Yatırım Fonlarının Tasfiye Süreci Hk. (2)

Değerli Yatırımcılarımız,

İş Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi SPK'nın 05.11.2015 tarih ve 30/1375 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Fon 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü olan 18.05.2016 tarihinde tasfiye edilecektir. Ancak bu süre zarfında yeni fon katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Yukarı