01.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKENR: Şirket, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına karar vermiştir.
  • CEMTS: Şirket, devam eden yatırımlarından yığma ısıl işlem fırını ve yeni kontinü ısıl işlem fırınlarımı.-Yığma ısıl işlem fırının testleri tamamlanmış olup Şubat ayı sonunda devreye alınmıştır-.Kontinü ısıl işlem fırını yatırımı ekipman sevkiyatları ve montajı devam etmekte olup 2017 yılı 3. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
  • DOAS: Şirket 2016 yılının 4. Çeyreğinde 95 mn TL net kar elde etmiştir. Konsensus 44 mn TL kurum beklentimiz 12 mn TL olması yönündeydi. 2016 yılında kümülatif olarak ise 237 mn TL net kar açıklamıştır. 2015 yılında 302 mn TL net kar elde etmişti.YF Araştırma yorum: Gerek operasyonel gerek net FX pozisyon tarafından, beklentilerden güclü gelen sonuclar hisse için pozitiftir. Ancak şirketin 2016 yılına ait temettü dağıtmayacak olması bu pozitif havayı törpüleyebilir.
  • GOZDE: Şirket, 2016 yılında 116 mn TL net kar elde etmiştir. 2015 yılında 80 mn TL net kar elde etmişti.Ayrıca şirket, 31/12/2016 yılı sonu itibariyle Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre karı oluşmakla beraber, Vergi Usul Kanunu'na göre karının oluşmamış olması sebebiyle 2016 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
  • KONYA: Şirket 2016 yılında 40 mn TL net kar elde etmiştir. 2015 yılında 46 mn TL net kar elde etmişti. Ayrıca şirket hisse başı brüt 6 TL, net 5 TL kar dağıtım önerisini genel kurul onayına sunmuştur.
  • PRKME: Siirt Madenköy bakır madeninde yaşanan heyelanı takiben coğrafi koşullar nedeniyle kısa vadede açık ocakta tekrar üretime başlanmasının maliyetler ve idari süreç açısından belirsizliği,satış gelirlerinin tamamını oluşturan konsantre bakır fiyatının dünya emtia piyasasındaki dalgalanmalara açık olması ve global ekonomik durgunluktan direkt etkilenen emtia fiyatları ve dolayısıyla bakır fiyatlarındaki gerilemenin son dönemde şirket faaliyetlerini negatif etkilediği, yeniden üretime başlanması halinde ortaya çıkacak ekstra maliyetler nedeniyle şirket karlılığının olumsuz etkilenmeye devam edeceği,gerekçeleriyle konsantre bakır üretim faaliyetimizin değerlendirilmesi/piyasa koşullarında satışı/kiralanması gibi seçeneklerle ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesinin önemli nitelikteki işlemler olarak değerlendirilebileceğine ve buna bağlı olarak ayrılma hakkı kullanımının doğabileceğine, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin ilk defa bu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak, 2,097682 TL olarak hesaplandığına karar verilmiştir.
  • TRGYO: Şirket daha önce konsolide mali tablo düzenlemekte iken, 27.12.2016 tarihi itibariyle TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi ile birleşmesi sonrasında konsolidasyon kapsamından çıkmış olup Şirketin konsolide mali tablo düzenlenme yükümlülüğü ortadan kalkmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bundan sonra sadece bireysel mali tablola düzenlenecek ve KAP'ta sadece bireysel mali tablolar duyurulacaktır.
  • TSKB: Banka hisse başı 0.04 TL brüt, 0.03 TL net temettü dağıtma kararını Genel Kurul onayına sunmuştur.
Yukarı