07.12.2015 Şirket Haberleri

AKGUV: Şirket'in ödenmiş sermayesinin bedelsiz sermaye artırımı sonucu 31 milyon TL'ye ulaşması nedeniyle ödenecek nakit kâr payı tutarları brüt 0,116129, net 0,098709 TL'ye revize edilmiştir.

BMEKS: Şirket, 103.026 adet kendi hissesinin 2.03-2.04 fiyatlarından alımını gerçekleştirmiştir. Alım sonrası Şirket'in payı %1,31'e ulaşmıştır.

DAGHL: Şirket iştiraki Koç Haddecilik'in 113 mn TL'lik sermayesinin 18.096.930,70 TL'si Bedelsiz ve 18.903.069,30 TL'si Bedelli olmak üzere yapacağı sermaye artırımına katılma karrı almıştır.

DERIM: JCR Eurasia, Şirket'in kredi notunu yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB', Kısa Vadeli Ulusal Notunu 'A-3' olarak görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir.

ECZYT: Şirket Borsa İstanbul'dan 14 TL fiyat ile 16.765 adet INTEM hissesi alımı gerçekleştirmiştir.

FENER: Kulüp, UEFA'ya mevcut finansal durum ve planları ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiş ve çalışma dosyası sunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri kendilerine sunulan bilgileri değerlendirmeye almıştır.

FINBN: İspanyol Gazete El Confidencial'in haberine göre Garanti Bankası'nın sahibi BBVA, Finansbank'a talip oldu. Gazetenin adını vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre BBVA, Finansbank satış sürecinde ING ve Katarlı bir fon ile birlikte son aşamaya geldi. *Habertürk

FROTO: Şirket'in üst düzey yönetim kadrosunda değişiklikler olmuştur. İmalat Operasyonları, Yeni Projeler, Ürün Geliştirme ve Malzeme-Planlama-Lojistik (MPL) Genel Müdür Yardımcıları emekliye ayrılırken, Ürün Geliştirme ve MPL Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarına yeni atamalar yapılmıştır.

GEREL: Sermaye artırım işlemlerini tamamlayan Şirket, söz konusu işlem sonrası 26.4 mn TL fon elde ettiğini açıklamıştır.

GSRAY: Kulüp oyuncusu Sabri Sarıoğlu'nun 1+1 yıllık kontratındaki "oyuncunun belli maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzama opsiyonu" karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde iptal edilmiştir.

IZTAR: Firma, ithal gebe düve alımını tamamlamış olup, İtalya'da yüksek verimli çiftliklerin bulunduğu Lombardia bölgesinden Holstein Irkı 145 adet gebe düve sevkiyatı 7 Aralık (bugün) başlayacaktır. Söz konusu işlem için 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadeli 999.488 TL kredi kullanılmış olup, kredi faizinin ilk 18 aylık kısmı %75,18 ay sonrası için ise %50 oranında faiz sübvansiyonu bulunmaktadır.

LKMNH: Şirket, hisse geri alım programı çerçevesinde 2.20-2.21 fiyattan toplam 6.448 adet pay alımı gerçekleştirmiştir. Böylece Şirket'in payı %1.17'den %1.20'ye yükselmiştir.

MEMSA: Şirket ile Halkbank arasında borç tespiti ve buna bağlı bir takım hukuki tedbir ve takiplere yönelik olarak açılmış karşılıklı davaların görülmesine devam edilmektedir. Halkbank hukuki takipleri itiraz üzerine durdurmuş ve konuyla ilgili yasal gereklilikler yerine getirilmiştir. Daha önce 173.872.155 TL olarak belirlenen Adana fabrikasının ve arazisinin değerinin ipotek üzerinden nakde çevrilmesine ilişkin mahkemenin verdiği Red kararına gerek Halkbank gerek Şirket nezdinde yeniden itirazda bulunulmuştur. Ayrıca Banka ile Şirket arasında, davaların daha uzun süre devam edeceği beklentisi nedeniyle yeni protokoller imzalanması planlanmaktadır.

MRTGG: Şirket'in Eskişehir'de yer alan fabrika binasının üzerindeki takyidatların tamamının kaldırılması ve alım, satım masraflarıda dahil tüm masrafların karşı tarafa ait olması şartı ile Selahattin Demirdaş'a satılması ile ilgili satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmenin süresi, 30 Kasım'dan 10 Aralık'a uzatılmıştır.

OZBAL: Şirket'in % 51 kontrol hissesinin Erciyas Holding tarafından hakim ortaklardan devralınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu'ndan izin alınmıştır. Söz konusu hisse devir işleminin tamamlanması için diğer gerekli iş ve işlemler bakımından süreç devam etmektedir.

RYGYO: Kurum portföyündeki; Eskişehir-Tepebaşı'nda yer alan 12.718 m2'lik binanın ve İstanbul-Üsküdar'da bulunan 700 m2'lik ve 816 m2'lik iki adet binanın inşaat yapım işleri için; ana ortağın ilişkili tarafı olan Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında maliyet esasına dayalı İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca Şirket, RYSAS gibi hazırlamış olduğu "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç kısmında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.ve Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının; kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

RYSAS: Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"na göre 2014 yılında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'nin rapor kapsamına giren ilişkili taraf şirketlerinden Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Elmas Hizmet Tedarik İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. ve Persco Personel Tedarik Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılı sonunda da %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

SISE: Şirket, TRKCM'a İtalyan Sangalli grubunun iştiraki olan Sangalli Vetro Porto Nogaro tesisinin satın alma işlemine yönelik tavsiyede bulunmuştur. TRKCM'de bu yönde karar almıştır.

SRVGY: Şirket, 2.30 TL fiyattan 91.214 adet hissesinin alımını gerçekleştirmiş olup payı %47.93'e ulaşmıştır.

TMPOL: Şirket, halka arz esnasında yapacağını taahhüt ettiği 330 bin € tutarındaki "Termoform Tesisi" yatırımına ilişkin olarak Risk komitesinden almış olduğu rapor neticesinde, fiyat tespit raporunda belirlenmiş olan hedeflere ulaşıldığı ve söz konusu yatırım durumunda; şirketin müşterisi olduğunu ve girdi olarak kullandıkları levhaları satın alan kurumlarla rekabet ortamına girileceği ve Termoform'dan beklenen katkıyı sağlamayacağı öngörüsü ışığında 2016'da yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesi kararını almıştır.

TTRAK: Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Jean-Marie Bernard Sejourne görevinden ayrılmış olup yerine Alessandro Cazzin atanmıştır.

VERTU: Şirket ACSEL hisselerinin borsada işlem gören kısmından 5.06 fiyat ile 1.187.342 adet hisseyi TSP'de Ata Elektrik Enerji Top. Sat. A.Ş'den alımını gerçekleştirmiştir. Böylece Şirket'in Acıselsan Acıpayam Selüloz'deki payı %29.78'den %40,86'ya yükselmiştir.

YATAS: Almanya'da kurulan Yatas Europe Gmbh'in 85 bin € olan ödenmiş sermayesine 10 bin € ek sermaye ödemesi yapılmış olup iştirakin sermayesi 95 bin €'ya ulaşmıştır.

Yukarı