12.01.2016 Şirket Haberleri

AKSEN: Toplam 270MW kurulu gücünde olacak Bolu Göynük Termik Santralinin ikinci fazı olan 135MW'lık bölümünün yatırımı tamamlanmış olup, test üretimleri başlamıştır. İkinci bölümün geçici kabulü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurumuz Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.

ANSGR: Şirket, 2015 yılı sonu itibarıyla yıllık %20,2 artışla 3.610.429.573 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.

ATSYH: Şirket'in bağlı ortaklığı Or-Na Tarım'ın İzmir-Torbalı'da yer alan taşınmazlarının, İstanbul-Ataşehir'de yer alan taşınmaza ilişkin değerlemesinin ve Or-Na Tarım'ın iştirak değerlemesinin yapılmasına karar verilmiştir.

AVGYO: Şirket, Gürcistan-Batum'da Metro Atlas Georgia A.Ş. tarafından 3452 m2'lik arsa üzerinde yapımına başlanılan rezidans projesinden 1.343.783,2 Amerikan Doları bedelle 18 daire içeren 869,20 m2'lik 2.katın satın alınmasına ve tüm bedelin Şubat 2016'dan başlamak üzere 36 eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.

BJKAS: Kulüp futbolcusu Ramon de Moraes Motta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesh edilmiştir.

BUCIM: Şirket ortakları, 43.012 adet payı borsada işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

DGGYO: Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na Şirket tarafından açılan yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava devam etmektedir.

EKGYO: Sarphan Finanspark projesinde Yüklenici ile yapılan ile 28 No.'lu Protokole göre 266.277.217,70 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yeni protokole göre artarak, 267.063.052,20 TL'ye çıkmıştır.

FENER: Şirket, Fenerium'un değerlemesine ilişkin yeni bir gelişme olmadığını açıklamıştır.

GEREL: Şirket'in % 90 oranında bağlı ortaklığı olan ve Rusya Federasyonu'nun Kaliningrad Ekonomik Serbest Bölgesi'nde kurulu Gersan R-Zao'nun üretim tesisinde Kaliningrad Bölgesi Çevre Denetimi ve Gözetimi Şubesi tarafından yapılan denetim neticesinde verilen kapama kararına müteakip yapılan yasal işlemler neticesinde alınan karar ile faaliyetlere yeniden devam edileceğini açıklanmıştır.

ISCTR: Banka yönetimi 2016 için %3,5 GSYİH büyümesi ve %7 enflasyon beklemektedir. Kredi büyümesi %10-12 bandında, mevduat büyümesi ise %13-14 seviyesinde olmask öngörülmektedir. Net faiz marjı ise %3,7-3,9 aralığında olması beklenmektedir. Komisyon geliri artışı %15'in üzerinde, faaliyet giderleri artışı ise enflasyon + %3-4 seviyesinde olması öngörülmektedir. Banka yönetimi takipteki krediler oranının 60 baz puan yükseleceğini ve brüt kredi risk maliyeti oranının 115-125 baz puan seviyesinde olacağını beklemektedir. Aktif karlılığı %1,2-1,3 seviyesinde olması ve sermaye yeterlilik oranının %14'ün üzerinde olması öngörülmektedir.

KIPA: Şirket aldığı karar ile "Kipa Kapımda" adlı internet alışveriş pilot uygulamasının sonlandırılmasına karar verilmiştir.

KRGYO: Şirket KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikasından, 4.826.273 nominal adet alım gerçekleştirilmiştir.

KSTUR: Şirket Kuştur Tatil Köyü'nü kendisi işleteceğini açıklamıştır.

NUHCM: Şirket'in eski yönetim kurulu başkanı ve genel koordinatörü aleyhine açılan sorumluluk davası devam etmektedir.

SAYAS: Şirket'in yaptığı 50 mn TL'lik özel sektör tahvili ihracına ilişkin SPK başvurusu onaylanmıştır.

SAHOL: EXSA Export geri alım programı kapsamında 7.88-7.99 TL fiyat aralığından 1.5 milyon adet hisse alımı gerçekleştirerek Şirket'teki payını %0.49'a çıkarmıştır.

THYAO: Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artış gösterdi. Böylece 2015 yılındaki artış %12 oldu. AKK (Arz Edilen Koltuk Km) Aralık ayında %15 artarken doluluk oranı 231bp geriledi. Böylece ÜYK (Ücretli Yolcu Km) %12 artmış oldu. Doluluk oranında Aralık ayında gözlenen düşüşü hızlanan yeni hat açılışlarına ve kötü hava koşullarına bağlıyoruz. THY aralık ayında 4 yeni istikamete hat açarken uçuş yaptığı toplam hat sayısı 284'e yükseldi. 2015 yılı genelinde ÜYK'deki artış %12 olurken AKK'daki artış %14 oldu. Doluluk oranında ise 132bp gerileme oldu. 2015 yılında doluluk oranı %77.9 olurken, bu oran %76.4 olan son 5 yıl ortalamasının üzerinde. Yorum: Açıklanan veriler bizim tahminlerimize paralel. Ayrıca şirketin bugün 2016 konsolide olmayan bütçe rakamlarını açıklaması beklenmektedir. Biz şirketin hem yolcu sayısının hem de ÜYK'nın 2016 yılında %13 artmasını bekliyoruz. Ayrıca THY kuvvetli lodos nedeniyle iç ve dış hattaki 37 seferini iptal etti. *NTVPara

TKNSA: Şirket, bağlı ortaklığı "Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş."'nin e-ticaret sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmek ve stratejik alternatifleri değerlendirmek amacıyla, bir yatırım bankası ile danışmanlık anlaşması sonucu yürütülen çalışmalar sonrasında, şirketimizin hızlı büyüyen e-ticaret kanalındaki yüksek ivmeli büyüme stratejisini çoklu kanal (omni-channel) stratejisi ile devam ettirmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılından bu yana çok kategorili e-ticaret şirketi olarak hizmet veren Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., kliksa.com ismiyle, TeknoSA çatısı altında outlet kanalı olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

TSPOR: Kulüp, 1 Haziran-30 Kasım 2015 dönemini kapsayan altı aylık mali dönemde 95.5 mn TL zarar etmiştir. (6A14: 18.6 mn TL zarar)

ULAS: Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin ilgili diğer maddeleri kapsamında sözleşmeye konu arsa ve üzerindeki otel; yıkım işlemleri için Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti yetkililerine sözleşmeye uygun olarak teslim edilmiştir. Yıkım işleminden sonra Konak Evleri İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından inşaat ruhsatı alındığında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Yukarı