13.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADEL: AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı alındığı 10 Mart 2017 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Grev kararının tebliğ edilmesi, grevin fiilen uygulanacağı anlamına gelmeyecek olup, anılan Kanun gereğince AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası 6 işgünü öncesinden Şirketimize bildirmek kaydıyla, bu sürenin dolmasını müteakip fiilen grev uygulamasına gidebilecektir.
 • AFYON: Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi N22 Afyonkarahisar adresinde bulunan çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre oluşturulan 156 dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazların satışı için ekli şartname kapsamında 13 Mart 2017- 24 Mart 2017 tarihleri arasında ön talep toplanacaktır.
 • AKGRT: Şirket yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artışla 420.9 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • ALKIM: Mehmet Reha Kora, 370.875 lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvurmuştur.
 • BIZIM: Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 2021 yılına kadar 100 mn TL’den 200 mn TL’ye artırılması için gerekli başvuruları yapmıştır.
 • BOSSA: JCR Eurasia Rating, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin Derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-(Trk)' ve görünümünü ‘Stabil' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu'nu ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil' olarak teyit etti.
 • BOYP: Şirket’in sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yayınladığı raporda, elde edilecek fonun kredi ödemesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağı açıklanmıştır.
 • DOHOL: Şirket, yasa kayıtlara göre elde ettiği kârdan düşülmesi gereken kısımları düştükten sonra kalan 94.242.895,88 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
 • EGEEN: Şirket yaptığı açıklamada, Pınarbaşı fabrika yatırımının devam ettiğini açıklamıştır. Serbest Bölge yatırımına ilişkin olarak, toplam yatırım tutarının 8.900.000-Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmekte olup tamamı için satın alma sözleşmeleri yapılmış olup siparişe bağlanan tezgah ve sistemlerin 7.606.000 euroluk kısmı ulaşmış ve kurulumları başlamıştır. Makine parkı teknolojisinin yenilenmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili olarak toplam yatırımın tavanı 1.750.000 Euro olacaktır. Bunun 883.836 Euro luk kısmı devreye alınmış, 257.500 Euro luk kısmının kurulumu devam etmekte olup 100.000 Euro'luk kısmı siparişe bağlanmıştır.
 • SAYAS: Afriquia Gas tarafından 10/3/2017 akşamı ihale sonucu açıklanmıştır. Şirket tarafından nihai pazarlık görüşmeleri kapsamında teklif verilen üç segmentte ihale uhdemizde kalmakla beraber Afriquia Gas tarafından Proje'nin ikinci fazının bu aşamasında tedarik edilecek kurumsal kimlik elemanı sayısı azaltılmıştır. Bu kapsamda toplam 830.000 Avro tutarında iş şirkete ihale edilmiştir. Yüklenilen işlerin imalat ve teslimatı 2017 yılı üçüncü çeyreği içerisinde tamamlanacaktır. Turkcell tarafından işlerin yaptırılacağı birim fiyatlarının belirlenmesi için 10/3/2017 tarihinde düzenlenecek olan elektronik ihale 14/3/2017 tarihine ertelenmiş, projeye ilişkin sözleşme ve şartnameler taraflarla paylaşılmış, ayrıca ilk 50 bayiye ilişkin proje takviminin de değiştirilmekte olduğu açıklanmıştır. Şirket bağlı ortaklığı Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesinin arttırılmasına ve bu doğrultuda genel kurul sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket ile BORSI yönetimiyle 2017 yılı Şubat ayı içerisinde bazı sorunlar yaşandığı ve ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından BORSI'nin tam konsolidasyondan çıkartılmasına karar verildiği açıklanmıştır.
 • THYAO: Şirket 4Ç16 döneminde 1,299mn TL (386mn USD) net kar açıkladı. (YF Beklenti: 912 mn TL / Piyasa Beklentisi: 1,26 mlr TL) YF Araştırma Yorum: Şirketin net kar rakamı beklentilere paralel olsa da operasyonel sonuçlar beklentilerin oldukça üzerindeydi. 4Ç16’da atılan maliyet düşürücü adımları şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • YKGYO: Şirket’in Ankara-Ankara projesine ilişkin gerçekleştirilen 3 adet dava duruşmasında, 2011/464 sayılı dosyanın istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar vermiştir. Kâr Payı Dağıtım Kararları (BIST-100) HLGYO – Hisse Başı Net: 0,0037974 nakit, %3,79747 pay biçiminde (Planlanan Dağıtım Tarihi: Belli Değil / Genel Kurul Tarihi: 6 Nisan 2017) ALARK – Hisse Başı Net: 0,2636984 nakit, (Planlanan Dağıtım Tarihi: 20 Nisan 2017 / Genel Kurul Tarihi: 17 Nisan 2017) Beklenen Finansallar TMSN – YF Beklenti: 9 mn TL kâr / Piyasa Beklentisi: 6 mn TL kâr
Yukarı