Yatırım Fonlarının Tasfiye Süreci Hk.

Değerli Yatırımcılarımız,

İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi SPK'nın 02.10.2015 tarih ve 27/1215 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu yatırım fonları, 6 aylık yasal sürenin bitimini takip eden ilk iş günü olan 14.04.2016 tarihinde tasfiye edilecektir. Ancak bu süre zarfında bu fonlarda yeni fon katılma payı alım işlemleri yapılamayacak olup, fon paylarının geri iade işlemleri ise 14.04.2016 tarihine kadar devam edecektir. Tasfiyesi gerçekleşecek olan yatırım fonlarına alternatif olarak aşağıda belirtilen muadil yatırım fonlarını bilgilerinize sunarız.

 

Mevcut Fon Muadil Fon
İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu  İş Portföy Para Piyasası Fonu
İş Portföy Birinci K.V.Borçlanma Araçları Fonu İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 

Yukarı