01.12.2015 Şirket Haberleri

ANACM: Hollanda'daki şirketi AC Glass Holding BV'nin Sudel Invest ile yapmış olduğu hisse devir anlaşması kapsamında Sudel Invest'e taksitler halinde ödenecek toplam 66 mn Euro hisse alım bedelinin ilk taksidi için AC Glass Holding'de yapılacak sermaye artışına iştirak edilecektir. Rusya'da faaliyet gösteren şirketler azami 20 mn Euro eşdeğerinde Ruble cinsinden sermaye artışı yapacaktır. Bu kapsamda Rusya'daki şirketlerin ana ortağı olan Balsand B.V.'nin sermaye arttırımlarına iştirak edilerek katılım sağlanacaktır.

ARTOG: 2015/6 dönemi finansal tablolarını yayımlamaması nedeniyle 28/10/2015 tarihli karar ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. 30/11/2016 tarihine kadar tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir. Şirketin tüm finansal tablolarını 30/11/2016 tarihine kadar yayımlaması halinde işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir.

ASELS: SSM ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı Aktif Koruma Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında 54 mn Euro tutarlı sözleşme yapılmıştır.

ATPET: Bir ortak 50 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

ATSYH/FENIS/GNPWR/GEDIZ/MRTGG/TRNSK/: Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarında işlem gören ve faaliyetleri durmuş olan şirketi uyardı. Şirketin 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Kotasyon Yönergesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre payları Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabilecektir.

BALAT: Bir ortak 211 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

BOYNR: Hakim ortağın pay oranı %97'yi geçmesiyle satma hakkı doğduğu ve satma hakkı bedelinin 5.95 TL olarak belirlendiği açıklanmıştır. Satma hakkını kullanmak isteyenler en geç 29 Aralık saat 17.00'ye kadar başvuru işlemlerini yapmış olmaları gerekmektedir. Ardından BOYP ortaklıktan çıkarma hakkı için başvuru yapacak olup ortaklıktan çıkarma hakkı fiyatı 4.91 TL'dir.

BRISA: İzmit fabrikası için alınan 400 mn TL yerli ve FOB kıymeti 73.3 mn USD ithal makine ve teçhizat alım teşviki iptal edilerek 415 mn TL yerli ve FOB kıymeti 79 mn USD ithal makine ve teçhizat teşvik belgesi alınmıştır. Değişiklik ile toplam yatırım 30.4 mn TL artarak 690.4 mn TL olmuştr.

ECILC: ECZYT 27 Kasım'da 2.5 TL fiyattan 92 bin adet hisse almıştır.

ENKAI: Yönetim kurulu başkanı 30 Kasım'da 4.66 TL fiyattan 175 bin adet hisse almıştır.

ERICO/CLKHO: 2014/6 önemi finansal tablolarını yayımlamaması nedeniyle 27/11/2014 tarihli karar ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan şirket 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir. 30/11/2016 tarihine kadar tüm finansal tabloları yayımlaması ve ücretlerini ödemesinden sonra işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir.

GARAN: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen idari para cezasının ödenmesi ardından başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.

HDFGS: Ereğli Tekstil'in nitelikli yatırımcılara yönelik ihracında 15 mn TL nominal değerli bono alımı yapılmıştır.

HITIT: 31/12/2014 tarihli finansal raporlarının bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluşun görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle finansal durumu hakkında doğru bir değerlendirme yapılamayacağından 07/05/2015 tarihli kararla 19/06/2015 tarihinde Gelişen İşletmeler Piyasasından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. Tüm finansal raporlarını 30/11/2016 tarihine kadar yayımlaması halinde Borsa tarafından yapılacak değerlendirme akabinde işlem sırası Gelişen İşletmeler Pazarında açılabilecektir.

HURGZ/DGZTE: HURGZ'ın DGZTE'yi devralarak birleşme işleminin SPK'nın ilgili tebliğinin 6'ncı maddesi hükümlerine uygun olarak, 27 Kasım 2015 tarihli KAP açıklamasının etkisini de içerecek şekilde hazırlanacak 9 aylık finansal raporlar üzerinden yürütülmesine ve bu kapsamda yeni Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmasına karar verilmiştir. Ayrılma hakkı fiyatı HURGZ için 0.66 TL ve DGZTE için 1.18 TL'dir.

IZTAR: Bir ortak 108 bin adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuru yapmıştır.

LATEK: Borsa İstanbul 2015/3 dönemi finansal tablolarını yayımlamaması nedeniyle 08/07/2015 tarihli karar ile daha önce Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men etmiştir. 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir.

MANGO/FVORI: Borsaya ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödememesi nedeniyle 16/06/2015 tarihli karar ile 03/08/2014 tarihinde Gözaltı Pazarından çıkarılarak işlem görmekten geçici olarak men edilmiş olan payları 30/11/2015 tarihinde sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. 2015/6 dönemi ve sonrası finansal tablolarını da henüz yayımlamamış olan Şirketin işlem sırası, 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal raporlarını yayımlaması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Yakın İzleme Pazarında açılabilecektir. 30/11/2016 tarihine kadar ücretlerini ödemesi ve tüm finansal tabloları yayımlaması halinde işlem sırası Yakın İzleme Pazarında açılsa dahi, 30/11/2016 tarihine kadar faal hale gelmemiş olması halinde Borsa kotundan yeniden çıkarılabilir.

NTHOL: 30 mn TL sermayeli aracı kurum kuruluş işlemi tamamlanmıştır.

ORGE: Evli Fund Management 26 Kasım'da 4.13 TL fiyattan 178 bin adet hisse almıştır.

THYAO: Seyahat kısıtlamalarını içeren Rusya yaptırımları sonrası bu ülkedeki hatlarının bir kısmını başka pazarlara çevirecek.*BloombergHT.

TMSN: Hakim ortağı Ereğli Tekstil'in nitelikli yatırımcılara yönelik ihracında 11.5 mn TL nominal değerli bono alımı yapılmıştır.

VERTU: Grup şirketi Ata Elektrik'e ait 120 bin adet ACSEL hissesinin borsa dışında 50 TL fiyattan alınması SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Tebliği'nde yer alan düzenlemelere uyum amacıyla, ileri tarihte TSP'de yeniden yapılmak üzere iptal edilmiştir.

YKGYO: Kasım sonu itibarıyla Ankara-Çankaya Projesinde 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 14 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme yapılmış olup toplam satış bedeli 22.3 mn TL'dir. 14 konuttan 18.1 mn TL bedelli olan 12 adet konutun teslimatı 2015 yıl içinde tamamlanmıştır.

ZOREN: Bedelli sermaye artışı 26 Kasım'da tamamlanarak 250 mn TL nakit giriş sağlanarak çıkarılmış sermayesi 750 mn TL olmuştur.

Yukarı