03.02.2016 Şirket Haberleri

AKBNK: Akbank 4Ç'de 909mnTL solo net kar açıkladı. Bu rakam, bizim beklentimiz olan 878mnTL'nin hafif üzerinde olup, piyasa beklentisi olan 903mnTL'ye paralel gerçekleşmiştir. 4Ç net karı çeyreksel bazda %35 artış kaydederken, 2015 yılı net karı yıllık bazda %5 düşüş gösterdi. Yorum: Akbank'ın finansal sonuçları beklentilerimizle uyumludur. Banka için Endeks Üzerinde Performans tavsiyesini ve 8,3TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

ALCTL: Şirket, Nokia ile Alcatel Lucent Global'in birleşme işleminin Alcatel Lıcent Global hissedarlarına yapılmış olduğunu ve Alcatel Lucent Teletaş'ın sorumlu olması halinde yeniden açıklama yapılacağını ifade etmiştir.

ARCLK: Arçelik'in net kar rakamı 4Ç15'te geçen senenin aynı dönemine göre %25 artarak 211mn TL oldu. Bu rakam bizim beklentimiz olan 211mn TL'ye paralel iken TRY180mn olan konsensusun üzerinde açıklandı. Arçelik 2016 yılında Türkiye'de %3 ile %5 arasında talep artışı beklemektedir. Yurtdışında ise talebin ortalama %2 artması öngörülmektedir. Şirket 2016 yılında cirosunun en az %10 büyümesini, 2015yılında %10.8 olan FAVÖK marjının ise %11 olmasını beklemektedir. Arçelik 2016 yılında İran pazarına girmeyi planlamaktadır. Tayland yatırımında test üretimleri başladı. Romanya yatırımının ise 2018 finansallarına katkıda bulunması beklenmektedir. Yorum: Şirketin operasyonel sonuçları hem bizim hem de konsensusun üzerinde açıklandı. Bu nedenle beklentilerden iyi gelen sonuçların hisse senedini kısa vadede olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

ARENA: Şirket 4Ç15 döneminde çeyreksel olarak %806, yıllık %16 artışla 9,4 mn TL net kâr açıklamıştır. Böylece 2015 yılı net kârı yıllık bazda %37 düşüşle 12,4 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

AYEN: Şirket, 150 mn TL'yi aşmayacak şekilde 3 ayda bir kupon ödemeli ve nitelikli yatırımcıya ihraç edilmek üzere tahvil-bono veya benzeri borçlanma aracı ihracına karar vermiştir.

BRKSN: Canan Topçuer, 1,57 TL'den 292.664 lot alış yaparak payını %3,37'den %5,25'e; 1,36 TL fiyattan 113.480 lot alış yapmış olup payını %5,25'ten %5,97'ye yükseltmiştir.

BSOKE: Yatırımı devam etmekte olan Roller Pres ve V Seperatör ünitesinin çimento üretim sistemi bağlantı işlemleri tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

CRFSA: Şirket Genel Müdürü Mehmet Nane'nin 8 Şubat'ta görevden ayrılacağı ve yerine Ziya Hakan Ergin'in atanacağı açıklanmıştır.

EGCYO: %100 bağlı ortaklık Doğa Tarım tarafından Aynes Gıda'ya 1 Kasım'dan bu yana süt satışı yapılmamakta olup, 2 Kasım'dan itibaren yeni alıcılara satış yapılmaya başlanmıştır. 1 Aralık itibariyle süt üretiminin tamamı Muratbey Gıda'ya satılmaktadır. Doğa Tarım'ın Aynes Gıda'dan herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.

EKGYO: Şirket anahtar teslim projelerinden "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 2. Etap Konut, Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları ile Ataşehir İlçesinde; Okul, Spor Salonu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapım ve Tadilat İşleri" nin sözleşmesi, Yüklenici Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanmıştır. Ayrıca "İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' İhalesinin 2. oturumunda; gelen en yüksek teklif Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 442.500.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 168.150.000 TL ve Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %38 ile "Yeni Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş ~ Taca İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasında olup ihaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli 46.4 mn TL'dir.

EPLAS: Şirket'in Vakıfbank İzmir Şubesi'ne olan borcu nedeniyle gerçekleşen satış işlemine karşı açılan "İhalenin Feshi Talepli" dava ile ihalenin feshine karar verilmiş Yargıtay'ın temyiz incelemesi sonucu tebliğ edilmiştir. Buna göre ihalenin feshi kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur. Bozma kararına karşı süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunulacaktır.

GARAN: Garanti Bankası 4Ç'de solo bazda 921mnTL net kar açıkladı. Bu rakam, bizim beklentimiz olan 884mnTL ve piyasa beklentisi olan 861mnTL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel kalemler beklentimiz ile uyumludur. Net kar çeyreksel bazda %80 artış kaydederken, 2015 yılı net karı yıllık bazda %7 düşüş gösterdi. Yorum: Her ne kadar aktif kalitesinde bir miktar bozulma görülse de, Garanti'nin sonuçları beklentimiz ile uyumludur. Özellikle, bankanın kredi-mevduat faiz makasını iyi yönettiğini gözlemliyoruz. Garanti için şu aşamada hedef fiyatımız olan 8,8TL ve Endeks Üstünde Performans tavsiyemizi koruyoruz.

ICBCT: Banka'nın 350 mn TL'ye kadar farklı vadelerde ihraç etmeyi planladığı bono ve/veya tahvil ihracı başvurusu kabul edilmiştir.

ISCTR: Banka'nın 10 mlr TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020'ye kadar uzatılmasına ilişkin SPK'ya başvurulmuştur.

ISFIN: Okullu Gıda 0,81 TL fiyattan 177.386 lot alış yaparak payını %21,59'dan %21,62'ye yükseltmiştir.

KCHOL: Şirket, 1 yıllık dönem içinde yurtdışında 1 mlr USD veya eş değeri yabancı para veya TL tutarında çeşitli vadelerde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı kararı almıştır.

LKMNH: Şirket geri alım programı 2,39-2,40 TL fiyattan 11.000 lot alım yaparak %2,58'den %2,63'e pay oranını yükseltmiştir.

MGROS: Şirket, 4 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 16 adet satış mağazası Ocak ayı içerisinde açılmış olup, toplam mağaza sayısı yurtiçinde 1.372, yurtdışında 47 olmak üzere 1.419'a yükselmiştir. (2015 Sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)

NTHOL: Hırvatistan-Dubrovnik'te yer alan Libertas Rixos d.o.o. şirketiyle Net Holding A.Ş. arasında casino işletmeciliği yapmak üzere ön anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu ön anlaşma Net Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerinden biri Hırvatistan'da geçerli casino lisansı aldığında nihai anlaşmaya dönüşecektir. Net Holding A.Ş. Hırvatistan'da casino işletme lisansı almak üzere gerekli başvurusunu yapmıştır. İşletmeci %100 Net Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerinden biri olacaktır. Anlaşmaya konu casino alanı Rixos Dubrovnik Otelinin içinde yer almaktadır.

RYGYO: Portföyde yer alan İzmir-Menderes'teki 15.601 m2 arazi üzerinde bulunan 7.800 m2'lik deponun 1.352 m2'lik depolama alanı için Seher Gıda ile 5 yıllık kira sözleşmesi imzalanmış olup 5 yılda 1.3 mn TL civarında gelir elde edilmesi beklenmektedir.

SISE: 2016 yılında Topluluk sanayici kuruluşları tarafından bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Yenişehir A.Ş. ve Şişecam Enerji A.Ş.'den gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden alımlarının ayrı ayrı toplam tutarlarının, şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden alım fiyatlarının, transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde önceki yıllar ve piyasa koşulları ile uyumlu olarak belirleneceği öngörülmüştür. Topluluk sanayi kuruluşları ile bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ihraç kayıtlı satışların da, bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine ile hasılatına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, Topluluğumuz sanayici kuruluşları tarafından 2016 yılında Şişecam Dış Ticaret A.Ş.'ne yapılması öngörülen ihraç kayıtlı satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği, verilecek hizmet karşılığında makul düzeyde bir komisyon tahsil edileceği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

TARAF: Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic. ve San. A.Ş., Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu paylardan bir kısmını satmayı planladığını bildirmiştir. Bu bağlamda 0,80-0,82 TL fiyattan 70.000 lot pay satımı gerçekleştirerek pay oranını %45,71'den %44,98'e çekmiştir.

TKNSA: Kliksa İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 50 mn TL'lik sermayesinin 130 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. %100 bağlı ortaklığın sermaye artırımına Şirket tamamen katılacak ve nakden ödeyecektir.

TOASO: Tofaş'ın net kar rakamı 4Ç15'te geçen senenin aynı dönemine göre %44 artarak 258mn TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 204mn TL olan konsensusun üzerinde gerçekleşirken bizim 261mn TL olan tahminimize paralel. Net kar rakamındaki yüksek artışın bir kısmı ertelenmiş vergi gelirindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Yorum: 4Ç15 operasyonel sonuçların beklentilerin altında kalmasına rağmen bunun geçici nedenlerden kaynaklanması nedeniyle hisse senedi üzerinde muhtemeln baskının kısa soluklu olacağını tahmin ediyoruz.

TSPOR: Yönetim Kurulu 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 dönemini kapsayan Genel Kurul'da ibra edilmiştir.

YAPRK: Şirket'in 50 mn TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar uzatılması için SPK'ya yaptığı başvuru onaylanmıştır. Şirket toplam üretim kapasitesinin %30 artırılmasına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı çerçevesinde; Almanya'dan 132 baş Holstein ırkı damızlık gebe düve ithalatı izninin alınması ve kontrol belgesi düzenlenmesi hususunda ilgili Bakanlığa başvuruda bulunulmuştur.

YKBNK: Yapı Kredi Bankası 4Ç'de solo bazda 635mnTL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 596mnTL ve piyasa beklentisi olan 607mnTL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda %100 artış gösteren net kar, yıllık bazda %1 artış sergilemiştir. 2016 yılı için Yapı Kredi yönetimi kredi ve mevduat için %13 büyüme, yatay net faiz marjı ve %15 seviyesinde komisyon büyümesi beklemektedir. Donuk krediler oranında 30 baz puan artış bekleyen yönetim, genel karşılık giderlerinde düşüş beklemektedir. Sermaye benzeri kredi temini ile, Banka sermaye yeterlilik oranının %14 seviyesinde olmasını öngörmektedir. Yorum: Sonuçların ardından hedef fiyatımızı %10 artırarak hisse başına 4,05TL'ye yükseltiyor ve %11 artış potansiyeli ile Endeks Yönünde performans tavsiyesine getiriyoruz. BDDK'nın genel karşılık oranlarında gevşeme sinyali vermesinin, hisse performansı açısından olumlu olabilecek bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

 

Yukarı