09.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi işlemine ilişkin SPK’ya başvurmuştur.
 • ALCAR: Alarko Holding A.Ş. ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında 20.04.1998 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesinin (III) numaralı maddesine göre, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Alarko Carrier) aktifinde bulunan bazı taşınmazlar ve iştirakler hisse satışı kapsamının dışında kalacak ve bu iktisadi kıymetler hisse satış fiyatına dahil edilmeyecektir. Söz konu taşınmazlar ve iştirakler Alarko Carrier tarafından satılacak ve bu satışlardan doğacak kârdan Carrier HVACR Investments B.V.’nin kâr payı alma hakkı olmayacaktır. Sözleşmeye göre, bu kârın dağıtılması halinde Carrier HVACR Investments B.V.’nin payına isabet eden kısım satıcıya, yani Alarko Holding A.Ş.’ye ait olacaktır. Bu kârdan, Alarko Carrier’in Alarko Holding A.Ş. dışındaki ortaklarının da sahip oldukları hisse oranında pay alacakları tabiidir. Hisse satış sözleşmesinin kapsamı dışında bulunan iştiraklerin tamamı ile ikisi hariç olmak üzere diğer taşınmazların tamamı farklı yıllarda satılmıştır. Satışı gerçekleşmeyen araziler ise İstanbul Tuzla, Kanlımandıra mevkinde yaklaşık 30 dönümlük tarla nitelikli arazi ile yine aynı bölgede hissemize 679 m2 düşen 1.610 m2 büyüklüğündeki bir arsa henüz satılmamış olup bilançonun aktifinde yar almaktadır. 1970’li yıllarda edinilen ve o dönemde sanayi bölgesi içinde yer alan söz konusu taşınmazların imar durumu 1986 yılında kamusal sportif alan olarak değiştirilmiş olup bugün itibarıyla imar izni bulunmamaktadır. Bu durum şirketin taşınmaz üzerindeki kullanım biçim ve olanağını sınırlamış olup herhangi bir inşaat yapılamamaktadır. 1986 yılından beri imar durumu ile ilgili itirazlar devam etmektedir.
 • ALKIM: Şirket’in %12,157 oranında pay sahibi olan Cihat Kora’nın Borsa İstanbul’a gönderdiği yazıya göre Sahibi olduğu eski tip KH pay senetlerinin 1.105.488 TL’lik kısmı üzerine kar payı ile kısıtlı olmak kaydıyla yakınları lehine intifa hakkı tesis etmiştir. İntifa hakkı tesis edilen pay senetleri, kar payı ödemeleri dışında kalan (oy kullanma, yeni pay alma vb.) tüm hak ve vecibeleri eskiden olduğu gibi Cihat Kora’ya ait olmaya devam edecektir.
 • BMEKS: Şirket tarafından daha önce geri alımı yapılan 2.198.480 adet Şirket Payları satılmıştır. Bu işlemler sonrasında şirketimizin elinde geri alınmış pay kalmamış bulunmaktadır. Diğer yandan 22.02.2017 tarihli 830.000 adet pay satışı geri alınan paylardan olmayıp aracı kurum kredisinin teminatı olarak hesabımıza tüzel kişi ortak SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından virmanı yapılan payların satışı ile alakalıdır.
 • DESA: Şirket ile Prada Spa arasında 3 yıllık üretim sözleşmesi imzalanmıştır.
 • EGCYH: Şirket’in açıklamasına göre 31.12.2016 UFRS bazlı mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL., kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler toplamı 363.093-TL, ve özkaynak 2.733.378-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı 93,23% olmuştur.
 • GSDHO: Şirket’in %100 bağlı ortaklıkları GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş., GSD Plan Proje Etüd A.Ş. ve GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.'nin tasfiyesi tescil edilmiştir.
 • GUSGR: Şirket’in 300 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2021’e kadar geçerli olmak üzere 540 mn TL’ye artırılması hususunda SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • KERVN: Kreditör bankalardan biri olan Aareal Bank AG tarafından gönderilen 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" ne ilişkin olarak yapılan takip ile ilgili Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Kervansaray Antalya Lara Oteli için henüz Şirket’e tebliğ edilmemekle birlikte Antalya 6.İcra Dairesi tarafından toplam 411.102.841 TL bedelle satışa çıkarılmış olup 29.05.2017 günü açık artırma usulü ile satış gerçekleştirilecektir.
 • MEMSA: Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile ek süre talep etmiş ve mali tabloların açıklanması için 10 Mayıs 2017’ye kadar ek süre almıştır.
 • OYLUM: Şirket, Gulfood 2017 fuarına katılım sağlamış ve Orta Doğu pazarında birkaç yeni müşteri ile anlaşılmış olup sipariş detayları üzerinde çalışılmaktadır. Bu fuar sayesinde bu seneki ihracat rakamlarının yukarıya çekilmesi hedeflenmektedir. Şirket ayrıca iç piyasada da Metro Grosmarket ile çalışmasını büyütmek üzere anlaşmış, Bizim Toptan Satış Mağazaları ile de yeni anlaşma yapmıştır.
 • PETKM: Socar Turkey A.Ş’den gelen açıklamaya göre 08.03.2017 tarihinde PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş (PETKM) payları ile ilgili olarak beheri 4.44 TL’sından 19.823.521,647 adet satış işlemi(PETKİM sermayesinin %1.32’si) BIST’te gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranı %52,32 iken %51,00 olmuştur. Bağlı ortaklık SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’nin PETKM’ de sahibi olduğu %51 oranındaki payında bir değişiklik söz konusu olmayıp, doğrudan sahip olduğumuz paylar %1,32 iken, bu satış sonrası % 0.00 olmuştur.
 • PGSUS: Şirket ile bağlı ortaklığı IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ("İzAir") pay sahiplerinden Air Berlin plc ("Air Berlin") arasında Air Berlin'in elinde bulunan ve İzAir sermayesinin %29,51'ine tekabül eden toplam 1.755.683.263 adet (A), (B) ve (C) Grubu payın 1,2 milyon Avro alım bedeli karşılığında Şirket arafından devralınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
 • SAHOL/KORDS: Şirket’in Sanayi Grup Başkanlığı pozisyonunun ikiye bölünerek; Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun Çimento Grup Başkanlığına, Cenk ALPER'in Sanayi Grup Başkanlığına atanmasına, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun Perakende Grup Başkanlığına atanmasına ve Strateji Grup Başkanlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonucu Kordsa Global Avrupa, Ortadoğu, Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali ÇALIŞKAN'ın Kordsa Global CEO'su olarak atanmasına da karar verilmiştir.
 • SAYAS: Almanya'da mukim bağlı ortaklığımız imm-network GmbH Avrupa'nın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Wolksvagen tarafından muhtelif Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik 200 adet bayisine tedarik edilecek olan 400 adet ışıklı pilon için ihaleye davet edilmiş olup ihaleye 8/3/2017 tarihinde yaklaşık 850.000 EUR tutarında bir teklif verilmiştir. İhalenin bağlı ortaklık uhdesinde kalması durumunda ihale konusu ürünlerin imalatı Say Reklamcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca aynı bağlı ortaklık münferit Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bayilerinden sipariş alınmasına devam edilmekle beraber FCA'den henüz 2017 yılı için sipariş alınmadığını açıklamış olup Şirket ile FCA konuyu direkt olarak görüşeceklerdir.
 • VESTL: Vestel 4Ç16’da 99 mn TL net zarar açıkladı. (YF Beklenti: 9 mn TL net zarar) YF Araştırma Yorum: Şirket 4Ç16’da sağlam operasyonel sonuçlar açıklamasına rağmen, 147 mn TL’lik net kur farkı giderleri ve türev finansal araçlardan oluşan 178 mn TL zarar, net zarar rakamını yükseltti. Kâr Payı Dağıtım Kararları (BIST-100) VAKBN – Hisse Başı Net: 0,0408 (Genel Kurul Tarihi: 30 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 31 Mayıs 2017) Açıklanması Beklenen Finansallar MGROS – (YF Beklenti: 198 mn TL zarar / Piyasa Beklenti: 220 mn TL zarar)
Yukarı