15.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

Otomotiv Sanayi Derneği Şubat ayı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Otomotiv sanayi toplam üretimi Şubat ayında önceki yıl aynı döneme göre yüzde 11 artışla 120,691 adet olurken, Ocak-Şubat'ta ise yüzde 3 artışla 218,280'e ulaştı. Toplam pazar ise Şubat'ta yüzde 7 daralarak 54,223 adet, Ocak-Şubat'ta da yüzde 8 daralarak 87,963 adede geriledi. Şubat ayında toplam ihracat yüzde 22 artarak 98,682 adet, ilk iki ayda da yüzde 5 artışla 167,482 adet oldu. *NTVPara

Irak kamu petrol şirketi Kerkük'teki petrol sahalarından Kerkük-Ceyhan hattına petrol sevkiyatını üç gün önce durdurdu. Kuzey Petrol Şirketi'nden Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Teknik bir sorun yok, karar Bağdat'tan alındı" dedi. *Dünya Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, Irak merkezi yönetiminin Kerkük-Ceyhan boru hattı petrolünü kestiği iddiası üzerine, "Böyle bir şeyi şu an ne yalanlayabiliyor ne de teyit edebiliyorum" dedi. *BloombergHT

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santralinin özelleştirme ihalesinde ön yeterlilik ve son teklif verme tarihinin 6 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. *NTVPara

AKSUE: YKB Ali İhsan Beyhan, 9,59 TL - 9,73 TL fiyatlardan 20.000 lot hisse satışı yaparak pay oranını %2,26'dan %2,02'ye düşürmüştür.

ALKIM: Arkın Kora, Şirket sermayesinde sahip bulunduğu %21,03 oranındaki payların Kora Holding bünyesine ayni sermaye olarak koyulması hususunda tescil aşamasında olunduğunu açıklamıştır. Arkın Kora, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu Kora Holding üzerinden %21,03 oranında dolaylı ve bireysel %0,46 oranında doğrudan pay sahibi olarak ALKIM sermayesinde %21,49 paya sahip olmaya devam edecektir.

ALYAG (KRSAN): Şirket'in daha önce elinde bulundurduğu KRSAN hisselerini 5.50 TL birim fiyattan Masum Çevik'e devretmesi hususunda, satışa konu payların 50 bin USD'lik kısmının 21 Mart'ta kalan kısmının 30 Ağustos'tan başlamak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi planlanmaktadır.

ASELS: ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında kullanılan KULAÇ İskandil Sistemi (derinlik ölçme sonarı), ilk kez ihraç edildi. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu alandaki ihtiyacını ASELSAN tarafından üretilen derinlik ölçme sonarıyla karşılayacak. Böylece ASELSAN, sualtı akustik sistemlerine yönelik ilk ihracatını gerçekleştirmiş olacak. *Sabah

AYEN: Şirket, kurumsal gelişimi desteklemek için izlenebilecek stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir aracı kuruluşu münhasıran yetkilendirmiştir.

BNTAS: Şirket 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,082222 TL (net 0,069888 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 23 Mayıs tarihinde dağıtılması hususunu 14 Nisan'daki Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

BRSAN: Şirket'in ABD'de süren antidamping davası sonucu Şubat ayında %15,89'dan %2,39'a düşen telafi edici vergi oranının tamamen düşürülmesi konusunda hukuksal yolların takip edileceği ifade edilmiştir. Mevcut kararın ise petrol ve doğalgaz kuyu boruları pazarındaki konumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı öngörülmektedir.

EKGYO: Şirket, Şubat ayında ön satışlar dahil gerçekleşen bağımsız bölüm satış adedini 407, peşin satış tutarını toplam 241.057.345 TL olarak açıklamıştır. Böylece Ocak-Şubat döneminde adet bazında 734, tutar bazında 398.256.875 TL büyüklüğünde satış gerçekleşmiştir. Yılın ilk iki ayındaki satışların 38.719.210 TL büyüklüğünde 54 adedi yabancılara yapılmıştır. Yorum: Şirket'in zayıflayan satış verilerinin hisse performansı üzerinde negatif etki yapmasını bekliyoruz. Şirket'in anahtar teslimi projelerinden, "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi"nin Geçici Kabulü yapılmış olup "Geçici Kabul Tutanağı" onaylanmıştır.

ETILR: Edirne-Keşan'da işletilmek üzere Master Franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Master Franchise Bölgesi olarak belirlenen Edirne, Kırklareli Tekirdağ ve Çanakkale şehirlerinde alt-franchise vermeye yetkilidir.

GARAN: Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası AŞ ile Eureka Sigorta AŞ arasındaki Hayat-Dışı Sigortaları Acenteliği Sözleşmesi'nin grup muafiyetinden yararlanamadığına ve söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. *BloombergHT

GEDIK: Şirket'in %20 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

GOZDE: Şirket bağlı ortaklığı Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin 149 mn TL'lik sermaye artırımında, Şirket'e isabet eden 56.992.500 TL tutarındaki ödeme yapılarak taahhüt yerine getirilmiştir.

ISFIN: Şirket nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 1.5 mlr TL büyüklüğünde, maksimum 3 yıl vadeli, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracı için Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir.

KOMHL: Holding, 29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla; yurtdışında 24.017.582 TL değerinde 398 adet, tenfiz aşamasında 35.969.082 TL değerinde 367 adet, yurtiçi ortaklar ile 54.981.403 TL değerinde 847 adet davası bulunduğunu açıklamıştır.

KRDMD: Şirket, 2015 yılı kârından temettü ödememe kararı açıklamıştır.

KRONT: Şirket'in mevcut 15 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020'ye kadar geçerli olması başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

MEGAP: Şirket'in AlbarakaTürk Bankası'na açtığı davada, menfi tespite ilişkin taleplerden şimdilik vazgeçildiği, dava dilekçesinde davalının haksız fiil sebebiyle tahsil etmiş olduğu bedelin iadesine ilişkin talebin devamı, bununla ilgili talep şu anda 10.000 TL olduğundan yargılamanın bu talep üzerinden devam etmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Şirket'in Türkiye Finans ile 2015-Eylül ayında imzaladığı protokol; icra takibinin durdurulması, kredinin esas borçluları tarafından ödemesinin yapılması, belirlenen vadelerde ödeme yapıldığı sürece Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye herhangi bir icrai işlem yapılmayacağını garanti etmektedir. Bahsi geçen protokolde Mega, Herhangi bir şekilde kefalet/rehin veren/teminat veren/ipotek veren/borçlu gibi bir sıfatla taraf/sorumlu olduğunu ifade etmemiştir. Ancak Denetçi raporunda yer alan Mega'nın Türkiye Finans Katılım Bankası'na 3.661.202 TL kefaleti olduğu ibaresi sehven yayınlanmıştır.

ORGE: Nevhan Gündüz, özel ve ailevi nedenler dolayısıyla sahibi olduğu şirket hisselerine mahkemece tedbir konulmasına karar verildiğini açıklamıştır. Şirket tedbirin kaldırılmasına ilişkin haklarını kullanacaktır.

ORMA: Şirket, yaptığı sermaye artırımından elde ettiği 11.903.435 TL fon elde edilmiş olup, 1.903.435 TL'lik kısmı nakit girişi olarak sağlanmış, söz konusu fon ise 47 mn Euroluk kredinin ödenmeyen taksitlerinin tamamlanmasında kullanılmıştır.

OSTIM: Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K ve Day. Vakfı, elindeki OSTIM hisselerinde 15 - 31 Mart arasında satış yapabileceğini duyurmuştur.

OZRDN: Şirket, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,141573 TL (net 0,1125538 TL) nakit temettü dağıtma kararı açıklamıştır. Söz konusu teklif 8 Nisan'da genel kurul onayına sunulacaktır.

PGSUS: Şirket, 2015 yılı kârından temettü ödememe kararı açıklamıştır. Şirket'in açıkladığı trafik sonuçlarına göre yolcu sayısı %24,1 artışla 1,75 mn yükselirken doluluk oranı %77,4'e gerilemiştir. (Şubat 2015:%78,9).

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Kocaeli-Çayırova'da yer alan 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan deponun 11.000 m2 depolama alanı için Aybir Nakliyat Turizm İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. ile 01/05/2016 tarihinden başlamak üzere toplam 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmış olup, söz konusu sürede yaklaşık 12 mn TL gelir elde edilecektir.

TRNSK: Star Holding, Şirket paylarında 0,46 TL fiyattan 200 bin lot satış işlemi gerçekleştirmiş ve pay oranını %20,6'dan %19,82'ye çekmiştir.

VKFYO: İsmail İpek, 0,94-1,12 TL fiyat aralığından 180.768 lot alış ve 1.664.149 adet satış işlemi gerçekleştirerek %7,41 olan pay oranını önce %8,32'ye yükseltmiş, ardından sıfırlamıştır.

Yukarı