07.07.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 6 Temmuz'da 7.26-7.35 TL fiyat aralığından 29 bin adet hisse alınmıştır. İller Bankası'nın Ankara İli Gölbaşı İlçesi Kızıkcaşar Mahallesi'nde 37 bin m2 büyüklüğündeki ASKGP işi ihalesinde bağlı ortaklığı Akfen İnşaat en iyi teklifi vermiştir.

ANELT: VRSGS TTK 439. madde uyarınca geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ilişkili taraf ve grup içi işlemleri dahil tüm kayıtların incelenmesi ile ilgili özel denetçi atanması talebiyle, 03.07.2015 tarihinde yeni bir dava açmıştır.

ASELS: SSM ile İçişleri Bakanlığı ihtiyacı Önleyici Elektronik Harp Sistemi Tedarik Projesi kapsamında 7.87 mn USD bedelli anlaşma yapılmıştır.

DOHOL: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26 nci maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Olur'u ile karar verilmiştir.

EGCYH: 25 mn TL ve 10 mn Euro tahvil ihracı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiştir.

EKGYO: 2015 yılı ilk altı ayında 4751 adet bölümün satışı yapılmış olup 3 milyar TL satış tutarı oluşmuştur. Haziran ayı satışları 668 bölüm ve 438.74 mn TL olmuştur. 2015 yılı hedefleri doğrultusunda, 2. Çeyrek sonu itibarı ile toplamda 2.44 milyar TL değerinde 4141 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 2. Etap ASKGP işinde 6784 ada 1 parsel ile ilgili kısmı tasfiye edilmiş olup yüklenici firma ile ek protokol yapılmıştır. Proje kapsamı dışında bırakıldığı belirtilen parsel, daha sonraki arsa alımlarından mahsup edilmek üzere TOKİ'ye iade edilecektir. Ek protokol ile daha önce 105.6 mn TL olan şirket payı 73.3 mn TL'ye revize edilmiştir. Kuraya sunulan Emlak Konut Ispartakule Evleri projesindeki 1500 adet konut için, toplam 13.376 adet başvuru yapılmıştır. 03.07.2015 tarihi itibari ile kura katılım bedelini ödeyerek başvurusunu tamamlayan ve kuraya katılım hakkı kazanan toplam başvuru 11.447 adettir.

ENKAI: Bir ortak 64,653 adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

NTHOL: Hakim ortağı olduğu NTTUR'u 6 aylık bilançolar baz alınarak devralarak birleşmeye karar vermiştir. NTTUR için 1.20 TL ve NTHOL için 3.16 TL ayrılma hakkı fiyatı belirlenmiştir.

RYGYO: 6 mn TL (%2.5) kar payından bedelsiz sermaye artışı için 6 Temmuz'da SPK'ya başvuru yapılmıştır.

RYSAS: 9.35 mn TL (%8.5) kar payından bedelsiz sermaye artışı için 6 Temmuz'da SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SONME: Bursa ilinde yaptırılacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi yatırımına ilişkin, Sönmez Ailesi ve Sönmez Holding İştirakleri tarafından yapılacak bağışa dair 04.07.2015 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Sönmez Holding iştiraki olarak yapılacak bağış tutarı henüz belirlenmemiştir.

TTRAK: OSD'ye 6 aylık ihracat rakamı adet bazında 6598 ve tutar bazında 162.4 mn USD olarak bildirilmiştir.

VAKBN: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere Alman Kalkınma Bankası'ından 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli 200 Milyon EUR tutarında kredi almıştır.

YATAS: 3.03.2015 ve 04.05.2015 tarihlerinde duyurusu yapılan yurtdışında iştirak kurulmasına ilişkin süreç devam etmekte olup, süreç ile ilgili olarak Almanya'da resmi kurum ve mercilerle işlemler yürütülmektedir.

YKGYO: 3 Nisan 2013 tarihinde açılan 2013/1915 esas dosya sayılı 250 bin TL tazminat istemli dava 3 Haziran 2015 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere şirket lehine sonuçlanmıştır.

ZOREN: 500 mn TL çıkarılmış sermayesinin %50'ye tekabül eden 250 mn TL bedelli sermaye artışıyla 750 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yukarı