03.05.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKPAZ: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 1.5 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 3.3 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • AKSGY: Şirketin tek pay sahibi olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 900278 sicil numarasıyla kayıtlı Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Akyaşam") 28 Nisan 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında Akyaşam sermayesinin 10.000.000,-TL'den 13.300.000 TL'ye artırılmasına karar verildiğinden;Şirket tarafından nakden taahhüt edilen sermaye tutarına ilişkin olarak Şirket adına düzenlenecek iştirak taahhütnamesinin imzalanarak, artan sermaye tutarı olan ve nakden taahhüt ettiğimiz toplam 3.300.000 TL'nin tamamının Akyaşam'ın tek pay sahibi olan Şirket tarafından nakden ve peşinen ödenmesine karar verilmiştir.
 • ARMDA: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 0.6 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 4 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • BIZIM: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 19 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 3.5 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • BOLUC: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 10 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 15 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • BRISA: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 24 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 31 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • BSOKE: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 20 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 4 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • GOZDE: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 29 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 0.378 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • MARSHL: Marshall Boya ve Vernik Sanayii AŞ'nin %100 oranında sahip olduğu ve uzun yıllardır faaliyet göstermeyen Kapboy Kaplama İzolasyon Sanayi A.Ş. resen ticaret sicil gazetesinden silindiğinden dolayı 31 Mart 2017 tarihi itibariyle Şirketin finansal tabloları konsolide olmayan finansal tablo niteliğinde yayınlanacaktır.
 • ODAS: Şirket 2017 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • PRKME: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 491 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 1 mn TL net dönem zararı açıklamıştı.
 • TKNSA: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 0.9 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 18 mn TL net dönem zararı açıklamıştı.
 • TRGYO: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 33 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 134 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • VESBE: Şirket 2017 yılının 1. Çeyreğinde 72 mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2016 yılının 1. Çeyreğinde ise 65 mn TL net dönem karı elde etmişti.
 • ZOREN: Şirketin 18.01.2017 ve 03.02.2017 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi") tarafından Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") paylarının tamamının satın alınmasına bağlı olarak; OEDAŞ ile Satıcılardan Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Dedeli") ile Yıldızlar SSS Holding AŞ ("Yıldızlar") arasında 11.11.2015 tarihinde akdedilmiş bulunan "2011 – 2015 Yılları OEDAŞ Yatırım Yükümlülüklerinin Tamamlanmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma" ("Çerçeve Anlaşma") kapsamındaki temin, tedarik, inşa, tesis, devreye alma, tesis yapım işleri, mal alımı, teknoloji ve benzeri yatırımların Yıldızlar ve Dedeli tarafından yerine getirilmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerin, aynı hüküm ve şartlarla bila bedel Şirketimize devrine ilişkin olarak Şirketimiz ile OEDAŞ, Yıldızlar ve Dedeli arasında bir devir protokolü imzalanmıştır. Devir protokolü uyarınca, 2017 yılı sonuna kadar Şirketimiz tarafından ifası üstlenilen "Çerçeve Anlaşma" konusu işlerin toplam bedeli 249.600.000 TL'dir. Açıklanacak Finansallar:
 • OTKAR: ( YF: 37 mn TL net kar, konsensus 23 mn TL net kar )
Yukarı