03.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADANA/ADBGR/ADNAC: Şirket genel kurulunda temettü konusu görüşülmüştür. Pay biçiminde temettü dağıtmayacak olan Şirket, net nakit temettülerini 2 taksit halinde 3 Temmuz ve 1 Aralık 2017 tarihlerinde dağıtacaktır. Net nakit temettü tutarları; A grubu (ADANA) için ilk taksit 0,30190901, ikinci taksit 0,45286352; B grubu (ADBGR) için ilk taksit 0,21469085, ikinci taksit 0,32203628; C grubu (ADNAC) için ilk taksit 0,02981817, ikinci taksit 0,04472726 TL olarak kabul edilmiştir.
 • AKFGY: Şirket’in Tuzla’da kendi arsamız üzerinde yatırımı yapılan 200 odalı Ibis Tuzla Oteli 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren hizmete açılmaktadır. Otel diğer Ibis otellerinde olduğu gibi Tamaris Turizm A.Ş. (Accor Grubu) tarafından işletilecektir. Böylece Şirket ve bağlı ortaklıklarının yurt içi ve yurt dışında faaliyete geçen otel sayısı 20'ye, oda sayısı 3.628'e yükselmiştir.
 • ANELT: Kavine Limited, 4.997.858 lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • AVHOL: Trafo radyatör üretimi için aktifinde bulunan tesisat ve makinelerin satışı için Saycomnet Bilişim Danışmanlık Hiz. ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti. şirketi ile görüşmelere başlanmıştır.
 • AVOD: Şirket ile Hasat BNO’nun Şirket bünyesinde birleşmesi işlemi için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • BIZIM: Şirket, hisse geri alım kararı kapsamında; 100.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,95– 12,08 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.202.122,19 TL'dir.
 • CIMSA: Demet Çetindoğan, Ömer Sabancı ve Özcan Sabancı 442.143 lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CRFSA: Şirket yönetim kurulu başkanı Zafer Kurtul ve yönetim kurulu üyesi Özlen Sanıbelli'nin istifalarının kabulüne, söz konusu üyelerin yerine Oğuz Nuri Babüroğlu ve Fezal Okur Eskil’in seçilmelerine, Seyfettin Ata Köseoğlu’nun ise yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.
 • CUSAN: Şirket’in 3 adet ortağı, toplam 1.940.500 lot payı Günlük Alım Emri Taahhüdü maddesi çerçevesinde geri alınan paylardan halihazırda şahsıma ait olanların tamamını satmayı planladığını açıklamıştır.
 • DENIZ: Banka, tahsili gecikmiş 150.802.527 TL tutarında bireysel kredi portföyü ve 100.747.357 TL tutarında işletme kredisi portföyünün satışı için gerçekleştirdiği İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyü 12.900.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye, işletme kredisi portföyü ise 5.400.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • DMISH: Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız İdaş Yatak Mobilya ve Sanayii A.Ş'nin yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunduğu Evoteks ve Evosan'la gerçekleştirdiği ticari olmayan işlemler sonucunda söz konusu şirketlere örtülü kazanç aktarımının gerçekleştirilmiş olduğu belirtilen 5.449.088 TL tutar, avans faiz oranı üzerinden 5.571.698 TL tutara ulaşmış olup, Şirket ve bağlı ortaklıklarınca Murat Hilmi İŞERİ'den tahsil ve takibine yönelik dava açılmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. taahhüdü altında bulunan "İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Maslak 1453 Projesi) nde,10622 Ada 2 Parsel OB Blok ile Bu Bloğa Ait Altyapı İşlerinin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı onaylanmıştır.
 • EREGL: Şirket Genel Kurul’unda, hisse başı net 0,3740548 TL net nakit temettü dağıtımı onaylanmıştır. Kar payı dağıtım tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakla beraber, daha önceki yönetim kurulu kararında en geç 15 Aralık’a kadar tek seferde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Banka Genel Kurul’unda, hisse başı net 0,2219989 TL (ISCTR için) net nakit temettü dağıtımı onaylanmıştır. Söz konusu temettü 4 Nisan tarihinde dağıtılacaktır.
 • KOMHL: Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş; Yüklenici Firma Sarayönü İş Ortaklığı'nın Taahhüdü altında bulunan, TOKİ Konya İli Sarayönü İlçesi 3.Etap 883 Adet Konut, 1 adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 adet 2 dükkanlı ve 1 adet 5 dükkanlı Ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi şantiyesinde Pvc Doğrama İşleri için 2.5 mn TL, Yüklenici Firma İntek Konut A.Ş'nin Taahhüdü altında bulunan, TOKİ Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 adet Konut ve 1 adet Ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi şantiyesinde Pvc Doğrama İşleri için 275 bin TL bedelli Anahtar teslim sözleşme imzalamıştır.
 • KUYAS: Şirket, toplam peşin değeri 35.024.900 TL olan, 8 adet bağımsız bölümün (ofisin) muhatap alıcıya, KDV dahil 39 mn TL'ye, toplam bedelin 1.5 mn TL'lik kısmının 15.04.2017 tarihinde, kalanının da 25 ay vade ile satılması hususu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • MERIT (NTHOL): Şirket, 2.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, nakden 29.325.000 TL (%1150 bedelli; Rüçhan Hakkı: 1 TL) artırarak 31.875.000 TL'ye yükseltme kararı almıştır. Net Holding söz konusu sermaye artırımına katılma niyetini açıklayarak, Şirket’in %41,07'sine sahip olan diğer ortaklara yönelik olarak yapılacak ve bu ortakların sahip oldukları payların tamamını kapsayacak Gönüllü Pay Alım Teklifi'nde fiyatın, 1 TL nominal değerli her bir payı için 7,50 TL olarak belirlenmesine, Gönüllü Pay Alım Teklifi için toplam 7.855.089 TL fon ayrılmasına ve fonun özkaynaklarımızdan karşılanmasına karar verilmiştir.
 • MRDIN: 2014 yılı Ekim ayında pazar koşulları göz önünde bulundurularak durdurulmasına karar verilen 1.nolu klinker üretim hattının, 2017 yılı içerisinde iç ve dış pazar koşulları yakında takip edilerek ihtiyaç halinde yeniden devreye alınmasının, pazar koşullarında beklenen gelişmenin olmaması durumunda ise konunun 2017 Aralık ayında tekrar gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Daha yüksek kapasiteli 2.klinker hattımızda üretim kesintisiz olarak devam etmektedir.
 • POLHO: Polisan Holding A.Ş.'nin %100 iştiraki olan Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş.'nin (Devrolunan) yine Polisan Holding A.Ş.'nin % 100 iştiraki olan Polisan Kimya Sanayii A.Ş.(Devralan) ile bileştirilmesi için yapılan Olağanüsütü Genel Kurul Toplantısı Toplantıda alınan kararlar neticesinde Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş. bütün aktif ve pasifiyle birlikte Polisan Kimya Sanayii A.Ş.'ne devrolunmuştur.
 • ROYAL: Şirket’in paylarında meydana gelen olağandışı fiyat hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
 • SILVR: 01 Ocak 2017 -31 Mart 2017 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama firmasından 1.148.553,00 TL +KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
 • TMSN: Şirket, kâr elde etmesine rağmen devam eden ürün geliştirme projeleri dikkate alınarak, 2016 yılı karının dağıtılmaması ve işletme sermayesi olarak kullanılmasının genel kurula teklif edilmesine karar vermiştir.
 • TRNSK: Şirket, bilanço açığının 18.323.283,89TL'lık kısmının Şirketten herhangi bir fon çıkışı olmayacak şekilde sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına ve Çıkarılmış sermayenin 25.623.283,89 TL'den 7.300.00,00 TL'sına azaltılmasına, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak %100 (yüzde yüz) oranında sermaye arttırılmasına, artırım sonucunda sermayenin 7.300.000 TL 'den 14.600.000 TL 'ye çıkarılmasına ve söz konusu sermaye artırımının IG VENTURES Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ye tahsisli ve nakit karşılığı yapılmasına karar verilmiştir.
 • ULKER: Şirket’ten yapılan açıklamaya göre; reklam kampanyası çerçevesinde dijital mecradaki iletişimleri içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklendiği belirtilmiş ve markaya yönelik ortaya atılan iddialara karşı her türlü hukuki sürecin yürütüldüğü; ihmal ve kastı olanlar hakkında suç duyurusu yapıldığı ifade edilmiştir.
 • VERTU: Şirket’in %40 oranında pay sahibi olduğu Girişim Şirketi Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.'nin 7.500.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 2.500.000 TL bedelsiz artırımla 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi tescil edilmiştir.
 • VERUS: Şirket bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'nin mevcut 28.600.000 TL tutarındaki sermayesinin 6.400.000 TL nakit artırımla 35.000.000 TL’ye çıkarılmasına; söz konusu tutarın mevcut ortaklardan Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından karşılanmasına, bu konuda gerekli izinlerin alınmasına teminen EPDK'ya müracaat edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu'nun mevcut 10.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 10.000.000-TL nakit artırımla 20.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, Söz konusu sermaye artırımına katılım gösterilmesine karar verilmiştir.
 • YKGYO: 31 Mart tarihi itibarıyla Ankara-Çankaya Projesindeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 23 adet konutun satışı için yönetim kurulu kararı alınmış olup; satışların toplam tutarı 39.541.778 TL'dir. Söz konusu 23 adet konuttan, 36.220.502 TL tutarında 21 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.
 • Borsa İstanbul’dan gelen açıklamaya göre 6 aylık deneme sürecinde 2017 yılının Nisan ayında BIST30 kapsamında taraf bilgisi yayınlanacak olan paylar YKBNK, TOASO, VAKBN, ULKER ve EREGL olarak belirlenmiştir. Uygulama 03/04/2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 • TATGD, ARCLK, FROTO, SAHOL, YONGA, TOASO, TTRAK, BFREN paylarında temettü dağıtımı bugün gerçekleştirilecektir.
 • SPK’nun 2017/13 sayılı 31 Mart tarihli Bülteni: (Bültene buradan ulaşabilirsiniz)
 • GLYHO bedelli, DGGYO bedelsiz, YKBNK ve OZGYO borçlanma aracı ihraçları için Kurul’a başvuruda bulunmuştur.
 • Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin halka arzı onaylanmıştır.
 • MNDRS tahtasındaki işlemler nedeniyle 4 yatırımcının savunması istenmiştir.
 • AKSEL idari para cezası almıştır.
 • ALYAG’ın ETILR paylarının satın alımı işlemine ilişkin çağrı fiyatı 1,77 TL olarak belirlenmiştir.
 • KRSAN’ın aktifinde bulunan ETILR paylarının devrinde işlem fiyatı ile kurul tarafından tespit edilen tutar arasındaki fark olan 21.296.520,12 TL’nin yasal faizi ile birlikte üç ay içerisinde Şirket’e ödenmesine karar vermiştir.
Yukarı