04.05.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: DİCLE EDAŞ Bağlı İl Müdürlüklerinin 266 PERSONELLİ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIM işinin 24 ay süre ile toplam 19.478.169,27 TL bedelli sözleşmesi %100 bağlı ortaklık tak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. ile imzalanmıştır.
 • AKSA: Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry' e yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından sermaye arttırımı yapılması 4 Milyon ABD doları nakit sermaye ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.
 • ALYAG: 13.04.2017 tarihinde yaşanan yangın sebebi ile 2.kırma tesisinde üretim durdurulmuştur. 13.05.2017 tarihinde bakım ve onarım işlerinin tamamlanması ve akabinde üretime keten tohumu ile başlanması planlanmaktadır. Sigorta şirketiyle hasarın ekspertizi devam etmekte olup, ekspertizin tamamlanmasına müteakip hasar tazmini sonuçlanacaktır.
 • ESCOM: Şirket’in %100 iştiraklerinden Alesta Elektronik Yatırım A.Ş. ile birleşme süreçleri kapsamında, Kurula yapılan onay başvurusu evrakların güncellenmesi amacıyla çekilmiştir. Birleşme süreçleri devam etmekte olup Kurula bu kapsamda evraklar güncellenerek yeniden başvuru yapılacaktır.
 • IHLGM: İhlas Pazarlama A.Ş.'nin %70, İhlas Holding A.Ş.'nin %15, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'nin %5 pay sahibi olduğu, İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi kurulmuş olup, ilgili ortak girişim ile Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 3 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 12 parselde kayıtlı 30.396 m² arsalar üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere Arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2017 içerisinde inşaatına başlanması ve sözleşme imzalanmasından itibaren 40 ayda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, yaklaşık 1.200 daire ve 60 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.
 • ISCTR: Banka tarafından 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelendiği, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri için, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması taleplerinin reddedilmesi üzerine söz konusu kararlara karşı yapılan itirazlar kabul edilerek kararların kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
 • KRDMD: Kardemir 1Ç17’de 6 mn TL net zarar açıkladı, ki bu da 9 mn TL olan hem bizim hem de piyasanın zarar beklentisinden düşük kaldı. YF Araştırma Yorum: Güçlü operasyonel performansına rağmen, yüksek net kur farkı giderleri bu dönemde şirketin net zarar açıklamasına neden oldu. Beklenenden hafif daha zayıf gelen operasyonel performansı sebebiyle 1Ç17 finansal sonuçlarının hisse performansını hafif olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Kardemir için tavsiyemiz Endeks Üzeri Getiri ve hedef fiyatımız hisse başına 1.50 TL’dir.
 • NETAS (RHEAG): Şirket ve OEP Turkey Tech B.V. ("OEP") tarafından yapılan açıklamada ve sonraki tarihlerde yapılan güncellemelerde, Netaş hissedarlarından OEP ile ZTE Cooperatief U.A. ("ZTE") arasında, Şirket’in toplam sermayesinin %48,04'ünü temsil eden payların ("Pay(lar)") tamamının devrine ilişkin olarak OEP tarafından, taraflar arasında kapanış tarihi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.
 • OTKAR: Otokar 1Ç17’de 37 mn TL net kar açıkladı ki bizim beklentimize paralel gerçekleşirken 23 mn TL’lik piyasa tahmininin aşağısında kaldı. YF Araştırma Yorum: Beklenenden daha güçlü gerçekleşen operasyonel performansı nedeniyle 1Ç17 sonuçlarının Otokar hisse performansı üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.
 • TMSN: TÜMOSAN, Türk savunma sanayisi için yüksek yerlilik oranına sahip, özgün taktik araç platformlarının geliştirilmesi amacıyla Milli Entegre Taktik Tekerlekli Araç Platformu (MENTAP) ürün ailesi çalışmalarına başlamıştır. Ürün ailesinin ilk üyesi olan "Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç", IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunulacak olup, fuar sonrasında prototip üretimi, test, validasyon ve optimizasyon çalışmalarına başlanacaktır.
 • VAKBN: Banka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Emin Özcan; görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
 • VERUS: %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, 3.684,80 m2'lik sondaj yöntemi ile arama ve 16.149,74 m2'lik ulaşım yolu için 21.08.2020 tarihine kadar ile ilgili olarak "Maden Arama İzin Oluru" verilmiştir. Bu kapsamda sondaj çalışmalarına başlanacaktır.
 • VESTL: Vestel 1Ç17’de 38mn TL net kar açıklarken bizim tahminimiz 36mn TL seviyesindeydi. Şirketin 1Ç17 sonuçlarına ilişkin bir konsensus bulunmamaktadır. YF Araştırma Yorum: Sonuçlar beklentilerimize paralel olsa da zayıf 2Ç17 görünümü hisse performansı üzerinde kısa vadede etkili olabilir.
 • YAZIC: Holding, Migros Ticaret A.Ş. (Migros)'nin sermayesinin %50'sini temsil eden hisselerin sahibi olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin (MH Perakendecilik), BC Partners tarafından yönetilen Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital)'ya ait %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını AEH'ye bildirmiş bulunmaktadır. Bu işlem çerçevesinde, AEH tarafından MH Perakendecilik'in %19,5 oranında hisse payı satın alım fiyatının hesaplanmasında, MH Perakendecilik'in iştiraki Migros'un 1 adet hisse bedeli 30,2 TL olarak baz alınmış olup, yine anlaşma uyarınca yapılan diğer düzeltmeler sonrası toplamda 509.029.436 TL hisse satın alım bedeli hesaplanmaktadır. Bu bildirimi takip eden 10 işgünü sonunda hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrasında AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranı %100'e ve böylelikle Migros'taki dolaylı payı %50'ye yükselirken, BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı %30,5 olacaktır. Migros'un yönetim kontrolü BC Partners'ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır. Açıklanacak Finansallar: AKCNS – YF Beklenti: 36 mn TL kâr / Konsensus Beklenti: 41 mn TL kâr TUPRS – YF Beklenti: 842 mn TL kâr / Konsensus Beklenti: 685 mn TL kâr
Yukarı