TL kullanım fiyatından alım opsiyonu vermiştir.

TCELL: Yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 10 yıl vadeli ve nominal değeri 500 mn USD tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi imzalanmıştır.

YKGYO: 14 Ekim'de vadesi dolan 5 mn USD kredi 6 ay vadeli olarak yenilenmiştir.

Yukarı