11.08.2015 Şirket Haberleri

AKSEN: Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 370 MW kurulu gücünde HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda 5 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştır. Anlaşmaya göre santralde üretilecek elektriğin tamamı Gana'ya alım garantili olarak ve anlaşmada belirlenen toplam ve USD bazlı fiyat üzerinden uzun vadeli enerji satış anlaşması ile (PPA) satılacaktır. 5 yıl bitmeden uzatılabilecek ve imzalanan kontrat USD bazlı olduğundan potansiyel kur farkı zararlarından da doğal olarak muaf olacaktır. Santralin 2016 yılının ilk yarısı sonuna kadar faaliyete geçmiş olması ve 2016 yılı 3. çeyreğinden başlamak üzere operasyonel karlılığını ciddi bir şekilde arttırması beklenmektedir.

BAKAB: Gerçekleştirilmesi planlanan hedefler doğrultusunda yeni tesis gerekliliği nedeniyle İzmir Çiğli OSB'de 10 bin m2 alanlı arsa ve bina 7 mn TL bedelle alınmıştır.

EUHOL: Tüm ruhsatları iptal edilen bağlı ortaklığı Ege Sigorta'nın ticari faaliyetlerine etkisi olmayıp 2015/09 ve 2015/12 finansal tabloları için karşılık ayrılmış olup finansal tablolardaki değeri kadar negatif etkisi olacaktır.

FENER: 31 Mayıs 2015 itibarıyla özkaynakları -422.3 mn TL'dir. TTK 376'ıncı maddesi kapsamında lisans ve maddi olmayan duran varlık değerleme farkları neticesinde özkaynakları 730.2 mn TL olarak belirtilmiştir.

GSRAY: 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet dönemine ilişkin genel kurul toplantısı 31 Ağustos'ta yapılacaktır. 31 Mayıs 2015 itibarıyla özkaynakları -103.2 mn TL'dir. TTK 376'ıncı maddesi kapsamında lisans ve maddi olmayan duran varlık değerleme farkları neticesinde özkaynakları 1,425 mn TL olarak belirtilmiştir.

KOMHL: Grup şirketi Kommersan Mermer VUK kayıtlarında 13.2 mn TL iştirak değeri ve 63.7 mn TL enflasyon düzeltme farkı ile toplam 78.8 mn TL kayıtlı değerinden 15.5 mn TL satış değeri düşüldükten sonra 63.3 mn TL iştirak enflasyon düzeltme fark zararı yazılmıştır.

KUYAS: Çıkarılmış sermayesinin artırılması için SPK'ya 10 Ağustos'ta başvuru yapılmıştır.

RHEAG: Rhea Portföy'ün iş stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle portföy yönetim akdi feshedilmiştir. Portföy yönetim hizmeti almak için yeni işbirliklerine girme planları bulunmaktadır.

SAFGY: 2014 hesap yılına ilişkin genel kurul toplantısı 3 Eylül'de yapılacaktır.

SANEL: Ağustos ayında alınan iş tutarı 3.3 mn TL olup yılbaşından itibaren toplam birikmiş iş değeri 28.13 mn TL'dir. 2014 yılı kar dağıtımında 2014 yılsonunda mevcut hisse geri alım programı nedeniyle dağıtılabilir kardan ayrılmış bulunan 1.16 mn TL kanuni yedek akçe, söz konusu geri alınan payların 2015 yılı içerisinde geri satılması nedeniyle yeniden geçmiş yıl karlarına ilave edilmiştir. Halka arz izahnamesinde açıklanan "halka arz sonrası 5 yıl dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması" taahhüdüne kalan taahhüt süresince devam edilecektir.

TGSAS: 100 mn TL nominal değerli borçlanma aracı ihracı için 10 Ağustos'ta SPK'ya başvuru yapılmıştır.

TTKOM: S&P, yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" görünümünü olumsuz olarak teyit etmiştir.

YAYLA: 38 odalı butik oteli için işletme ruhsatını almıştır.

Yukarı