07.02.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADANA: Adana Çimento Grubu 4Ç16 döneminde 28 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 25 mn TL / Piyasa Beklentisi: 21 mn TL)
 • AKSEN: EPDK’ya yapılan başvurunun kabul edilmesiyle 24 MW kurulu güçteki İdil (Şırnak) akaryakıt santralinin lisansı iptal edilmiş olup, santral ekipmanları Afrika kıtasında inşaatı devam eden santrallerde kullanılacaktır. Afrika'daki üç projemizin inşaatı 2017 ilk yarısı içinde tamamlanarak, Şubat- Haziran 2017 döneminde bölüm bölüm devreye girmiş olacaktır.
 • ALCTL: Şirket, vergi dairesine açıkladığı finansallarda 52.2 mn TL net kâr açıklamıştır.
 • ARCLK: Şirket, 4Ç16 döneminde 229 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 301 mn TL / Piyasa Beklentisi: 231 mn TL) YF Araştırma Yorum: Şirketin 2017 tahminleri bizim tahminlerimize paralel. Zayıf gelen 4Ç16 sonuçları sonrasında hisse senedinde kar realizasyonlarının hızlanabileceğini tahmin ediyoruz.
 • ARTI (ALYAG): Şirket, sahip olduğu A Grubu 5.725.156,69 nominal değerli Altınyağ Kombinaları A.Ş. payları ile ilgili olarak, 31.12.2016 mali tabloları baz alınarak ve değerlemesi yaptırılarak, değerleme raporunda belirlenecek fiyat üzerinden Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesine ve konu ile ilgili doğacak olan ayrılma hakkına ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 • BIMAS: Şirket, İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla, pazara yönelik araştırma çalışmalarını başlatmak ve gerektiğinde mağaza açmak dahil tüm süreci takip etmek üzere İcra Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir. YF Araştırma Yorum: ran gıda perakendeciğini pazarının 40mr USD civarında olduğu ve modern kanalın sadece %6 pay aldığı tahmin edilmektedir. Bu durum pazarda konsolidasyon imkanı sunduğu için Bim için yüksek büyüme potansiyeli taşımaktadır. İran pazarının Türkiye’ye yakınlığı şirket için ayrıca avantaj sağlamaktadır. Pazara ilk girişteki engellerin aşılması sonrasında Bim’in yüksek büyüme temposunu yakalayabileceğini tahmin ediyoruz. Haberi hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • BJKAS: Şirket ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanmış olan Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi("Sözleşme") kapsamında forma göğüs reklamı(ana sponsorluk) anlaşması sözleşme kapsamında yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 mn USD karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır.
 • BOLUC: Şirket, 4Ç16 döneminde 24 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 24 mn TL / Piyasa Beklentisi: 25 mn TL)
 • DGGYO: Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şirket tarafından 06.02.2017 tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
 • EKGYO: "İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi "(Ebruli Ispartakule) kapsamında 724 adet konut ve 52 adet ticari üniteden oluşan toplam 776 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatları alınmıştır. Şirket projelerinden "Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Kalyon İnş. San. Ve Tic. A.Ş."ne yapılmıştır.
 • EREGL: Şirket’in bugün 4Ç16 finansallarını açıklaması bekleniyor. (YF Beklenti: 498 mn TL / Piyasa Beklentisi: 522 mn TL)
 • HURGZ: Şirket’in "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Mart 2017 Perşembe günü toplanacaktır.
 • KARTN: Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası, Şirket’in Kullar/Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde 07.03.2017 Tarih ve 08:00 itibariyle Grev kararının uygulamaya konulacağını ilan etmiştir.
 • KRATL: Yakın İzleme Pazarına alınan Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin bu tarihten sonraki süreçte; üretimin ve ticari faaliyetlerinin fiilen durmuş olması, önemli sayıda personelinin çıkarılmış olması, alacaklarının tahsilatında sıkıntılar yaşanması, satılan malların önemli ölçüde iade edilmesi; Şirketin finansal borçlarını ödeyememesi ve Şirket aleyhine yürütülen icra takiplerinin önemli tutarlara ulaşması; Şirketin vadesi geçmiş ödenemeyen personel, vergi ve sigorta prim borcunun bulunması ve Bağımsız denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınan bağımsız denetçinin yüksek seviyelerdeki stoklara ilişkin fiziki bir tespit yapamaması, alacaklar ve borçlar dahil bazı kalemler için mutabakat yapamaması ve işletmenin sürekliliği konusunda ciddi belirsizlikler olduğunu belirtmesi nedenleriyle, Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının "Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması" şeklinde düzenlenen (d) bendi kapsamında 07/02/2016 tarihinden itibaren kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Hisse geri alım kararı kapsamında; 06 Şubat 2017 tarihinde, 1,51 TL fiyattan 10.000 adet Kardemir (A), 1,57 TL fiyattan 10.000 adet Kardemir (B), 1,28 TL fiyattan 300.000 adet Kardemir (D) grubundan alım işlemi gerçekleşmiştir.
 • KRSAN: Faaliyetleri duran Sinop Gerze'deki fabrikanın faaliyete geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar devam etmektedir. Biyolojik arıtma tesislerinin imalatçı firma tarafından imalatları yapılmış olup,inşaat işlerinin tamamlanması ile montaj işlemi yapılacaktır.
 • LKMNH: 2 adet yatırımcı toplam 584.332 lot payı Borsa İstanbul’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • MRDIN: Şirket, 4Ç16 döneminde 15 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 8 mn TL)
 • MRDIN: Şirket, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Paketleme Modernizasyonu Yatırımı" kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. 3 Şubat 2017 tarih, 127768 Numaralı, 7.320.000 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 25.01.2017, bitiş tarihi ise 25.01.2020'dir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Vergi İndirimi, Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta İşçi Primi Desteklerinden faydalanabilecektir.
 • NUHCM: Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic A.Ş. tarafından Nuh Çimento Sanayi A.Ş'nin 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleşen genel kurullarında alınan bazı kararların iptali için açılmış olan davalardan davacı Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic A.Ş. feragat etmiştir.
 • SRVGY: Avni Çelik, sahibi olduğu halka açık 1950.000 adet B grubu hisseyi, yine şirket ortaklarından Sayın Nuran Çelik' e ait halka açık olmayan 1.950.000 adet B grubu hisse ile değiştirmiştir. İşlem sonucunda şirket ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.
 • ULUUN: Şirket, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ile 2 yıl vadeli 6.000.000 Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı kredi proje finansmanında kullanılacaktır.
 • ZOREN: Şirket’in 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığı İhraç talebi, 280 mn TL toplam ihraç limiti içinde kalacak şekilde, SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.
Yukarı