10.12.2015 Şirket Haberleri

AKENR: Şirket, İran'dan gelen gazın kısılması konusunda BOTAŞ'tan gelen bildirim uyarınca, Erzin Doğalgaz Çevrim Santrali'nde yarı kapasite ile gaz çekileceğini ve Aralık ayı kapasite satışlarının sınırlandırıldığını, RES ve HES'ten üretilecek enerjide ise sorun bulunmadığını ifade etmiştir. Satış taahhütleri dışında kalan yenilenebilir enerji üretiminin desteği ile bir ölçüde spot piyasada oluşabilecek yüksek fiyatlardan yararlanılabileceği öngörülmüştür.

AKFEN: Şirket'in 60 mn TL tutarındaki tahvilinin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3.33 olarak güncellenmiştir. Hamdi Akın, 10,99-11,08 TL fiyat aralığından 11.490 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.

ARBUL: Şirket ortaklarından Arif Cerit'e devir ve temlik edilen senetler arasında bulunan iki adet senedin tutarlarında sehven yapılan yanlışlık düzeltilmiş olup söz konusu iki senedin toplam tutarı 6.05 mn TL'den 5.8 mn TL'ye güncellenmiştir.

ASELS: Şirket ile bir müşterisi arasında Trafik Sistemleri satışına ilişkin olarak 13.998.340 USD bedelli bir sözleşme imzalanmış olup teslimatlar 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

ASLAN: Şirket'in hisse başı net 0,611781 TL temettü ödemesi bugün (10 Aralık) gerçekleştirilecektir.

BMEKS: Şirket 1.94-1.98 fiyattan 270.083 adet hisse alımı gerçekleştirmiş olup, payını %1,31'den %1,54'e çıkartmıştır.

ECZYT / INTEM: Eczacıbaşı Yatırım Holding, 14 TL fiyattan 7.258 adet INTEM hissesi alımı gerçekleştirmiş olup payını %49.6'ya yükseltmiştir.

EKGYO: Şirket, İstmarina projesi kapsamında üretilen Özel Eğitim Tesisi'ni 48.096.800 TL bedelle 18 Aralık tarihinde açık artırma ihale yöntemi ile satışa sunacaktır.

MNDRS: Şirket hakim ortağı Akça Holding A.Ş, 0,51 TL fiyattan 100.000 adet MNDRS hisse alımı gerçekleştirmiştir.

PETKM: Şirket, mevcut 1 milyar TL sermayesini, iç kaynaklardan (Bedelsiz) karşılanmak suretiyle %50 oranında artırarak 1.5 milyar TL'ye çıkarma kararı almıştır. Söz konusu artırım özsermaye altında bulunan "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" (247.863.787 TL) ve "Özel Fonlar" (252.136.213 TL) kalemlerinden karşılanacaktır.

PLASP: Şirket, dün itibarıyla "Yakın İzleme Pazarı" (Eski adıyla Gözaltı Pazarı)na alınmıştır.

POLHO: Şark Mensucat Fabrikası A.Ş, 2.10-2.11 fiyattan 10.000 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.

PRZMA: Raşit Kuru, 1 TL fiyattan 10.922 adet şirket hissesi alımı gerçekleştirmiş olup, payı %18.32'ye yükselmiştir.

SASA: Şirket, kayıtlı sermaye tavanı olan 500 milyon TL'nin 2016-2020 yılları içerisinde de geçerli olması için SPK'ya başvuru yapıldığını açıklamıştır.

YATAS: Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Nuri Öztaşkın, Bostancı Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş adına 2.13-2.15 fiyat aralığından 154 bin adet hisse alımı gerçekleştirmiştir.

TKFEN: Şirket ortaklarından Nilgün Şebnem Berker, 4.03 TL fiyattan 10.000 adet hisse alımı gerçekleştirmiştir.

HZNDR: Şirket ortağı Durer Refrakter, doğrudan ve dolaylı olarak toplam oy hakkının %98.1698'ine sahip bulunduğundan "Ortaklıktan Çıkarma Hakkı" doğmuştur.

EGCYO: Ortaklık, 10 mn TL nominal değere kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı şeklinde ihraç edilmesine, karar vermiştir.

ALGYO: Şirket, kayıtlı sermaye tavanı olan 20 milyon TL'nin 2016-2020 yılları içerisinde de geçerli olması için SPK'ya başvuru yapma kararı almıştır.

ASUZU: "Ürün çeşitlendirme ve modernizasyon" kapsamında 7 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu kabul edilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi tutarı 63.922.300 TL olup, yatırımın bitiş tarihi 7 Ağustos 2019'dur. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarla ilgili yararlanılabilecek destek unsurları KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, indirimli kurumlar vergisi ve sigorta primi işveren hissesi desteğidir.

NTHOL: Besim Tibuk, 3,30 TL fiyattan 4.750 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.

GEDIK: 17-18 Aralık 2015 tarihlerinde halka arz edilecek 30 mn TL nominal değerli ve 105 gün vadeli bono ihracına ilişkin başvuru SPK tarafından kabul edilmiştir.

SARKY: Hayrettin Çaycı, 2,58-2,86 TL fiyattan 10.537 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.

OZKGY: Şirket 1,80-1,82 fiyattan 50.811 adet hisse alımı gerçekleştirmiş olup, payını %0,04'den %0,06'ya çıkartmıştır.

VERTU: Şirket, 4,12-4,31 TL fiyattan 57.424 adet ACSEL hissesi alımı gerçekleştirmiş olup payını %42.4'e yükseltmiştir.

ATSYH: Ana ortak Masum Çevik ve FM İnternet Hizmetleri Pazarlama A.Ş, elindeki payları Havva Sevim ve Necdet Deniz'e borsa dışında satmıştır. Böylece ilgili iki ortağın Şirket'te payı kalmamıştır.

SEYKM: Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Şanlı, 2,57-2,59 TL fiyat aralığından 15.046 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.

HDFGS: Hedef Finansal Hizmetler, 5 adet gerçek kişi ortağın 767.141 adet payını borsa dışında 4.07 TL fiyattan satın almıştır. Söz konusu gerçek kişi ortakların Şirket'te payı kalmazken Hedef Finansal Hizmetler %41,187 oranında paya sahip olmuştur.

Yukarı