06.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: ruluşu Fitch 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin kredi ve tahvil notlarını "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmiştir. Bu not indirimine paralel olarak Fitch, Akbank'ın da içerisinde olduğu 18 Türk Bankası'nın kredi ve tahvil notlarını da indirmiştir. Buna göre Akbank'ın yeni açıklanan Uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden kredi notları BBB-'den BB+'a indirilmiştir. Görünümleri durağandır. Görünümleri durağandır.
 • AKSEN: Kozbükü HES'in tesis olarak satılması ve 30.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan toplam 232 MW kurulu güce sahip bazı rüzgar santrallerinin toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılması hususunda yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında husus kabul edilmiş ve ayrılma hakkı kullanma talep eden olmamıştır.
 • BIZIM: Şirket’in büyüme stratejisini desteklemek amacıyla hakim ortak olan Yıldız Holding A.Ş.'den ileride yapılacak sermaye artışında kullanılmak üzere 40 Milyon TL'ye kadar sermaye avansı talep edilmesine karar verilmiş olup, bu tutarın gerektiğinde hisse alım programı çerçevesinde kendi hisselerini satın almak için kullanabileceğini bildirmiştir. YF Araştırma Yorum: Hisse geri alımına ilişkin yeni oluşacak beklentinin pozitif olacağını düşünüyoruz.
 • BRKO: Finansal koşulların iyileştirilmesi amacıyla halen SPK nezdinde onay sürecinde bulunan sermaye artırımı kararının yanı sıra, banka kredilerimizin de yeniden yapılandırılması için gerekli sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.
 • HALKB: Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihli ülke notu indiriminin ardından Türk bankalarının kredi derecelendirme notlarını da güncellemiştir. Buna göre Uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notları BBB-'den BB+'a indirilmiştir. Görünümleri durağandır.
 • HDFGS: Şirket yönetim kurulu, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 300.000 TL’lik kısmı (Hisse başı net: 0,015 TL) nakit temettü olarak dağıtılması ve temettü dağıtımına 14.04.2017 tarihinde başlanmasına ilişkin hususun Genel Kurul’a sunulmasına karar vermiştir.
 • IDGYO: Şirket, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 07.02.2017 tarihinde yapılacak olan İstanbul-Üsküdar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine ALP KARASAR İNŞAAT A.Ş. & İDEALİST GYO A.Ş. İş Ortaklığı adı altında katılmaya karar vermiştir.
 • ISCTR: Fitch Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarını BBB-'den BB+'ya, indirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunun görünümleri "Durağan" olarak belirlenmiştir.
 • KATMR: Milli Savunma Bakanlığı ile Şirket arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Zırhlı Ekskavatör tedariki maksadıyla 03 Şubat 2017 tarihinde, 17.945.000 TL bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 • MGROS: Şirket, 2 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 6 adet satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2016 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı yurtiçinde 1.561 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.600'dür. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza)
 • OYLUM: Bracknor Fund Limited ("Yatırımcı") ile yapılan sözleşme hakkında ilave açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu sözleşme uyarınca Şirketimiz, Yatırımcı'dan üç yıl içerisinde 25 mn TL'ye kadar kaynak kullanacaktır. Bu kaynak kullanımı için hakim ortaklar sahip oldukları hisselerini mülkiyeti Yatırımcı'ya geçecek şekilde teminat olarak verecektir. Bugüne kadar yapılan iki işlemde de hakim ortaklarımız paylarını satmamış, sadece teminat olarak Yatırımcı'ya virmanlamıştır. Yatırımcı tarafından teminat alınan hisselere ilişkin olarak yapılan/yapılacak işlemlerde Şirketin herhangi bir dahli bulunmamaktadır.
 • SRVGY: Şirket iştiraki olan Deks Yatırım A.Ş.'nin Almanya Frankfurt'ta bulunan bağlı ortaklığı Oswe Real Estate GmbH'de sahip olduğu hisselerin satışı ile ilgili olarak potansiyel alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.
 • TSKB: Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihli ülke notu indiriminin ardından Türk bankalarının kredi derecelendirme notlarını da güncellemiştir. Buna göre Banka’nın Uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu BB+ olarak güncellenmiştir. Görünümleri durağandır.
 • ULKER: Şirket ile ana ortağı Yıldız Holding A.Ş. arasında Kazakistan'da yerleşik Hamle Company'e ait %100'lük payının satın alınması konusunda Yıldız Holding A.Ş. ile görüşmeler devam etmektedir.
 • VESTL: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal kredi notu görünümünü durağandan negatife indirmesini takiben, 3 Şubat 2017 tarihinde Şirket kredi notu görünümünü durağandan negatife revize edip, uzun dönem kredi notunu "B-"de koruduğunu belirtmiştir.
 • YKBNK: Fitch, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal notunu indirmesini takiben, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Lirası İhraççı Temerrüt Notu "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirilirken notların görünümü Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir. Bu notlar halen yatırım yapılabilir seviyededir. SPK Bülteni
 • Kurul, sosyal medya önerileri konusunda, makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunanfiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemler yapıldığını açıklamıştır. Ayrıca Kurul 9 adet geçmiş ilke kararını yürürlükten kaldırmıştır.
 • ZOREN, ISFIN, GARAN ve ISCTR’nin borçlanma aracı ihraç başvuruları onaylanmıştır.
 • AKSGY hissesine ilişkin bir yatırımcıya ve TARAF’a idari para cezası verilmiştir.
 • BURCE hissesinde 3 yatırımcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 4 yatırımcıya işlem yasağı getirilmiştir. SPK Bültenine ulaşmak için tıklayınız...
Yukarı