08.02.2016 Şirket Haberleri

AKBNK: 2011 yılında Rekabet Kurulu'nun bankaya verdiği idari para cezasına karşı, Banka tarafından Danıştay'da açılan iptal davasının Banka'nın aleyhine sonuçlandığı ve kararın tarafımıza tebliğini müteakip temyiz edileceği duyurulmuştur.

AKMGY: Ömer Dinçkök'le Şirket arasında ilerleyen süreçte, mahkeme tarafından verilen bilirkişi incelemesine istinaden hazırlanan 01.02.2016 tarihli bilirkişi raporu Mahkeme dosyasına sunulmuş olup; bilirkişilerce davaya konu gündem maddelerinde yer alan kararlar bakımından, kanuna, esas sözleşme hükümlerine ya da dürüstlük kuralına aykırı bir durumun mevcut olmadığı görüşü bildirilmiştir. Ömer Dinçkök ile Şirket arasında, "Genel Kurul Kararının İptali" konusundaki davanın 04.02.2016 tarihindeki duruşmasında Mahkemece ön inceleme aşamasından tahkikat aşamasına geçilerek, dosyanın rapor tanzim edilmek üzere bilirkişiye tevdi edilmesine, bir sonraki duruşmanın 26.05.2016 günü saat 13:50'ye bırakılmasına karar verilmiştir.

ALARK: Grup şirketlerinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin; Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarını almak için dava yoluna gidildiği ve ilk derece mahkemece verilen kararda taleplerimizin kısmen karşılanmış olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.

ASELS: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) Savunma Sanayi Müsteşarlığı Projeleri kapsamında geliştirdiği ANKA Blok A model insansız hava aracı operasyonel uçuşlarına Elazığ'da başladı. *Dünya

AVISA: Hüseyin Cebeci, 28.565 adet Şirket hissesini, Borsa'da işlem gören tipe dönüştürmek için MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

BAKAN: Bakanlar Medya A.Ş, taraflar arasında akdedilen Hisse Devri Sözleşmesinden ve devir işlemlerinden sonra Ahmet Bakan'ın banka hesaplarından yetkisiz olarak kendi şahsi hesaplarına yaptığı EFT, şirketin genel merkezinde bulunan demirbaşların haber verilmeden götürülmesi, Asya Katılım Bankası'ndan Finansal Kiralama Sözleşmeleri ile Kiralanmış Makinelerin götürülmesi, şirkete ait çek defterlerinin teslim edilmemesi gibi hususlara ilişkin olarak, güveni kötüye kullanmak suçundan şikayette bulunmuş, ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayette bulunulan olaylarda suç unsuru bulunmadığı ve uyuşmazlığın hukuki olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak 50.000 TL'lik borcun tahsili ve 590.000 TL'lik faturanın tahsili için icra takibi başlatılmış olup 50.000 TL, diğer 1 mn TL tutarındaki icraya ilişkin itirazın iptali için dava açılacaktır. Ayrıca Şirket, 2 ana başlıkta yapacağı enerji yatırımında, Şirket devrinde yaşanan ihtilaflar nedeniyle, arzulanan hızda söz konusu faaliyetlere başlanması mümkün olmamıştır. Bu konudaki birinci ana başlık olan kojenerasyon Yine de bugün itibarıyla birinci ana başlık olan kojenerasyon tesislerinin kurulumu ve işletilmesi konusunda Adana'da kurulu 6.7 MW gücündeki kojenerasyon tesisi şirket bünyesine katılarak bu alandaki faaliyete başlanmıştır. Bunun yanısıra 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde, daha küçük ölçekli mikrokojenerasyon tesislerinin kurulumu ile ilgili sürecin başlatılması öngörülmektedir. Diğer ana başlık olan enerji ticareti ile ilgili ise; gerekli hazırlıklar devam etmekte olup, yine 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde faaliyetlerimizin başlatılması öngörülmektedir.

BRKO: Şirket, Niğde OSB'de yer alan arazisinde "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında 1 mW GES Santrali kurulumu ile ilgili olarak Niğde OSB'ye başvuru yapılmıştır.

BRKSN: Canan Topçuer, 1,53-1,59 TL fiyattan 1.032.702 lot hisse satışı gerçekleştirerek payı kalmamıştır.

DEVA: Şirket, Garanti Bankası'ndan 16.5 mn TL tutarında kredi almıştır. Yıllık faiz oranı %14,83 olan kredi; 5 yıl vadeli olup, 6 ayda bir anapara ve faiz ödemelidir. Bu kredi karşılığında, Şirketimizin Tekirdağ-Kapaklı, OSB'de bulunan iki adet arsası üzerine Garanti Bankası lehine 2.dereceden toplam 8.4 mn TL tutarında teminat ipoteği tesis edilmiştir.

EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım işi (Karat 34)" kapsamında 470 adet konut ve 151 adet ticari üniteden oluşan toplam 621 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatlarını almıştır. Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Hoşdere 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, yer alan 1739 adet Konut ve 186 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 1925 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları alınmıştır.

ETILR: Şirket, 2015 yılı sonu itibarıyla 0,4 mn TL net kâr açıklamıştır. (2014: 6.8 mn TL net zarar)

GARAN: SPK, Banka'nın 10 mlr TL'lik kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin 2020 yılına uzatımı konusunda onay vermiştir.

ISFIN: Şirket, vergi dairesine sunmuş olduğu finansallarda 81.5 milyon TL net kâr açıklamıştır.

KARSN: Şirket, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak "Prototip geliştirme teklif çağrısı" ve çağrıya sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda "üretim teklif çağrısı" aşamalarından oluşacak ihalenin "prototip geliştirme teklif çağrısı"'na Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC ile işbirliği yapılarak teklif sunmuştur.

KOZAL: Şirket Koza Ltd.'nin Garanti Bankası Lüksemburg şubesindeki hesaplarına ihtiyatı tedbir kararı talebiyle Ankara Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açılmış olup, mahkeme Koza Ltd.'nin Garanti Bankası Lüksemburg Şubesindeki hesapları üzerinden her türlü para çekilmesi, para transferi ve her türlü benzeri işlemin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiştir. Şirket'in 2015 yılı itibariyle yapılan 38,490 metre karotlu sondaj ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 13,2 milyon ons, rezervleri ise 4.0 milyon ons olarak hesaplanmıştır.2015 yılı içerisinde 266,000 onsluk üretim yapılmıştır. Yapılan üretim miktarı düşüldükten sonra rezervlerimizdeki yıllık artış oranı %3.7'ye tekabül etmektedir.

LKMNH: Şirket, 2,33 TL fiyattan 2.692 lot alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %2,7'ye çıkarmıştır.

MAALT: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %69, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45 azalışla 0,4 mn TL net kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılı net kârı yıllık %12 artışla 3,3 mn TL olmuştur.

OLMIP: Şirket, 50 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 163.012.500 TL'ye yükseltilerek 2020'ye kadar geçerli olması hususunda SPK'ya başvuru yapmıştır.

OTKAR: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %281, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %152 azalışla 63 mn TL net kâr elde etmiştir. Böylece 2015 yılı net kârı yıllık %9 artışla 79,5 mn TL olmuştur.

PKENT: Şirket, vergi dairesine sunmuş olduğu finansallarda 858.547 TL net kâr açıklamıştır.

SNGYO: Şirket adına tapuda İstanbul-Sancaktepe bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, kamuya duyurulduğu şekli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince Eylül 2015 ve Kasım 2015 tarihlerinde alınan meclis kararlarınca onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları aynen korunmuştur. Sancaktepe Belediyesi tarafından söz konusu parselin satışına ilişkin olarak gerçekleştirilmiş olan ihalenin iptali istemiyle, Sancaktepe Belediyesine karşı İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılmış olan ve tarafı olunmayan davada verilmiş olan ihalenin iptali kararına karşı temyiz süreci başlatılmıştır.

TACTR: Tahsin Altun, 3,86-3,95 TL fiyattan 88 bin adet satış işlemini gerçekleştirerek payını %60,65'ten %59,15'e çekmiştir.

TARAF: Şirket ana ortağı Alkım Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş, Şirket payları ile ilgili olarak 0,80 TL fiyattan 30.000 adet satış işlemi ile payını %44,56'dan %44,25'e düşürmüştür.

THYAO: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, İran'a yönelik seferlerini artırmak için taleplerini sözlü olarak İran Sivil Havacılık Kurumu'na ilettiklerini ve yanıt beklediklerini söyledi.*Dünya

TTRAK: Şirket'in açıkladığı satış verierine göre Ocak ayında 4.232 araç satışı gerçekleştirerek yıllık %26'lık artış gösterdi (Aralık: %35 artış). Yorum: Ocak ayında, bayilerin desteklenmesi kaynaklı oluşan güçlü satışların sürpriz olmadığını düşünüyoruz.

VAKBN: Banka 91 gün vadeli 400 mn TL nominal değerli, 147 gün vadeli 200 mn TL nominal değerli ve 217 gün vadeli 100 mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için SPK'ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

-4Ç15 Finansallarını açıklaması beklenen Şirketler: ADANA (Piyasa Konsensus: 30 mn TL, YF Beklentisi: 24 mn TL), BOLUC (Piyasa Konsensus: 25 mn TL, YF Beklentisi: 26 mn TL) ve MRDIN (YF Beklentisi: 10 mn TL)

 

Yukarı