14.12.2015 Şirket Haberleri

AGYO: Şirket'in basında yer alan ve Şirket portföyünde yer alan Atakule Alışveriş Merkezi ile ilgili haberler konusunda basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütlesinin yıkımı hususunda, gerek yıkıma dayanak teşkil eden ruhsat, gerekse eski proje müellifinin hakları bakımından her türlü işlemin ilgili yasal mevzuat ve usule uygun olarak gerçekleştirildiğini açıklandı.

AKGUV: Şirket ile MKE arasında MKE Çankırı Silah Fabrikası Güvenlik Hizmeti 20 personel ile yürütülecek olan projenin 1.665.721 TL tutarlı ihalesinin şirket uhdesinde kaldığı açıklanmıştır.

ARCLK: Şirket'in 2009'da birleştiği Grundig Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, Şirketin 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararının iptali için açılan davanın reddi Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir.

ASCEL: Büyük kesit haddehanesinde eğrilik, yüzey kalitesi ve ölçü toleranslarının iyileştirilmesi, fire oranlarının azaltılması ve ürün izlenebilirliğinin otomatik olarak kayıt altına alınması amacıyla planlı yatırım çalışmaları kapsamında büyük kesit haddehanesi modernize edilerek kapasitesi %20 oranında artırılması kararı alınmıştır. Bu nedenle 14 Aralık - 15 Ocak arasında haddehanenin kapatılacağı ve bu döneme ilişkin müşteri siparişleri üretilerek satışa hazır hale getirilecektir.

ASELS: Şirket'in 9,09/10 olan kurumsal yönetim derecelendirme notu; 9,13 / 10 olarak güncellenmiştir. Ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak imzalanan sözleşmeye ilişkin değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe göre Şirket'e toplam 42.698.160 ABD Doları tutarında Güvenlik Sistemi siparişi verilmiştir. Teslimatlar 2016'da gerçekleştirilecektir.

BOSSA: Şirket 135 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini 2016-2020 yıllarında 5 yıl daha geçerli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

BOYP: Şirket bağlı ortaklığı BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin %40'ına sahip olduğu Starcity Alışveriş Merkezi'nin satışı ile ilgili olarak stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ve henüz tamamlanmadığını açıklamıştır.

BUCIM: Şirket ortağı Türkan Uğuralp, 42.600 TL nominal değerli payının Borsa'da işlem görmesi amacıyla MKK'ya kaydettirmiştir.

DENIZ: Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından yargı harçları ve kurumlar vergisi yönünden yapılan incelemeler sonucunda, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları için Vergi İnceleme Raporları düzenlenmiştir. Banka'dan gecikme cezası hariç olmak üzere; 2010 yılı için 4.495.048,56 TL vergi aslı, 4.495.048,56 TL vergi ziyaı cezası, 2011 yılı için 4.664.199,04 TL vergi aslı, 4.664.199,04 TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 2.624.747,07 TL vergi aslı, 2.624.747,07 TL vergi ziyaı cezası, 2013 yılı için 5.863.237,22 TL vergi aslı, 5.863.237,22 TL vergi ziyaı cezası ve 2014 yılı için 4.650.699,55 TL vergi aslı, 4.650.699,55 TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.

ECZYT/ECILC/INTEM : Eczacıbaşı Yat. Hol., ECILC hissesinde 2,50 TL fiyattan 800.000 adet alım, INTEM hissesinde 14 TL fiyattan 13.675 adet alım gerçekleştirmiştir. Eczacıbaşı Holding ise 9,90-10 TL fiyat aralığından 33.668 adet ve 10 TL fiyattan 10.000 adet ECZYT hissesi alış işlemleri gerçekleşmiştir.

ENKAI: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 4.44 - 4.45 TL fiyat aralığından 300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

GLYHO: Mehmet Kutman, 1,60-1,64 TL fiyat ile 452.950 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylece payı %33.75'e ulaşmıştır.

HALKB/HLGYO: Banka HLGYO hisselerinde 0.95-0.97 TL fiyat aralığından 2 milyon adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

ISCTR: Efes Holding, 4.45 - 4.47 TL fiyat aralığından 400.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

KAPLM: DS Smith Plc. Grubu'nun sahip olduğu payların Çukurova Investments N.V. tarafından satın alınması işlemi tamamlanmış ve pay devri gerçekleşmiştir. Kontrol değişikliği olmadığı için çağrı yükümlülüğü doğmamıştır. Çukurova Investments N.V. ile DS Smith Packaging International B.V. arasında Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden Şirket payları üzerinde DS Smith lehine 1. derecede rehin tesis edilmiştir.

KRDMA: Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, 1.37 - 1.39 TL fiyat aralığından 150.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

KRDMD: Şirket Genel Müdürü Mesut Uğur Yılmaz, fabrikanın tarihinde ilk kez 2 milyon ton üretim seviyesini aştığını bildirdi. *Dünya

KRSTL: Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan, 1.60 TL fiyat ile 150.000 adet alış, 1.56-1.60 TL fiyattan 300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

MRTGG: Şirket'in, Eskişehir'deki fabrikasıyla ilgili olarak yapılan satış vaadi sözleşmesi; karşı tarafın sözleşme süresi içerisinde vaadlerini yerine getirememesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Fabrika'nın satışı ile ilgili olarak önceki alıcı ile görüşmeler devam etmekle beraber yeni alıcılarla da görüşmeye başlanmıştır.

NTHOL: Şirket, yeniden gerçekleşecek olan Milli Piyango özelleştirme ihalesinde yer alacağını açıklamıştır. Besim Tibuk 3.24-3.29 TL fiyattan, 135.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

OZKGY: Şirket, geri alım programı kapsamında, 1.79-1.82 TL fiyattan, 159.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

SARKY: Hayrettin Çaycı, 2.79 - 2.80 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

SEYKM: Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı, 2.60 TL fiyat ile 4.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

SISE: Efes Holding, 2.72 - 2.74 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

SKBNK: Banka, 5 ve 3 yıl vadeli olmak üzere yaklaşık 115 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. TL, EUR ve USD para cinslerinden oluşan söz konusu sendikasyon kredisi, FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) ve KDB (Kore Kalkınma Bankası) öncülüğünde düzenlenmiştir.

TEKTU: Kayhan Algur, 0,61-0,76 TL fiyattan 8.721.879 adet alış, 0.62-0.74 TL fiyattan 15.474.989 adet satış gerçekleştirmiştir. Böylece payı %4,81'e düşmüştür.

TKFEN: Meltem Berker, 3.99 TL fiyattan 4.414 adet, 4.00 TL fiyattan 50.000 adet, 4.02 TL fiyattan 5.586 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Nilgün Şebnem Berker ise 3.99 TL fiyattan 10.000 adet, 4.00 TL fiyattan 50.000 adet alış yapmıştır.

TSPOR: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Sezon Sonuna kadar Sadi Tekelioğlu getirilmiştir. Ayrıca Sportif Direktör Süleyman Hurma ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

VERTU: Şirket, ACSEL hissesinde 3.95-4.14 TL fiyat aralığından 44.447 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

VERUS: Holding'in %100 oranında iştiraki olan Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından 3 ayrı maden ruhsatının Standard Enerji Üretim A.Ş.'ye devri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru olumlu sonuçlanarak, söz konusu ruhsatların devrine onay verilmiş ve gerekli işlemler tamamlanarak, 3 ayrı maden ruhsatının Standard Enerji Üretim A.Ş.'ye devri gerçekleşmiştir.

YATAS: Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Nuri Öztaşkın, 2.11 TL - 2,15 TL fiyat aralığından 180.228 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.

Yukarı