12.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKGRT: Şirket, 2016 Mart ayında toplam 499 Milyon TL prim üretti. Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) haricindeki hayat dışı branşların toplam prim üretimi, geçen yılın Mart ayına göre 16% büyüdü.

ATPET: Şirket'in genel kurulu yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle tescil edilmemiştir. 2. oturum 15 Nisan'da yapılacaktır.

BJKAS: Şirket 1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016 9 aylık mali döneminde 48.3 mn TL zarar etmiştir. (Bir Önceki yılın aynı dönemi: 75.5 mn TL zarar)

COMDO: Şirket'in %93,57'lik hisse payı ile ana ortağı konumundaki Componenta Corporation'ın 1 Nisan 2016 tarihli Nasdaq Helsinki'de yapmış olduğu bildirimde, Grup'un önümüzdeki yıllardaki finansal yapısını güçlendirmek, karlılık ve yeni stratejilerini gerçekleştirmek hedefine ulaşabilmek adına toplamda 30-40 Milyon Avro seviyesine kadar hisse senedine dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç edeceğini ve ayrıca kullanımda olmayan duran varlıklarını ve bazı işletme birimlerini kapatacağını duyurmuştur. Yine aynı bildirimde Türkiye'deki bağlı ortaklığın ilave finansman ve mevcut kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayılması için görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti. Şirket buna bağlı olarak yaptığı açıklamada, kredi verenlerle 2014 yılında akdedilen ve 2015 yılında tadil edilen Kredi Sözleşmesi tahtındaki işletme sermayesi dilimleri toplamı 30 milyon Avro olup, 30 milyon Avro'luk limitin tamamı (nihai vadesi Dilim A Kredisi'nin son taksit tarihi olan 30 Haziran 2021 aşılmamak üzere) azami 24 aya kadar vadelerle nakdi kullanıma hazır tutulmakta olup, 2014 yılının ikinci yarısında kullanılan ve kalan vadesi itibariyle kısa vadeli hale gelen 15 milyon Avro'luk kredimiz de 2016 yılı içinde 24 ay vadeli olarak yeniden kullanılabilir durumda olduğunu belirtmiştir.

DARDL: Şirket'in 85 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanını 2020'ye kadar uzatma kararı, SPK tarafından onaylanmıştır.

DENGE: Şirket, 8 mn TL sermayesini iç kaynaklardan 6 mn TL (%75 bedelsiz) artırarak 14 mn TL'ye çıkarma kararı almıştır.

DZGYO: Davacı Kanu Gıda Veteriner San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan "Tahliyenin Önlenmesi" konulu dava ile ilgili tensip tutanağı Şirket'e tebliğ edilmiştir.

EMKEL: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansallarda 3.4 mn TL net kâr açıklamıştır.

ETYAT: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından 0,002 TL brüt (0,002 TL net) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Söz konusu kâr payı dağıtımı hususu 14 Mayıs'taki Genel Kurul'da görüşülecektir.

EUKYO: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından 0,002 TL brüt (0,002 TL net) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Söz konusu kâr payı dağıtımı hususu 14 Mayıs'taki Genel Kurul'da görüşülecektir.

EUYO: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından 0,002 TL brüt (0,002 TL net) nakit kâr payı dağıtma kararı almıştır. Söz konusu kâr payı dağıtımı hususu 14 Mayıs'taki Genel Kurul'da görüşülecektir.

FENER: Şirket 1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016 9 aylık mali döneminde 75.5 mn TL zarar etmiştir. (Bir Önceki yılın aynı dönemi: 150.9 mn TL zarar)

GEDZA: Şirket'in Sümer Plastik Ambalaj San. Tic. ve Paz.Ltd.Şti'ye ait PP Oluklu Levha Komple Üretim Hattı'nı satın almak için başladığı görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Söz konusu hat, 537.683 TL alım bedeli üzerinden Şirket'e faturalanmıştır. Yeni hatla beraber kapasite %100 artmıştır.

GSRAY: Şirket 1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016 9 aylık mali döneminde 56.7 mn TL zarar etmiştir. (Bir Önceki yılın aynı dönemi: 118.5 mn TL zarar)

IHLAS: Şirket'in genel kurulu, toplantı yeter sayısının sağlanmaması nedeniyle tehir edilmiştir.

ISGYO: Şirket, 104 mn TL bedelsiz temettü dağıtımına ilişkin olarak SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

LKMNH: Şirket, tıp merkezleri işletmek üzere "Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş." unvanı ile kurulacak olan 50.000 TL sermayeli şirkete 24.500 TL nominal bedel ile 49% oranında kurucu ortak sıfatıyla ortak olunmasına karar vermiştir. Şirket'in, yönetmeliğe göre %49 maksimum sınırda paya sahip olacağı yeni iştirakte; yönetim, kâr payı, imtiyazsız paylardan ön alım hakkı ve oy hakkı hususlarında imtiyaz sahibidir.

MRTGG: Şirket, Eskişehir'de yeni kurulan organik gübre ve toprak düzenleyiciler sektöründe faaliyet gösteren EGS GÜBRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile Marmara Bölgesi distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Fabrikanın 15 gün içinde üretime başlaması beklenmektedir. Fabrikanın faaliyete başlamasıyla firma da fiili olarak faaliyetlere baaşlamış olacaktır.

PAGYO: Burhan Akkoç, 1.305.000 adet payı Borsa'da işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

RAYSG: 2016 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 155.756.423 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,84 oranında artış meydana gelmiştir.

RYGYO: Şirket, TMSF tarafından düzenlenen ve açık teklif usulü ile yapılan Taşınmaz Mal Satış İhalesi sonucunda Kocaeli - Gebze'de yer alan 7.172,80 m2'lik %80 Sanayi İmarlı gayrimenkule verdiği 5.555.000 TL'lik teklifle ihaleyi kazanmıştır. İhale komisyonunun sonuçları kesinleştirmemiştir.

SEKUR: Şirket ortakları Murat Hakan Çil ve Engin Çetin, toplam 1.388.500 (Sermaye'nin %10'u) lotluk payın Borsa'da işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuşlardır.

SILVR: Şirket, Amasya-Merzifon'da yer alan OSB'de bulunan 7.922,93 m2 büyüklüğündeki araziyi, fabrikasının bitişiğindeki parsel olması ve genişleme planları açısından değerlendirilmek üzere 2.15 mn TL bedelle Mer-Bak Gıda İnş. San. Tic. İhr. ve İth. A.Ş.'den satın almıştır.

SNKRN: Şirket ile Bedaş Bedaş Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme gereği 1.155.000 TL bedel karşılığında teslim edilmek üzere IP tabanlı kamera siparişi alınmıştır.

THYAO: Şirket, uçak müsaitliğine bağlı olarak Endonezya'nın Denpasar şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.

TMPOL: JCR Eurasia Rating, Şirket'in konsolide yapısının ve planlanan tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB (Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü 'Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Ayrıca Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ve görünümlerini ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etmiştir.

UYUM: Makro Market A.Ş, Verimed Tıbbi Ürünler A.Ş ile birleşmesini tamamlamıştır. Buna ek olarak Şirket'teki %75 payını artırmak amacıyla Borsa'da işlem gören UYUM paylarında 4.00 TL tavan fiyattan 12 Nisan - 30 Haziran arasında pay alımı yapmayı planladıklarını açıklamıştır. YF Araştırma Yorum: Söz konusu işlemin orta vadede olası bir birleşmenin bir adımı olarak görülmesi nedeniyle pozitif algılanacağı düşüncesindeyiz.

Yukarı