07.04.2016 Şirket Haberleri

• AVHOL: Şirket hisseleri ile ilgili olarak AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından alım - satım işlemleri yapılacağı açıklanmıştır. Bu kapsamda AGM Avrupa Sağlık 4,09-4,10 TL fiyattan 75 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %65,97'den %65,07'ye düşmüştür.
• AYGAZ: Şirket, hisse başı brüt 1,05 TL (net 0,8925 TL) nakit temettüyü 11 Nisan tarihinde dağıtma kararı almıştır.
• EGLYO: Şirket tarafından davalı Müflis Kırcı Elektroteknik San ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. İflas İdare Memurluğu'na sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davaların bugün yapılan duruşmaları sonucunda yeni duruşma tarihlerinin 29 Haziran 2016 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
• EKGYO: Şirket'in anahtar teslim projelerinden '' Nevşehir Emlak Konutları, Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi " ihalesi 5 Mayıs'ta yapılacaktır.
• GARAN: JCR Eurasia, Banka'nın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AAA(Trk)',Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu 'BBB' ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu'nu ise 'BBB+' olarak 'Stabil' görünümleri ile birlikte teyit etti.
• GUBRF: Şirket, dün yayınladığı yatırımcı sunumunda 2016 yılı için 4 mlr TL ciro, 626 mn TL FAVÖK ve 454 mn TL (23 mn TL'si ana ortaklık) net kâr beklediğini açıklamıştır. Şirket ayrıca 98 mn TL'de yatırım projekte etmiştir.
• HLGYO: Şirket, hisse başı brüt (net) 0,0073 TL nakit temettüyü 11 Nisan tarihinde dağıtma kararı almıştır. Ayrıca Şirket, 47 mn TL'lik bedelsiz pay olarak dağıtacağı temettü için SPK'ya başvuruda bulunmuştur.
• IEYHO: Şirket, sermayesinde %15,78 oranında paya sahip olduğu Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Global Enerji)'nin ihtiyati tedbir istemli olarak iflas erteleme talebi ile anılan Mahkemenin iflas erteleme talebinde bulunan Global Enerjinin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ile Kanun ile yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı Global Enerji hakkında her türlü ihtiyacı haciz, ihtiyatı tedbir ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyatı tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdiği öğrenilmiştir.
• INDES: ALFANOR 13131 AS, 8,10 TL fiyatından 390 bin adet alış işlemi ile pay oranını %25'ten %25,69'a yükseltmiştir.
• KOMHL: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne ilişkin 405 Adet konutu içeren Toplu Konut Projesi, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşini, 74.944.000 TL ihale bedeli ile Grup şirketlerinden Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. kazanmıştır.
• METUR: Şirket, Muğla-Bodrum'da yer alan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak"Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" kapsamında yüklenici firma olan A.E.B. Turizm Şirketi ile Büyükhanlı Kardeşler Şirketine gerçekleştirilen inşaat nedeniyle oluşan toplam 12.568.584,68 USD borcun kapatılması amacıyla anılan şirketlere borcu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması; söz konusu devir işlemleri Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı oluşacak ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,02 TL olduğunu açıklamıştır.
• MGROS: Şirket, 10 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 22 adet satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. Mağaza sayısı yurtiçinde 1.402 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 1.447'dir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
• OSTIM: OSTİM-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı, elindeki OSTIM paylarından 7 - 15 Nisan tarihleri arasında satış yapabileceğini belirtmiştir.
• OTKAR: Şirket, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda açılan körüklü otobüs ihalesinin lehine sonuçlandığını belirtmiştir. İhale 17.9 milyon Euro bedelli olup 100 adet körüklü otobüs alımı ile araçların bakım ve servis destek hizmetini kapsamaktadır. Teslimatlar, 2016 yılı içinde partiler halinde tamamlanacaktır.
• TKNSA: Şirket, %100 Bağlı Ortaklığı Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile 1.12.2015 tarihli konsolide finansal tablolar ve kayıtlar üzerinden tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile birlikte külli halef olarak devir alınması suretiyle birleşmesine karar vermiştir.
• VERTU (GEREL): Yüksel Kardeş'e kalan 2.5 mn lotluk payların TSP'de 2,70 TL hisse başı fiyatla satışı tamamlanmıştır. Böylece Verusatürk GSYO'nun Gersan Elektrik'te payı kalmamıştır. Yüksel Kardeş'in ise payı %49,89 olmuştur.

Yukarı