02.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarını 25 Nisan’da açıklamayı planladığını duyurmuştur.
 • AKCNS: Şirket sermayesinin %39,72'sini temsil eden, tamamı nama yazılı 76.035.135,409 TL. nominal tutardaki payların sahibi HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings, S.L.; sahibi olduğu payların tamamını HeidelbergCement AG. şirketine devrettiğini açıklamıştır.
 • AKGUV: Şirket ile Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş arasında Kasımpaşa Spor Tesisleri ve Kemerburgaz Tesisleri Hizmet Binalarının 01/03/2017-31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 858.150 TL bedelli sözleşmesi imzalanmıştır. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin 01/03/2017 - 31/08/2017 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı, Kasımpaşa Kemerburgaz tesisleri ve İstanbul genelindeki spor tesislerinde oynayacağı futbol vb. müsabakalarda ise her bir özel güvenlik görevlisi başına ücretlendirme yapılacaktır.
 • ANSA: Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Dış Ticaret A.Ş. ve İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin borçları ile faaliyetlerini yürütülebilmesi için gerekli olabilecek işletme sermayesinin temini karşılığında (toplam yaklaşık 15 mn TL) devralınmasına karar verilmiştir.
 • AVTUR/AVGYO: Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olan Edirne ili, Merkez ilçesi Kirişhane mahallesi Soğukkuyu mevkiinde kain 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak olan Metro Hotel Apartments projesinde hedeflenen takribi gideri 120.000.000-TL ve takribi geliri 325.000.000 olarak öngörülmekte olup maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarın %50-%50 hasılat paylaşımlı olarak anlaşılmasına karar verilmiştir.
 • BAGFS: Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Helm ve Teotrade firmalarından alınan DAP ve AS siparişlerinin sevkiyatı tamamlanmıştır.
 • CCOLA: Şirket 2017 beklentilerini açıkladı. Buna göre 2017 için satış hacim artışı beklentisi; Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli, konsolide olarak ise orta tek haneli seviyededir. 2017 yılında konsolide satış gelirlerindeki artışın satış hacmindeki artışın üzerinde olmasını ve FAVÖK marjının 2016 yılına göre yatay bir seyir izlemesini ya da sınırlı bir artış göstermesini öngörmektedir. Şirket yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %8 civarında olmasını bekliyoruz. 2017 yılını pozitif serbest nakit akımı ile kapatmayı planlıyoruz.
 • DENIZ: Banka ile TMSF arasındaki prim farkı ödenmesine ilişkin iptal davasında, TMSF aynı daireden Karar Düzeltme talebinde bulunmuş olup, Danıştay 13ncü Dairesi'nin 06.02.2017 tarihli kararı ile bu talep reddedilmiş olup, dava Bankamız lehine kesinleşmiştir.
 • DOCO (THYAO): DO & CO AG, Türk Hava Yolları ile ortak şirketi olan Turkish DO & CO'nun, Türk Hava Yolları'yla olan ikram sözleşmesini 2+1 sene daha uzattığını açıklamıştır. 1 senelik uzatma opsiyonunu kullanma hakkı Türk Hava Yolları'na aittir.
 • EGLYO / EGCYH: Şirketler tarafından Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13. Maddesi kapsamında 31.12.2016 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ivedilikle başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
 • GLYHO: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca sair amme borçlularından haczedilen, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmemiş 195.078,153 adet Şirket hissesinin TMSF tarafından yapılan açık artırma yoluyla satış ihalesine katılarak söz konusu hisseleri 28.02.2017 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kapanış fiyatı üzerinden satın almıştır.
 • GOLTS: Şirket’in daha önce duruş bildiriminde bulunduğumuz 2.fırınımız planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
 • GUSGR: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar geçerli olmak kaydıyla 300 mn TL’den 540 mn TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • KERVN: SPK, Şirket’in 31/12/2016 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi talebini olumlu karşılayarak 28.3.2017 tarihine kadar ek süre tanınmıştır.
 • MGROS / KIPA: Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa")'nın, Tesco Overseas Investments Limited ("Satıcı")'ya ait Kipa toplam sermayesinin yaklaşık %95,50'sini temsil eden ve halka açık ve halka açık olmayan paylarının tamamının devrine ilişkin olarak, Şirket ile Satıcı arasında 10/06/2016 tarihinde imzalanan "Pay Alım Satım Sözleşmesi"nde belirtilen ön koşulların gerçekleşmesi ve gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip, söz konusu payların devir işlemi tamamlanmıştır. Pay alım satım sözleşmesi uyarınca, Kipa'nın 28.02.2017 tarihli tahmini yıllık kapanış bilançosuna göre satın alma bedeli 199.011.756,83 TL olarak tespit edilmiştir. 01 Mart 2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Ömer Özgür Tort'un İcra Kurulu Başkanı olarak belirlenmiştir.
 • RYGYO: Şirket, portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2'lik deponun 8.700 m2'lik depolama alanı "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş."ye 8 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 8 ayda yaklaşık KDV dahil 350.000 USD gelir elde edilecektir.
 • SARKY: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2021 yılına kadar geçerli olmak kaydıyla 200 mn TL’den 300 mn TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • SISE: 99,9% payı Şirket’e, 0,10% payı ise bağlı ortaklığımız Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan Eskişehir Oluklu Mukavva Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamının Dunapack Packaging ismi altında faaliyet gösteren Avusturya merkezli Prinzhorn Holding'e bağlı Mosburger GmbH'ye devredilmesine karar verilmiş ve devir işlemi 180.845.280 TL (50.400.000 USD karşılığı) bedelle tamamlanmıştır.
 • VERTU: Şirket’in %39 pay oranı ile iştiraki konumundaki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Halka Açılma Sürecine ilişkin olarak 30.09.2016 tarihli mali tablolar göre öngörülen satış süresinin 01.03.2017 olduğu dikkate alınarak, 31.12.2016 tarihli Finansal Mali Tabloların Bağımsız Denetimden geçmesini takiben sözkonusu tablolara göre yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
 • YKGYO: 28.02.2017 tarihi itibarıyla, Ankara-Çankaya Projemizdeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 21 adet konutun satışı için yönetim kurulu kararı alınmış olup; satışların toplam tutarı 36.220.502 TL'dir. Söz konusu 21 adet konuttan, 35.018.602 TL tutarında 20 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır. Kâr Payı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alan Şirketler AYGAZ- Hisse Başı Net: 1,275 TL (Genel Kurul: 29 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 5 Nisan 2017) CCOLA - Hisse Başı Net: 0,16745 TL (Genel Kurul: Belli Değil / Planlanan Dağıtım Tarihi: 22 Mayıs 2017) SAHOL - Hisse Başı Net: 0,17 TL (Genel Kurul: 30 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 3 Nisan 2017) TOASO - Hisse Başı Net: 0,72 TL (Genel Kurul: 28 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 3 Nisan 2017) TSKB - Hisse Başı Net: 0,0,4 TL (Genel Kurul: 23 Mart 2017 / Planlanan Dağıtım Tarihi: 27 Mart 2017)
Yukarı