14.01.2016 Şirket Haberleri

ALARK: Alamsaş Alarko Ağır Makina Sanayii A.Ş.'nin sahibi bulunduğu, İstanbul-Tuzla'da yer alan 62.655 m2 alan içinde 11.873 m2 kapalı alana sahip eski fabrika binasının satılması için görüşmelere başlanmıştır.

ALBRK: Bankanın 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde piyasa şartları dikkate alınarak 15 Ocak 2016 Cuma gününden itibaren geri alım işlemlerine başlanacaktır. Geri Alım Programı çerçevesinde programın bitiş tarihi 25 Mart 2018'dir.

ARBUL: Şirket, BIST'in mali yapının güçlendirilmesi konusunda yaptığı uyarıya istinaden; YKB Arif Cerit'in şirkete aktardığı para ile kredi ödemesinde kullanılmış olup kamu borçlarında düzenleme çalışmalarına devam edilecektir. Alacaklar Arif Cerit'in şahsi alacağına temlik edilmiştir. IPEG Beteilungen unvanlı kurumsal yatırımcıya devredildiği belirtilen kendisine ait 6.000.000 adet Şirket payının devir bedeli kaynak yapısını güçlendirmekte kullanılacaktır. 2017 yılında satılmak üzere yeni bir arazi alınarak 10 mn TL'lik net nakit girişi beklenmektedir.

AVISA: Şirket 100 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300 mn TL'ye revize ederek 2020'ye kadar güncellenmesi konusunda SPK'ya başvurmuştur.

BEYAZ: Şirket ortakları, Borsa'da işlem görmesi amacıyla, 2.971.701 lot pay için MKK'ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.

CCOLA: Şirket'in 2015 yılında konsolide satış hacmi yıllık %1,9 artışla 1.152 milyon ünite kasa olurken, yılın dördüncü çeyreğindeki hacim artışı %7,7 olarak gerçekleşti. 2015 yılında, toplam satış hacminin %51'i Türkiye operasyonlarından, %49'u ise uluslararası operasyonlardan oluştu. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2015 yılında kademeli bir iyileşme gösterdi. Yılın tamamında satış hacmi %2,6 artışla 593 milyon ünite kasa oldu. Uluslararası operasyonların satış hacmi, 2014'teki %14,2 büyümenin ardından, 2015 yılında %1,1 artış göstererek 559 milyon ünite kasa oldu. Yılın son çeyreğindeki satış hacmi ise, Pakistan ve Orta Asya'daki düşük hacimler nedeniyle %2,8 daraldı.

DOHOL (CELHA): Şirket CELHA paylarında 2,18 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %78.7'den %78.85'e çıkarmıştır.

DZGYO: Davacı Securinet tarafından tasarrufun iptali konulu açılan davanın görevsizlik nedeniyle usulen reddine ve dosyanın talep halinde görevli mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

EKGYO: Şirket'in "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 2. Etap Konut, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları ile Ataşehir İlçesi Okul, Spor Salonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapım ve Tadilat İşleri" ihalesinin 2. Oturumu (Mali Teklif Alma) gerçekleşmiş olup en yüksek teklif 106.990.000 TL olmuştur. Şirket ile TSE arasında "İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır.

FRIGO: Şirket'in 48 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 25 mn TL'ye revize edilerek 2020'ye kadar güncellenmesi konusunda SPK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır.

GEDIK: Şirket, 56.16 mn TL olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan 11.232.000 TL (%20 bedelsiz) artırılarak 67.392.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

KERVN: Şirket'in faaliyeti durdurulan iştiraki SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic. A.Ş.'nin (SİS Sayılgan Dokuma) Bursa üretim tesisinde çalışan 135 personelin 128 kişisi işten ayrılmıştır. SİS Sayılgan Dokuma'nın aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı konusu gündemde olup bu hususta herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

KERVT: Şirket'in Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) uyarınca; Watling Private Equity S.A. firmasına olan 25.205.430 USD ödenerek kredi tamamen kapatılmış ve FYYS'ye borç kalmamıştır.

PRKME: Şirket ana ortağı Park Holding A.Ş'den 31 Aralık 2015 tarihinde 56 milyon TL olarak yapılacağı duyurulan tahsilat tutarı 59 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

SELGD: Şirket 14 Ocak'ta başlayıp 27 Ocak'ta sona erecek olan ve A grubu paylar için 1.10 TL, B grubu payar için 0.40 TL olarak fiyatı belirlenen pay geri alım teklifi için başvuru ve bilgi formunu yayınlamıştır.

SNKRN: Şirket YKB Bülent Çobanoğlu, 10 iş günü içerisinde pay alımı yapabileceğini açıklamış olup bu çerçevede 3,30-3,35 TL fiyat aralığından 10.000 lot pay alımı yaparak payını %50,37'den %50,52'ye yükseltmiştir.

THYAO: 2023 hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şirketin küresel pazar payını yüzde 1.9'dan 4'e çıkaracaklarını söyledi. Uçak sayısında hedef 450'den 500'e çıkarken, gelir ise 30 milyar dolar olarak belirlendi. *Sabah

YGYO: Şirket'in İstanbul-Esenyurt'taki Proje inşaatının ana yüklenici firması olarak Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş. ile ile işin direk giderleri üzerinden "genel gider ve yüklenici karı" olarak "maliyet + kar" yöntemi ile %15 ödenecek şekilde, inşaat işleri sözleşmesi akdedilmesi kararı alınmıştır.

YKBNK: Rekabet Kurulu'nun Banka'ya idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Danıştay nezdinde iptal davası açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu iptal davasının Banka aleyhine sonuçlandığı öğrenilmiş olup süresi içinde temyiz başvurusu yapılacağını açıklamıştır.

- BIST 2015 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucu ortalama piyasa değeri 100 mn TL'nin altında kalan ve BIST-100 kapsamında bulunmayan BTCIM, ICBCT, SASA, ERBOS paylarının Yıldız Pazar'dan Ana Pazar'a, piyasa değeri 100 mn TL'nin üzerinde olan PARSN, VERUS ve ASLAN paylarının Ana Pazar'dan Yıldız Pazar'a alınacağını açıklamıştır.

Yukarı