11.02.2016 Şirket Haberleri

BOSSA: Şirket, 2016 yılında, ana ortağı olan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile herhangi bir alış, satış veya yükümlülük transfer işlemi gerçekleştirmeyecek olup, mevcut ilişkili taraf alacak tutarı üzerinden hesaplanacak faiz ve kur farkı tutarı kadar değişiklik olabilecektir. Faiz ve kur farkından kaynaklanan değişikliğin toplam satış hasılatının %10'unu aşması öngörülmemektedir.

BRKO: Şirket bağlı ortaklığı Koteks A.Ş'nin Masko'da yer alan gayrimenkulün alımı noktasında 4.750.000 TL ödemeyi de Şirket'e yapmış olup; tapu devrini gerçekleştirmiştir.

DENIZ: Banka, 6 Ocak'ta açıkladığı KKDF ve cezai faiz tahakkukuna ilişkin vergi dairesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve tahakkuk fişlerinin iptali istemiyle, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde süreci içinde dava açılmıştır.

ECZYT (INTEM/ECBYO): Şirket, INTEM hisselerinde yapmış olduğu 14.50-14.75 TL fiyat aralığından 31.176 lot alış işlemi gerçekleştirerek payını %50,22'den %50,86'ya yükseltmiştir. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nda ise 1,18-1,19 TL fiyattan 55.900 lot alış yaparak payını %27,26'dan %27,53'e yükseltmiştir.

EGCYO: Şirket 4Ç15 döneminde 3,6 mn TL zarar açıklamıştır. (3Ç15:4.7 mn TL zarar, 4Ç14: 0,8 mn TL zarar) Böylece 2015 yılı sonu itibarıyla zarar 8,4 mn TL olmuştur. (2014: 7,7 mn TL kâr)

EKGYO: Şirket projelerinden 'İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumu 08.03.2016 Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır.

ETYAT: Şirket 4Ç15 döneminde 1,5 mn TL zarar gerçekleşmiştir. (3Ç15: 0.9 mn TL zarar, 4Ç14: 1,2 mn TL kâr) 2015 yılı sonu itibarıyla yıllık %88 azalışla 0,2 mn TL net kâr açıklanmıştır.

EUKYO: Şirket 4Ç15 döneminde 1,1 mn TL zarar gerçekleşmiştir. (3Ç15: 1,3 mn TL zarar, 4Ç14: 1,2 mn TL kâr) 2015 yılı sonu itibarıyla yıllık %92 azalışla 0,1 mn TL net kâr açıklanmıştır.

EUYO: Şirket 4Ç15 döneminde 1,4 mn TL zarar gerçekleşmiştir. (3Ç15: 0,8 mn TL zarar, 4Ç14: 1,1 mn TL kâr) 2015 yılı sonu itibarıyla yıllık %85 azalışla 0,2 mn TL net kâr açıklanmıştır.

FINBN (FFKRL): Banka, 3,73 TL fiyat üzerinden 34.346.322 TL nominal bedelli FFKRL hisselerinin alımını gerçekleştirerek payını %51,06'dan %80,92'ye çıkarmıştır.

GEDIK: Kurum, gerekli izinlerin alınmasından sonra, Galata Menkul Değerler A.Ş. mevcut ortaklarından paylarının tamamının iktisabı amacıyla Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin mevcut pay sahipleri ile Hisse Devri Sözleşmesi imzalamıştır.

GOZDE: Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 9 mn TL'den 100 mn TL'ye artırılmasına ve iştirak payına isabet eden 91 mn TL'lik yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantısında şirket ticaret ünvanının İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

GUBRF: Şirket, Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezası ile ilgili Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na tevdi edilmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na uzlaşma başvurusu yapmış olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'nın daveti üzerine yapılan toplantıda uzlaşma sağlanamamıştır. Şirket, idari para cezası kararına karşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne itiraz başvurusu yapacaktır.

KATMR: Şirket, İç Güvenlik Birimlerinin ihtiyacı olan 10.520.000 TL tutarında Muhtelif Zırhlı Araç Üstü Ekipman siparişi almış olup, teslimatlar 2016 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

KERVN: Şirketin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından Denizbank ile refinansman çalışmaları devam eden vadesi geçmiş kredi ile ilgili olarak; 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" gönderilmiştir. Bu takibe İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiş olup yargılaması devam etmektedir, ayrıca Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Bursa Termal ve Antalya Lara otelleri için icra dosyasından verilen kıymet takdiri raporlarına itiraz edilmiş olup yargılaması devam etmektedir. Söz konusu icra takibinin Şirket kamuya açıklanan en son (30.09.2015 tarihli) finansal tablosundaki aktif toplamına oranı icra emrindeki kur dikkate alındığında %22,89'dur.

KLNMA: Banka 4Ç15 döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %139 artışla 8,9 mn TL kâr etmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla yıllık %34 artışla 62,7 mn TL net kâr açıklanmıştır.

KRDMA/ZOREN: Gülfer Çetinkaya, 35.000 lot KRDMA ve 30.000 lot ZOREN hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK'ya başvurmuştur.

LKMNH: Şirket, 2,23 TL fiyattan 6.270 lot alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %2,79'dan %2,81'e çıkarmıştır.

OYAYO: Şirket 4Ç15 döneminde 0,1 mn TL zarar gerçekleşmiştir. (3Ç15: 0,4 mn TL zarar, 4Ç14: 0,8 mn TL kâr) 2015 yılı sonu itibarıyla 0,8 mn TL net zarar açıklanmıştır.

OZRDN: Halka arz edilen payların %25'ine karşılık gelen 437.500 TL nominal değerli satışa hazır bekletilen paylar 1 yıllık sürenin dolması nedeniyle iptal edilmiştir.

RYGYO: Şirket portföyünde yer alan İzmir-Menderes'te yer alan 15.601 m2 arsa üzerinde bulunan 7.800 m2'lik deponun 2.146 m2 depolama alanı için Grup Kortürk Dekorasyon İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ile şirket arasında toplam 5 yıllığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiraya verilen depodan 5 yılda KDV dahil yaklaşık 1.250.000 TL gelir elde edilecektir. Antalya-Kumluca'da yer alan 8.045 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskanı) alınmıştır. İskanı alınan depo için daha önce bildirildiği üzere Şirket ile CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında 7 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır.

SANEL: Şirket daha önce açıklanmış olan Ocak ayı Toplamda alınan proje tutarının sehven yanlış yazıldığını bildirerek 14.270.000 TL olarak güncellemiştir.

SERVE: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansal sonuçlara göre 279.448 TL zarar etmiştir.

TCELL: Şirket, 2.2 milyar TL'lik mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2020'ye kadar uzatılması konusunda SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

TTKOM: Bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 1.002 mn TL, Piyasa Beklentisi: 1.038 mn TL)

TTRAK: Bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. (YF Beklentisi: 41 mn TL, Piyasa Beklentisi: 64 mn TL)

ULUSE: Şirket, Vergi Dairesi'ne açıkladığı finansal sonuçlara göre 12.915.637 TL zarar etmiştir.

VAKBN: Bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. (Solo Bazda - YF Beklentisi: 566 mn TL, Piyasa Beklentisi: 559 mn TL)

VAKFN: Şirket 4Ç15 döneminde bir önceki çeyreğe göre %82 artışla 8,2 mn TL kâr etmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla 23,6 mn TL net kâr açıklanmıştır. (2014: 3.9 mn TL zarar)

VERTU (GEREL): Şirket, GEREL hissesinde 2.495.000 lot payı, Borsa İstanbul'da özel emir ile 3.00 TL fiyattan Investco'ya satmıştır. Böylece Verusatürk GSYO'nun GEREL'deki payı %20'den %15,01'e gerilemiştir. Investco'nun GEREL'deki payı ise %4,99 olmuştur.

 

Yukarı