04.05.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 30 Nisan'da 6.67-6.76 TL fiyat aralığından 33 bin adet hisse alınmıştır.

AKGUV: Bağlı ortaklığı Atak Koruma DEPSAŞ ile koruma ve güvenlik işi için 2.4 mn TL tutarlı anlaşma yapmıştır.

ANHYT: 380 mn TL çıkarılmış sermayesinin %7.9 bedelsiz sermaye artışıyla 410 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

BIMAS: Mustafa Latif Topbaş 30 Nisan'da 50.20 TL fiyattan 1 mn adet halka kapalı payı Ahmed Hamdi Topbaş'a satmıştır.

BOYP: Boyner Holding pay satışı planladığını açıklamıştır. Şirket paylarının likidite ve derinliğine olumlu katkıda bulunmasını teminen likidite sağlayıcılığı anlaşması yapılmıştır.

DOCO: Atilla Doğudan 4 Mayıs'ta 97 bin adet hisse satacağını açıklamıştır.

DOHOL: Bağlı ortaklığı Doğan TV Holding'in sermayesinin nakden 448.2 mn TL artırılmasına ve diğer ortak Commerz-Film GmbH'nin rüçhan haklarının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

EKGYO: İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap ASKGP işi ihalesinin birinci oturumunda en yüksek teklif toplamda 670 mn TL ve şirket payında 221 mn TL bedelle İpekar İnşaat~Altınok İnşaat~Çinkom Çinko Kursun Metal iş ortaklığı tarafından verilmiştir. Ankara Yenimahalle İstasyon ASKGP işi ihalesinin birinci oturumunda en yüksek teklif toplamda 1,945 mn TL ve şirket payında 389 mn TL bedelle Pasifik Gayrimenkul~Çiftay İnşaat iş ortaklığınca verilmiştir.

EREGL: Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, 2015 için temkinli bir büyüme politikası izlediklerini belirtti. Ali Pandır, sadece bu yıl 479 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını, Ar-Ge'yi kurduklarını ayrıca ilave 120 milyon dolara mal olacak,2 yılda tamamlanacak ve galvaniz tesislerinin kapasitesini 2'ye katlayacak yatırım için düğmeye bastıklarını anlattı. Pandır, 2019 sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolar daha yatırım yapmayı da planladıklarını belirtti.*Dünya.

GEREL: Tuzla'daki gayrimenkulün 22.65 mn TL bedelle satışı tamamlanarak 21.3 mn TL satış karı elde edilmiştir. Satış karının %75'i pasifte sermaye yedeği hesaba %25'i kazanç olarak gelir olarak yazılacaktır. Önemli nitelikteki işlem statüsü oluşmamaktadır.

GOZDE: Portföydeki iştiraklerin performansı görüşülmüş olup bunlardan bazılarının satışa hazır hale geldiği istişare edilmiştir.

HLGYO: 29 Nisan'da kar payından 45.1 mn TL bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

KERVN: Zeynep Tümer'in pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmediği için 5 Mayıs'tan itibaren Gözaltı Pazar'ına alınmasına karar verilmiştir.

KORDS: SAHOL'ün sahip olduğu paylardan şirket sermayesinin %25'ine tekabül eden 48.6 mn adet hissenin satışı piyasa koşulları nedeniyle ertelenmiştir.

KRDMA: Yolbulan Çelik, 30 Nisan'da 2.40 TL fiyattan 66 bin adet hisse almıştır.

MGROS: Halihazırdaki 830 mn Euro kredi borcunun re-finansmanı sağlanmıştır.

MMCAS: Sayılgan Grubundan alacakların tahsil edilememesi ve ana ortakların yüksek tutarda pay satma niyetleri ile grubun her iki şirkete sahip olduğu tarihten itibaren şirketlerin kaynaklarını şirketler dışında kendi lehlerine kullanmalarının söz konusu görüşü desteklemesi sebepleriyle 5 Mayıs'ta Gözaltı Pazarına alınmasına karar verilmiştir.

SANEL: Hisse geri alım programınca geri alınan hisseler ve bunlara ihdas edilen %15 bedelsiz sermaye artımıyla oluşan hisselerin toplamı olan 369 bin adet pay 30 Nisan'da 3.40-3.45 TL fiyat aralığından satılmıştır.

SASA/SAHOL: Sabancı Holding sahip olduğu payları Erdemoğlu Holding'e devretmiştir. SAHOL'ün satış karı 42.7 mn TL olarak belirtilmişir.Merinos Mobilya 30 Nisan'da 2.43 TL fiyattan 1.57 mn adet hisse almıştır.

SAYAS: Şirket ortağı 30 Nisan'da 3.65-3.66 TL fiyat aralığından 45 bin adet hisse almıştır.

TKNSA: Bugün 1Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net zararına yönelik piyasa beklentisi 8.8 mn TL ve YF beklentisi 5.8 mn TL.

TOASO: Bugün 1Ç2015 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına yönelik piyasa beklentisi 188 mn TL ve YF beklentisi 191 mn TL.

TRGYO: Hisse başına 10 kuruş nakit temettü dağıtma kararı alınmıştır.

TSPOR: Adrian Mierzejewski'nin, transferiyle ilgili FIFA 1.2 mn Euro transfer taksidinin ve 500 bin Euro cezanın ödenmesine karar verimiştir.

VANGD/METRO: VANGD, METRO'nun borcuna mahsup edilmek üzere Van-Bes Besicilik'in %99.85 oranındaki paylarına tekabül eden 6 mn adet hisseyi 2.6 mn TL bedelle satın almıştır. METRO satış işleminden 3.6 mn TL zarar yazmıştır.

YKBNK: Uluslararası bankalardan 513 mn USD ve 835 mn Euro olmak üzere 364 gün ve 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 4 mn Euro, 8 mn USD ve 11 mn USD tutarlarındaki borçlanma araçlarının satış işlemleri 30.04.2015 tarihinde tamamlanmıştır.

YKBNK: Yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 12.4 mn USD ve 32 mn USD tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgeleri alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

YUNSA: Sabancı ailesinden 4 üye 30 Nisan'da 5.51-5.57 TL fiyat aralığından 198,635 adet hisse satmıştır.

ZOREN: Şirket 2015 yılında 2-2.5 mn MWh elektrik üretimi, 2-2.5 mn MWh elektrik satışı, 500-530 mn TL ciro ve 205-235 mn TL FAVÖK beklemektedir. Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Paket 6 kapsamında 35 MW bağlantı kapasitesine sahip 7-Mersin Bölgesi için katıldığı 15 MW Mut GES ihalesini ve 38 MW bağlantı kapasitesine sahip 6-Karaman Bölgesi için katıldığı 18 MW Yeşildere GES ihalesini alamamıştır.

Yukarı