Yatırım Fonlarını Tasfiye Süreci Hk.

Değerli Yatırımcılarımız,

İş Portföy Birinci Değişken Fon'un SPK'nın 27.11.2015 tarih ve 32/1504 sayılı kararı ile uygun bulunan tasfiye süreci 13.06.2016 itibari ile tamamlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Yukarı