04.12.2015 Şirket Haberleri

AKSEL: İnşaat projeleri alanında faaliyet gösteren HBZ Gayrimenkul Turizm Tic. A.Ş'nin %49'luk payının 68.2 milyon TL ($23.7 mn) bedelle satın alınması konusunda Yönetim Kurulu karara varmıştır. Söz konusu alım, tahsisli sermaye artırımı yoluyla ödenecektir.

ALCTL: Şirket hakim ortağı Alcatel Lucent Global'in Nokia ile birleşmesi işlemi, Nokia nezdinde onaylanmıştır.

ECILC: Şirket'in, yeni kuracağı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli iştiraki için yaptığı Rekabet Kurulu başvurusuna onay verilmiştir.

ESCOM: Şirket iştiraki Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş.'nin %3'lük payını diğer iştiraki Üretim Elektronik Tic.A.Ş.'ye 766.887 TL karşılığında satmıştır.

HURGZ: Şirket ile DGZTE'nin birleşme işlemine ilişkin olarak uzman kuruluş raporu yayınlanmıştır. Rapora göre birleşme oranı %53,84 olarak belirlenmiş, 1 adet DGZTE payına karşılık ise 4.5062914761 adet HURGZ payı verilmesi uygun bulunmuştur. Birleşme sonrası yapılacak sermaye artışı ve ulaşılacak sermaye tutarları ise, genel kurul toplantısında oluşacak ayrılma hakkı bedeline göre değişiklik gösterebilecektir.

IHLAS: Şirket iştiraki İhlas Pazarlama A.Ş, İhlas Pazarlama Yat. Hol. A.Ş'yi devralacak olup, iki Şirket'ten de gerekli karar alınmıştır.

MGROS: Kasıma yı içerisinde, 6 adet Migros, 7 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve Makedonya'da 1 adet Ramstore formatında toplam 15 adet satış mağazası açılmıştır.

OSTIM: Yönetim Kurulu kararı ile Ostim Finans ve İş Merkesini işleten ve yarısı Şirket'e ait olan Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş'nin alınması için görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Şirket yine Ankara-Ostim'de yer alan ve yarısı Şirket'e ait olan toplam 56.748 m2 inşaat alanına sahip, OFİM Finans ve İş Merkezi binasının diğer yarısının satın alınması için görüşmelerin başlatılması kararını almıştır.

PETKM: Petkim'in hali hazırda ağırlıklı olarak Lojman olarak kullandığı alan ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planı değişikliğinin iptali için TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından idari yargıda dava açıldığı öğrenilmiştir.

RYGYO: Şirket, İstanbul-Üsküdar'da yer alan maddi duran varlığını Ak Finansal Kiralama A.Ş. Sat-Geri Kirala yöntemi ile 9 mn TL bedelle satmıştır.Ayrıca Şirket finansman ihtiyacını gidermek, mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek ve depo yatırımlarının öz kaynak ihtiyacını karşılamak amacı ile 100 mn TL bedele kadar 5 yıla kadar çeşitli vadelerde, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç etmesine karar verilmiştir. Şirket, Kocaeli-Çayırova'da yer alan 18.200 m2 deponun kiraya verilen 4.480 m2 depolama alanına ek olarak; 150 m2 ek depolama alanı 4 ay için yine Koreli Şirket Halla Visteon Climate Control Turkey'e ek protokol yapılarak kiraya verilmiştir. Ek depolama alanından 4 ayda yaklaşık $2.850 gelir beklenmektedir.

TTRAK: Şirket Kasım ayında 3.871 adet traktör üretimi gerçekleştirirken 4.364 adet traktör satmıştır. Ocak-Kasım döneminde ise üretim 44.706 adet olurken, 44.319 adet satış gerçekleşmiştir.

UNICO: Şirket'in ortaklıktan çıkarma konusunda hakim ortağı Kibele B.V. ("Kibele") tarafından, satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına müteakip tescil edildiği Şirket'e tebliğ edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Ayrıca Şirket Kibele dışı ortakların hesaplarına çıkarma hakkı bedelinin aktarılması konusunda MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

Yukarı