10.02.2016 Şirket Haberleri

ADANA, MRDIN: Oyak Çimento Grubu bültenine göre, 40 Milyon Euro bütçeli yatırıma başlayan Adana Çimento, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren beyaz klinker kapasitesini yıllık 300,000 Tondan 600,000 Tona çıkarmayı hedefliyor. Gri-beyaz değişimi yapabilen sistem ile gerektiğinde yıllık 1 Milyon Ton gri klinker üretilebilecek. Devam eden büyük projeler ve konut talebinin sürmesi ile 2016 yılının 2015 seviyesinde iç satış ile tamamlanması bekleniyor. Suriye'de tansiyonun düşmesi halinde, Adana ve Mardin tarafından bölgeye çok yoğun satış olanakları olabileceği, diğer ihracat pazarlarının stabil kalacağı tahmin ediliyor. Halihazırda arz fazlasının olduğu bölgelerde yapılan kapasite artışı yatırımları 2015 gibi 2016 yılında da sektörü olumsuz etkileyecektir.

ALGYO: Şirket'in vergi dairesine sunduğu net kârı 63.748.369 TL seviyesindedir.

ARBUL: Borsa İstanbul, Şirket'in yapmış olduğu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Şirket'in "Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması durumunda kottan çıkarılması" kapsamında uyarılmasına, finansal sıkıntılarını aşması için tedbirlerin alınmasına ve Şirket'in "finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması " hükmü kapsamında bir kez daha uyarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in üretim tesislerinin bulunduğu ve mülkiyeti Şirket'e ait olan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Pelitlik Mevkii Baraj Yolu bölgesinde yer alan arazinin satışı ile ilgili olarak değerleme ve satış sürecinin yürütülmesi konusunda YKB'ye yetki vermiştir.

CEMAS/GOLDS/KRDMA/MARTI/MEMSA/TEKTU: Gülfer Çetinkaya, 50.000 lot CEMAS, 30.000 lot GOLDS, 20.000 lot KRDMA, 10.000 lot MARTI, 30.000 lot MEMSA ve 50.000 lot TEKTU hissesini Borsa'da işlem gören tipe çevirmek için başvuruda bulunmuştur.

COMDO: Şirket'in ana hissedarı olan Componenta Co.'nın Finlandiya Borsası'nda yaptığı özet finansal bildirimlere ilişkin açıklamada FAVÖK'ün 23.9 mn Euro olduğunu açıklamış olup, denetimden geçmiş konsolide tablolar 11 Mart 2016'da Helsinki Borsası'na bildirilecektir.

DENIZ: Vergi İnceleme Raporları'na ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Banka'ya tebliğ edilen ceza ihbarnamelerine göre tahsil harçları için hesaplanan vergi ziyaı ceza tutarı 2010 yılı için 6.742.572,84 TL, 2011 yılı için 6.996.298,56 TL, 2012 yılı için 3.937.120,59 TL, 2013 yılı için 8.794.855,85 TL ve 2014 yılı için de 6.976.049,33 TL'dir. Kurumlar vergisi için hesaplanan vergi ziyaı ceza tutarı ise 2011 yılı için 51.715,34, 2012 yılı için 67.771,68 TL ve 2014 yılı için 450.943,53 TL'dir. Söz konusu tarhiyatlarla ilgili olarak uzlaşma için başvuruda bulunulmuş olup; süreç içinde diğer yasal haklarımızın kullanımı konusu da değerlendirilmektedir.

DOCO: 2015-2016 mali yılı ilk üç çeyrek sonuçları 18 Şubat 2016 tarihinde yayınlanacaktır.

EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında; 843 adet konut ve 390 adet ticari üniteden oluşan toplam 1233 adet bağımsız bölüm ile ortak kullanımda yer alan sosyal tesiste bulunan 3 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.

EUHOL: SPK, hisse işlem tahtasında gerçekleşen işlemler konusunda bir kısım yatırımcılara borsalarda işlem yapma yasağı getirildiğini bildirmiştir. Şirket ayrıca 15 Ekim 2015 tarihli şirket payları ile ilgili "bürüt takas uygulamasının 3 aylık süre için uzatılmasına" ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile 04.02.2016 tarihinde vekile tebliğ edilen İdare Mahkemesi kararına göre; söz konusu davadaki "yürütmenin durdurulması talebi" reddedilmiştir. Dava sürmektedir.

GYHOL(GEDIK): Şirket, GEDIK payları ile ilgili olarak 2,49 fiyattan 760.000 lot alış işlemi yaparak payını %18,54'ten %19,90'a çıkarmıştır. Erhan Topaç, 2,49 TL fiyattan 759.401 lot payını satarak %28,50'den %27,15'e çekmiştir.

HALKB: Banka Halk GYO payları ile ilgili olark 0,98 TL fiyattan 344.217 adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %79,03'ten %79,07'ye çıkarmıştır.

ISGYO: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (İş GYO) Genel Müdürü Turgay Tanes, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) başarıya ulaşması için Hong Kong ve Dubai'deki gibi birtakım teşviklere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu teşviklerin sağlanması ve buraya özgü mevzuatların yapılmasıyla İFM 2023'te tam manasıyla işlev görmeye başlar ve daha ilk aşamada Dubai'nin falan çok üzerinde bir bölgesel merkez haline gelir" dedi. *Anadolu Ajansı

ITTFH: İttifak Holding A.Ş.'nin %99,97 oranında bağlı ortaklığı olan Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San ve Tic. A.Ş. tarafından Konya-Meram'da yer alan 244.060,17 m2 yüzölçümüne sahip arsa için geliştirilen, yalı, villa ve farklı tiplerde dairelerle birlikte toplam 1.077 konut, alışveriş merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, biyolojik göller ve vadilerden oluşan ZERMERAM karma konut projesinin birinci etap satışına başlanmıştır.

IZMDC: Şirket ortağı Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş 1,97-1,98 TL fiyattan 410.000 adet alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %57,88'den %57,99'a yükseltmiştir.

JANTS: Şirket, JMW Jant Sanayi Ticaret A.Ş'den Wf sıvama makinasının (GLB 6-WF 3) Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV'siz 3.225.816.TL tutar ile satın alınmasına, 2016 yılı içinde bedelinin nakit ödenmesine ve/veya oluşacak alacaklardan mahsup edilerek bakiyenin kapatılmasına karar verilmiştir.

KOMHL: Şirket iştiraki Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Maddeler ve Petrol Ürünleri San.Tic.A.Ş.; İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza ve İnfaz Kurumlar ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açılan, 1.000 ton Ekmeklik Un, 16 ton özel amaçlı un, 9 ton kaba kepek ihalesini 1.261.260 TL bedel ile almıştır.

KOZAL/KOZAA: Projede sondaj çalışmalarına Mayıs 2011 tarihinde başlanmış olup 50 adet sondaj (toplamda 39,664 m) tamamlanmıştır. Sondaj derinliği 398 m den 1,403 m ye kadar olup ortalama derinlikleri 793 m'dir. Şirketimizce yürütülen çalışmalarda 782.24 milyon ton (mümkün/inferred) kaynak belirlenmiştir (cutoff tenörü %0.1 bakır). Cutoff tenörünün hesaplanmasında kullanılan Bakır fiyatı 3 USD/lb, Altın ise 1,300 USD/ons'dur. 2015 yılı içerisinde yapılan sondajlar ile mineralizasyonun bakır ve altın içeriğinde artış sağlanmış, bakır içeriği 1.65 milyon ton dan 1.71 milyon tona, altın içeriği ise 2.94 milyon ons'dan 3.11 milyon ons'a çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar projenin yüksek potansiyeli olduğu konusunda ümit vericidir.

KRDMD: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, yaptığı basın açıklamasında Filyos Limanı'nın devreye girmesinin "olmazsa olmaz" olduğunu belirtti. Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, "Kardemir ulaştığı kapasitesini elinde olmayan nedenlerle tam kullanamazsa işimiz gerçekten çok zorlaşıyor" açıklamasında bulundu. *BloombergHT

LKMNH: Şirket geri alım programı kapsamında 2.23-2.24 TL fiyat aralığından 20.759 lot alış işlemi ile pay oranını %2,7'den %2,79

MARTI: Şirket, 1 Nisan-31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde 20.6 mn TL zarar (2014 Eş Dönem: 14.2 mn TL zarar) etmiştir.

MRGYO: Şirket, 1 Nisan-31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemde 15.6 mn TL kâr (2014 Eş Dönem: 1.2 mn TL zarar) etmiştir.

ODAS: Şirket'in %92 iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulması planlanan 340 MWm/330 MWe kurulu gücündeki Çan-2 Termik Santral Üretim Tesisine ilişkin Lisans Belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayıyla 08.02.2016 tarihinde Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'ye teslim edilmiştir. Üretim Lisansının da temin edilmesi ile birlikte proje finansmanı kredisi ile ilgili tüm koşullar tamamlanmış bulunmaktadır. Termik Santral yatırımı ve madencilik faaliyetleri ile ilgili güncel bilgilendirmelerin en geç 2015 yılı mali bilanço açıklamaları ile beraber yapılması planlanmaktadır.

OZKGY: Şirket tarafından İstanbul-Bayrampaşa'da geliştirilen Hayat Tepe Suites projesinde yer alan 68 bağımsız bölüme ilişkin yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.

SAHOL: EXSA Export, geri alım programı kapsamında 7,99-8,00 TL fiyatlarından 40.000 adet alış işlemi yaparak %1,17 seviyesindeki payını korumuştur.

SANEL: Şirket Ocak ayı içerisinde, 14.270.000 TL tutarında Skyland İstanbul, Limak Ankara Çimento Fabrikası, Türk Pirelli Otomobil Lastikleri, Kale Kilit Çerkezköy Fabrikası, Kartal Yaşlı Bakım Evi projelerinin A.G Elektronik pano sistemleri sözleşmelerini imzalamıştır. Projelerin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

SILVR: Şirket'in vergi dairesine sunduğu net kârı 933.461 TL seviyesindedir.

TUKAS: Şirket, Gölönü mevkii Manyas-Balıkesir adresinde bulunan fabrikasının gelecekte üretim kapasitesinin artırılmasına ve depo alanı yaratılmasına imkan sağlanması amacıyla, fabrika sınırına yakın arsa ve arazi niteliğindeki gayrimenkullerin satın alınmasına karar vermiştir.

VAKBN: MKK'ya yapılan başvuru sonucu 11.589.542 lot B grubu kaydi pay, D grubu kaydi paya dönüştürülmüştür.

 

Yukarı