Takas Hizmetleri Ücret Tarifesindeki Değişiklikler hk.

Takasbank tarafından 25.12.2014 tarihinde alınan ücret değişikliği kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2015 tarih ve 10 sayılı toplantısında ekteki şekilde onaylanmıştır. 'Takas Hizmetleri Ücret Tarifesindeki Değişiklikler' kapsamında Kurumumuz nezdinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştireceğiniz işlemleriniz üzerinden, 04/05/2015 tarihinden itibaren yeni tarife uygulanacaktır.


Yeni tarife için tıklayınız.

Yukarı