02.06.2015 Şirket Haberleri

AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 1 Haziran'da 6.57-6.68 TL fiyat aralığından 16 bin adet hisse alınmıştır.

AKSUE: Göltaş Enerji'de sahip olduğu %25.45 oranındaki payının satışı için değerleme çalışması yapılmasına ve alıcılarla görüşülmesine karar verilmiştir.

ARSAN: Farsan İnşaat 1 Haziran'da 1.34-1.35 TL fiyat aralığından 150 bin adet hisse almıştır.

ASYAB: TMSF'ye geçen Bank Asya'da tahsil edilemeyen alacaklar, zarar yazılacak. Bu zarar, sermaye yeterli gelmediğinde, ortakların diğer şirketleri ve mal varlığından tahsil edilme yoluna gidilebilecek.*Star.

BAKAN: SPK, 2.3 mn adet hissenin el değiştirmesi kapsamında zorunlu pay alım teklifinin 2.5669 TL fiyattan yapılmasını ve devrolan payların 2 yıl boyunca satılmamasını istemiştir. Ayrıca 2 Haziran'dan itibaren brüt takas uygulanmasına karar verilmiştir.

BOYP: SPK, 17.7 mn adet hissenin 50 TL fiyattan tahsisli sermaye artışına onay verdi.

BTCIM: Hisse başına 9 kuruş nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi %1.3. Düzeltilmiş fiyat 7.01 TL.

CARFA/CARFB: SPK, esas sözleşmede yapılan değişiklikleri onaylamıştır. Paylar üzerinde imtiyazların kaldırılması amaçlı değişiklikler nedeniyle ayrılma hakkından muaf olunduğu kararı verilmiştir.

DOAS: İştiraki Volkswagen Doğuş Finansman'ın Man Finansman paylarının tamamını satın alma müzakereleri sürmektedir.

DOHOL: Doğan Şirketler Grubu Holding'in bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına dair Danıştay'da yerel mahkemenin kararının bozulması üzerine verilmişti. Bunun üzerine yerel mahkemeden ihale yasağının iptali kararında direnmesi talep edilmiştir. Yerel mahkeme kararında ısrar etme kararı vermiştir. Kamu ihalelerinden yasaklama kararının kaldırılması için gerekli başvurular yapılacaktır.

ECZYT/GLBMD: Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler'deki 24.66 mn adet hisse 1.02 TL fiyatla GLBMD'ye satılmıştır. Kesin satış fiyatı 20 gün içinde hazırlanacak finansal tablolar üzerinden belirlenecektir.

EMNIS: SPK, 1.8 mn adet hissenin tahsisli sermaye artışına TSP'de belirlenecek baz fiyattan aşağı fiyat belirlenmemesi kaydıyla onay verdi.

ERBOS: Hisse başına 90 kuruş nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi %2.4. Düzeltilmiş fiyat 36.51 TL.

GENYH: Japonya'nın en büyük jeneratör üretici firmasıyla olası iş birliği ve stratejik yatırımlarla alakalı görüşmelere başlamıştır.

GSDHO: Park Holding'in enerji sektöründe faaliyet gösteren Silopi Elektrik'te sahip olduğu hisselerin bir kısmının satın alınması için görüşmelere başlanmıştır.

HDFGS: Ereğli Tekstil'in ihraç ettiği bonaya 10 mn TL yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

HLGYO: SPK, Kar payından 45.1 mn TL bedelsiz sermaye artışına onay verdi.

HURGZ/DGZTE: HURGZ'nin DGZTE'yi devralarak birleşme işlemi için yapılan onay başvurusunu SPK ilgili şirketler nezdinde yürütülen incelemenin sonuçlandırılmasını takiben birleşmeye ilişkin yeni bir başvuru yapılması durumunda değerlendirimek üzere bu aşamada işlemden kaldırmıştır.

ISFIN: SPK, Kar payından 68.8 mn TL bedelsiz sermaye artışına onay verdi.

ISGYO: Ümraniye'de yapılacak olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi bünyesindeki arsa üzerinde gerçekleştirilecek karma proje için yapı ruhsatı alınmıştır. 71 bin m2 inşaat alanına sahip karma projenin tamamlanmasıyla birlikte, yaklaşık 200 milyon USD değer oluşması öngörülmektedir.

ISMEN: SPK, Kar payından 23 mn TL bedelsiz sermaye artışına onay verdi.

KARSN: Sözleşmesi imzalanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 200 adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs" ihalesine ilişkin vergi, resim ve harç istisna belgesinin süresi 4 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

PAGYO: Bir ortak 529 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale dönüşmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

PETKM: Petrol-İş Sendikası Aliağa şube başkanı Oktay, "Sağlanan uzlaşmayla eylemimiz sona ermiştir" şeklinde görüş bildirdi.*BloombergHT.

SANEL: Şirket ortaklarının 2 mn adet hisse satışı hakkında basına yansıyan şikayet konulu habere ilişkin olarak işlemlerin mevzuata uygun olarak yapıldığı, sınai ve ticari faaliyetlerinin yıl sonu hedeflerine uygun yürüdüğü açıklanmıştır.

SANKO: Hisse başına 10 kuruş nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi %2. Düzeltilmiş fiyat 5 TL.

TGSAS: Temyiz davasında vergi davasının şirket lehine sonuçlanması sonrasında davalı vergi dairesinin temyiz kararının usul ve yasaya aykırı olduğu için düzeltilmesi talebi ile Danıştay'a başvurduğu bildirilmiştir.

TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Eğt. Sağl. Kült. Sa. 1 Haziran'da 4.68 TL fiyattan 200 bin adet hisse almıştır.

TRGYO: Hisse başına 10 kuruş nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi %2.7. Düzeltilmiş fiyat 3.73 TL.

TSKB: SPK, İç kaynaklardan 16 mn TL ve Kar payından 234 mn TL bedelsiz sermaye artışına onay verdi.

TSKB: Vergi Mahkemelerinde açılan davalardan bir kısmı Banka aleyhine bir kısmı lehine sonuçlanmış olup, süreç temyiz aşamasında devam etmektedir.

TUPRS: Mondrian Investment 29 Mayıs'ta 66.24 TL fiyattan 631 bin adet hisse satmıştır.

YAZIC: Bağlı ortaklığı Anadolu Taşıt Ticaret Gürcistan'da 51,4 MW kurulu gücünde ve yıllık 233 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde planlanmış hidroelektrik santralin fizibilite ve saha çalışmalarını yapmak üzere niyet anlaşması yapılmıştır. Projenin fizibil görülmesi durumunda yapılacak yatırımın tutarının yaklaşık 100 milyon dolar seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.

YKGYO: Ankara-Çankaya projesinde yapı ruhsatının iptal edilmesine yönelik yerel mahkemenin şirket lehine karar vermesinin ardından temyiz davası devam etmektedir.

Yukarı