05.02.2016 Şirket Haberleri

ADEL: Şirket, mevcut 7.875.000 TL sermayesini, iç kaynaklardan 15.750.000 TL (%200 bedelsiz) artırarak 23.625.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır.

AKENR: Şirket, satışı konusunda mutabakat sağlanan 80.1 MW kurulu gücündeki Akocak Hidroelektik Santrali ve ekipmanının satış işlemini tamamlamıştır.

ASYAB: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Asya Katılım Bankası AŞ'deki (Bank Asya) zararın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncesinde verilen kredilerden kaynaklandığını kaydetti. *Dünya

BJKAS: Kulüp oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün Çin'li Hebei China Fortune Club'e transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

DGATE: Tayfun Ateş, 18,4-18,63 TL fiyattan 3.823 adet satış işlemi gerçekleştirerek Şirket'teki payını %6,46177 sınırına çekmiştir.

DOCO: DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 3 Şubat 2016 tarihinde, Franklin Resources, Inc. isimli şirketten, Templeton Asset Management Ltd ("TAML") isimli şirket namına, TAML şirketinin 2 Şubat 2016 tarihi itibariyle %4'lük eşik değerin altına indiğini ve söz konusu tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft'a ait 382.564 adet oy hakkına isabet eden hisse senedine sahip olduğuna ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır.

FENER: Şirket, daha önce açıkladığı 4 mn TL'lik tahsisli sermaye artırımı için belirlenecek satış fiyatının, TSP'de oluşan baz fiyattan azami %10'a kadar iskontolu fiyatın esas alınmasına ve çıkarılacak payların Şirket tahvil yatırımcılarına, mevcut paydaşlarına ve diğer yatırımcılarına tahsisli satılmasına karar verilmiştir.

FINBN (FFKRL): Finans Finansal Kiralama'nın National Bank of Greece S.A.'nın sahip olduğu 34.346.322,24 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören" nitelikteki payların 1 TL nominal değerli pay için 3,73 TL fiyatla Banka'ya satışı, Borsa TSP'de gerçekleştirilecektir.

KOZAL: SPK, Şirket iştiraki Koza Ltd. 'in tüm malvarlığının yönetiminin piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalarla, 11.09.2015 tarihinde Koza Altın'la sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olan Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK'e verilerek Koza Ltd. 'deki yönetim kontrolünün kaybedilmesi ve Koza Altın'ın sahibi olduğu Koza Ltd. paylarının değerinin düşürülmesi suretiyle Koza Altın'ı 60 milyon GBP zarara uğratan, Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, mevcut yönetimdeki kayyum'dan söz konusu kişiler hakkında tedbir alınmasına ve 60 mn GBP'lik zararın aynı kişilerden tahsil edilmesine karar vermiştir. Kurul Koza Altın'dan ise Koza Ltd. 'nin daha kuruluşunda alınan yönetim kurulu kararı, bu karara ilişkin olarak yapılan özel durum açıklaması ve 11.09.2015 tarihinde gerçekleşen A Grubu pay ihdası ile sağlanan yönetim imtiyazına ilişkin gerekli açıklamaların yapılmamış olması nedeniyle savunma istenmesine hükmetmiştir.

OZGYO: Ali Uğur Özderici, 1.37-1.38 TL fiyattan 150 bin adet alış işlemi gerçekleştirerek payını %23,75'ten %23,90'a çıkarmıştır.

TARAF: Alkım Basım Yayın, Şirket hisselerinin 8.000 lotluk kısmını 0,80 TL fiyatla satarak pay oranını %44,67'den %44,56'ya düşürmüştür.

TSKB: Banka, Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın geri ödeme garantisi ile temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin sözleşmesini Ankara'da imzalamıştır.

YKGYO: Şirket, İstanbul-Levent şubesi aracılığıyla %14,50 faizli ve erken kapama opsiyonlu 16.7 mn TL tutarında 1 yıl vadeli spot kredi kullanılmasına karar vermiştir.

 

Yukarı