01.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Akbank solo bilançosunda 4. Çeyrekte 1.084 mn TL kar açıklamıştır. Kurum Beklentimiz 1.100 mn TL, Piyasa beklentisi 1.086 mn TL civarındaydı. (beklentilere paralel ) 2016 yılında toplam 4.565 mn TL kar açıklamıştır.
  • AKSA: Şirket Vergi Dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan 31.12.2016 tarihli gelir tablosunda 187 mn TL kar ettiğini açıklamıştır.
  • CEMTS: 26.11.2015 ve 24.11.2016 tarihli bildirimlerde ayrıntıları verilen; Devam eden yatırımlardan yığma ısıl işlem fırını ve yeni kontinü ısıl işlem fırınları; Yığma ısıl işlem fırınının montajı tamamlanmış olup testleri devam etmektedir. Şubat ayında devreye alınması planlanmaktadır.Kontinü ısıl işlem fırını yatırımı demonte şekilde ekipman sevkiyatları devam etmekte olup 2017 yılı 3. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
  • ECILC: Müşterek yönetime tabi ortaklığı Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eczacıbaşı-Baxter) ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda; serum üretim faaliyetinin kademeli şekilde sonlandırılacağını, bu çerçevede serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile ekipmanların devredildiğini ve üretim tesislerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullandırılmasına ilişkin sözleşmelerin imzalandığını duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin devamı olarak, Eczacıbaşı Baxter'in dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tasfiye sürecinin yasal olarak başlatılmasına karar verilmiştir.
  • GARAN: Garanti Bankası solo bilançosunda 4. Çeyrekte 1.160 mn TL kar elde etmiştir. 1.138 mn TL olan kurum beklentimize paralel olan bu kar piyasa beklentisi olan 1.106 mn TL’nin hafif üzerinde gelmiştir. Banka, Bu sonuclarla beraber 2016 yılında toplamda 5.070 mn TL kar elde etmiştir. 2015 yılında ise 3.406 mn TL kar açıklamıştı - Standard & Poor's (S&P), 27 Ocak 2017 tarihli raporunda Türkiye'nin notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmesine paralel olarak Banka notlarının görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir.
  • METRO: 31/01/2017 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,68-3,19-TL fiyat aralığından 16.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesindeki payları 31/01/2017 tarihi itibariyle %49,53 olmuştur. - Şirket 2016 yılında 23 mn TL kar açıklamıştır. 2015 yılında 139 mn TL zarar etmişti (Yatırım Faaliyetleri Gideri kaleminden kaynaklanan nedenle )
  • NTHOL/NTTUR: 31.01.2017 itibariyle, Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,20 fiyattan özel emir ile 17.475.000 adet satış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları 31.01.2017 tarihi itibariyle %39,14 sınırına ulaşmıştır.
  • TTKOM: Bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ("Avea"), Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edilmiştir. Raporlarda, Avea'nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.364.691,58 TL, 3G hizmetleri için ise 66.697.190,80 TL eksik ödediği öne sürülmektedir (2009, 2010 ve 2011 dönemlerini de kapsayacak şekilde). Bildirimde, ana tutara ek olarak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak faizin de ödenmesi talep edilmektedir. Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketi, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir.Tutarın çok büyük bir bölümünün fatura indirimlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 2G hizmetleri ile ilgili Avea lehine ICC nezdinde uluslararası tahkim mahkemesince verilmiş bir karar mevcuttur. Tahkim kararı ile ilgili olarak ulusal mahkemeler nezdinde dava süreci devam etmektedir. Şirketimiz, rapor detaylarını inceledikten sonra, talepler karşısında nasıl hareket edeceğine karar verecektir. Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar
  • TOASO (YF Beklenti: 301 mn TL kâr, Piyasa Beklenti: 261 mn TL kâr)
Yukarı