06.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: Ömer Dinçkök tarafından Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2, 5, 6, 7, 9, 12 ve 13. gündem maddelerinde alınan kararların iptal edilmesi talebinin reddine ilişkin kısmı için davacının temyiz dilekçesi Şirket’e tebliğ edilmiş olup; Şirket temyize cevap verecektir.
 • ANACM/SISE/DENCM/SODA/TRKCM: SPK, Şirketlerin kayıtlı sermaye tavanlarının artırılması işlemine onay vermiştir.
 • ASCEL: Şirket kayıtlı sermaye tavanı olan 230 mn TL’nin, 300 mn TL’ye yükseltilerek 2021’e kadar geçerli olması konusunda SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • BMEKS: SPV Bilişim’den gelen açıklamaya göre SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. olarak krediye istinaden bankaya rehnedilmiş olan 6.450.000 adet Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic.A.Ş. hisse senedi, hisse başına fiyat ortalama 0,746 TL olmak üzere banka tarafından re'sen satılmış ve satış bedelinin 1,739,943.40 TL'lik kısmı ile SPV'nin banka nezdindeki kredisi anapara ve faiz olarak tamamen kapatılmıştır. SPV'nin sözkonusu bankaya kredi borcu kalmamıştır. Satış bedelinin bakiyesi olan 3,063,946.89 TL ise, banka tarafından Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. hesabına aktarılmış ve bu tutar banka nezdindeki Bimeks'e ait kredilerin ödenmesi için kullanılmıştır. Aracı kurumlar nezdindeki SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş'nin kredilerinin teminatı olarak bulunan 1,829,226 adet hisse senedi, hisse başına fiyat 0,825 TL olmak üzere satılarak satış bedeli kredi borcuna mahsup edilmiştir. Bu işlemden sonra aracı kurumlar nezdinde SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş.'nin kredi bakiyesi kalmamıştır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki kredisinin teminatına verilen 830.000 det Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic.A.Ş. hisse senedi, hisse başına fiyat ortalama 0,78 TL olmak üzere Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından satışı yapılmıştır. Bu işlemlerden sonra Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'ndeki payı % 9,92 olmuştur.
 • DAGI: Şirket’ten yapılan açıklamaya göre bazı basın yayın organlarında yayınlanan "DAGİ Şanlıurfa'da yatırım yapıyor" konulu haberler Şirket ile değil ilişkili tarafı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.' nin yatırım girişimleri ile ilgilidir.
 • DZGYO: Muğla İli, Bodrum İlçesinde Ataman Turizm ve Ticaret A.Ş. ile gayrimenkul projesi geliştirmek amacıyla görüşmelere başlandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
 • GEREL: Umman Sultanlığı'nda mukim Petrohouse International LLC şirketi ile beraber Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı bir şirket kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.
 • GSDHO: Şirket’in % 100 bağlı ortaklıkları GSD Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş., GSD Plan Proje Etüd A.Ş. ve GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetlerinin devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye işlemlerinin başlatılmasına söz konusu şirketlerin 03.03.2017 tarihinde yapılan genel kurullarında karar verilmiştir.
 • KERVN: Bursa-Osmangazi’de tamamı 38.732,43 m2 olan 1945/2395 hissesi bağlı ortaklığı Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.'ne, 138/2395 hissesi diğer bağlı ortaklığı SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait gayrimenkul (fabrika binası) Satış görüşmelerinin 03.03.2017 tarihine kadar tamamlanmasına ilişkin öngörü, piyasa koşulları nedeniyle 30.04.2017 tarihi olarak revize edilmiştir.
 • KORDS: Tezer Gülan, 19.333 Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/164 Esas sayılı dosyası tahtında görülmekte olan davada verilen ara karar ile Şirket’in 14.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınmış olan 7 ve 8 numaralı kararların yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 • MGROS: Şirket, 9 adet Migros ve 9 adet Migros Jet formatında toplam 18 adet satış mağazasını Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 28 Şubat 2017 itibariyle Şirket’in mağaza sayısı yurtiçinde 1.578 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.617'dir. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
 • NETAS: Olağanüstü Genel Kurul’da, ZTE’den gelecek olan yönetim kurulu üyeleri oya sunulmuş ancak söz konusu oylamada mevcut yönetim kurulu üyelerinin devamına karar alınmıştır. Şirket’e Şirket hissedarı OEP tarafından yapılan bildirim uyarınca, hisse devir işlemi 3 Mart 2017 tarihinde tamamlanmadığından OEP, 3 Mart 2017 tarihli genel kurulda satış işlemi sonrasında hali hazırdaki bazı üyelerin yerine seçilmek üzere aday gösterilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine olumsuz yönde oy kullanmıştır.
 • ODAS: Şirketten gelen açıklamaya göre, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic.A.Ş. nezdinde 2017 yılı sonuna kadar yapılacak tüm kredi anapara geri ödemelerini karşılayabilecek düzeyde yabancı para mevduatı aktiflerimizde oluşturulmuştur.
 • SANEL: 2 yatırımcı, 1 mn lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
 • SAYAS (ARCLK): Şirket’in Arçelik'in belirli satış noktalarına muhtelif kurumsal kimlik ürünlerinin tedariki amacıyla düzenlenen ulusal ihalede ikinci olarak ihale edilen işin %40'ını almaya hak kazandığı ve sözleşmenin Arçelik tarafından nihai onaya tabi olduğu belirtilmişti. Şirket tarafından numune kurumsal kimlik ürünlerinin üretim ve tamamlanmış, Arçelik tarafından üretim tesisimiz ziyaret edilmiş ve gerekli onay verilerek tedarik yapılacak satış noktalarının tahsisi başlamıştır. Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. tarafından Fas'ın büyük akaryakıt dağıtım şirketi Afriquia Gas tarafından 100 akaryakıt dağıtım istasyonu için muhtelif ürünlerin tedariki amacıyla düzenlenen ihaleler kazanılarak ihale konusu işler tamamlanmış, Afriquia Gas tarafından belli istekliler arasında ihale usulünde yapılmasına karar verilen Afriquia Re-Branding (Yeniden Kimliklendirme) Projesi'nin ikinci fazı için şirketimiz 12 Ocak günü teklif alma sürecine davet edilmiş ve ihaleye 23 Ocak günü mesai saati bitiminde doğrudan şirketimiz tarafından teklif verilmiş bulunup beş farklı ürün segmentinde verilen teklifin toplam tutarı 5.750.000 – 6.000.000 EUR aralığındadır.
 • SILVR: Kurul, Şirket’in ilverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devir alma yoluyla birleşme işleminin onayı alınmak üzere yaptığı başvuruyu onaylamıştır.
 • TOASO: Şirket yayınladığı ilişkili taraf raporunda, FCA Italy S.P.A ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül alış ve satış ile hammadde alımı işlemlerinin 2017 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2016 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat/ satılan malın maliyeti tutarının %10’undan fazlasına ulaşmasının öngörülmekte olduğunu açıklamıştır.
 • ZOREN: Gana Cumhuriyeti'nde kurulmakta olan HFO yakıtlı enerji santralimizde devreye girecek motorların enerji üretim testleri başlamıştır. Bölüm bölüm devreye girecek santralimizde 190 MW kurulu güçteki ilk faz motorların bakanlık kabulünün Mart ayının üçüncü haftası içinde tamamlanması için Enerji Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır.
 • TTRAK: Şirket, Şubat ayı satış verilerini açıklamıştır. Buna göre iç satışlar yıllık bazda %9 büyürken, dış satışlar talep bazlı olarak %14 daraldı Bununla beraber toplam satışlar yıllık %2 geri çekilme gösterdi YF Araştırma Yorum: Satışlardaki hafif yükselişin kısa vadede hisse fiyatlarını pozitif etkilemesini bekliyoruz. Yurtiçi satışlardaki hafif yükseliş operasyonel marjları olumlu etkilese de, ihracat tarafındaki sert düşüş, 1Ç17 finansallarını negatif etkileyebilir. SPK Bülteni (2017/8 Sayılı 3 Mart Tarihli Bülten’e buradan ulaşabilirsiniz)
 • GLYHO borçlanma aracı ihracı için Kurul’a başvuruda bulunmuştur.
 • MIPAZ ve TIRE hisselerinde gerçekleşen işlemler dolayısıyla 2 farklı yatırımcıya idari para cezaları verilmiştir. Kâr Payı Dağıtım Kararları (BIST-100)
 • HALKB – Hisse Başı Net: 0,173962 (Genel Kurul Tarihi: 30 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 4 Nisan 2017)
 • KCHOL – Hisse Başı Net: 0,277134 (Genel Kurul Tarihi: 30 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 6 Nisan 2017)
 • KORDS – Hisse Başı Net: 0,251957 (Genel Kurul Tarihi: 27 Mart 2017 – Planlanan Dağıtım Tarihi: 21 Nisan 2017) Açıklanması Beklenen Finansallar
 • PGSUS – (YF Beklenti: 193 mn TL zarar / Piyasa Beklenti: 131 mn TL zarar)
Yukarı