09.06.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 8 Haziran'da 5.90-5.94 TL fiyat aralığından 16 bin adet hisse alınmıştır.

AKSA: Ak-Pa Tekstil'de sahip olduğu %13.47 oranındaki 365 bin adet hisseyi 4.37 mn USD bedelle Akkök Holding'e satmıştır. Satış karı 9.3 mn TL olarak belirtilmiştir.

ARSAN: Farsan İnşaat 8 Haziran'da 1.15-1.19 TL fiyat aralığından 220 bin adet hisse almıştır.

CEMAS/NIBAS: CEMAS'ın NIBAS'a olan borç ödemesinin son taksidinin işletme sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak ertelenmesine ve Kırşehir'in merkezinde kat karşılığı yaptırılan inşaattan elde edilecek satış gelirinden borcun faizi ile en geç bir yıl içinde ödenmesine karar verilmiştir.

CEMTS: İki faz şeklinde yürüttüğü addehane modernizasyon yatırımı tamamlanmıştır. TİS kapsamında çalışanlara bin TL destek ödemesi yapılacaktır.

DAGI: Koç Yapı Pazarlama 8 Haziran'da 2.17-2.20 TL fiyat aralığından 45 bin adet hisse almıştır.

DESA: Şirket ortağı 8 Haziran'da 0.74-0.76 TL fiyat aralığından 52 bin adet hisse almıştır.

DOCO: 6 Temmuz'da temettü başlangıcı hisse başına 1.20 Euro nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

ECILC: ECZYT 8 Haziran'da 2.46-2.51 TL fiyat aralığından 986 bin adet hisse almıştır.

ECZYT: Eczacıbaşı Holding 8 Haziran'da 8.41-8.78 TL fiyat aralığından 114 bin adet hisse almıştır.

EGCYO/EGLYO: Commercial Bank of Qatar'ın ortak olduğu Katar'da mukim IIS Holding ile tarım ve enerji sektörlerinde muhtelif yatırım ve finansman olanaklarının birlikte değerlendirilmesine ilişkin ön niyet mektubu şirketlere iletilmiştir.

ENKAI: Yönetim kurulu başkanı 8 Haziran'da 5.07-5.12 TL fiyat aralığından 800 bin adet hisse almıştır.

GSDHO: Silopi Elektrik'in %15 oranındaki 30.3 mn adet hissesi 4.12 USD fiyattan satın alınmıştır. Yönetim kurulu başkanı 8 Haziran'da 1.40-1.44 TL fiyat aralığından 500 bin adet hisse almıştır.

GSRAY: Eski teknik direktörü Prandelli ve yardımcıları ile CAS nezdinde süren davalarda anlaşma sağlanarak 2.99 mn Euro ödenmesine karar verilmiştir.

ISFIN: TSKB 8 Haziran'da 0.79-0.80 TL fiyat aralığından 429 bin adet hisse almıştır.

KARTN/OLMIP: Müşterek yönetime ortak oldukları Dönkasan'ın bölünme planı kabul edilmiştir.

KLGYO: 21 Mayıs'ta duyurusu yapılan Kiptaş Bahçeşehir Merkez Evleri için sözleşme yapılmıştır. projenin geliştirme ve tasarım süreçleri çalışmalarına başlanmıştır.

MMCAS: Şirket ortakları KERVN ve Burçak Sayılgan'ın yapacağu SPK tarafından onaylı hisse satışı piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle gerçekleşememiştir.

MNDRS: Akça Holding 8 Haziran'da 0.46 TL fiyattan 100 bin adet hisse almıştır.

ORGE: Şirket ortağı 8 Haziran'da 1.53-1.67 TL fiyat aralığından 268 bin adet hisse almıştır.

PETKM: TSP'de yapılması planlanan hisse satışı önümüzdeki dönemde oluşacak gelişmeler ışığında konunun tekrar değerlendirileceği bildirilmiştir.

RYGYO: Şirket ortağı 8 Haziran'da 0.65-0.69 TL fiyat aralığından 466 bin adet hisse almıştır.

RYSAS: Şirket ortağı 8 Haziran'da 0.68-0.69 TL fiyat aralığından 205 bin adet hisse almıştır.

SNGYO: Şirket ortağı 8 Haziran'da 0.70 TL fiyattan 596 bin adet hisse almıştır.

TSGYO: TSKB 8 Haziran'da 0.62-0.63 TL fiyat aralığından 204 bin adet hisse almıştır.

VAKFN: JCR, Uluslararası Yabancı Para Notu'nu "BBB-"olarak ve görünümünü ise "Pozitif" teyit etti.

VAKKO: Vakko Holding 8 Haziran'da 0.91-0.94 TL fiyat aralığından 398 bin adet hisse almıştır.

Yukarı