Şirketimiz Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesine dayanılarak 27 Şubat 2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi (“YTM”) Yönetmeliği’ne göre, yatırım kuruluşları nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğin 25. maddesinin 2.fıkrası gereğince bir sonraki takvim yılı içerisinde yatırım kuruluşları, nezdindeki zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak listesini Nisan ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde bir sonraki yıl sonuna kadar ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 2023 ve 2024 yılında zamanaşımına uğrayacak olanlar için kurumsal internet sitemizin zamanaşımı sekmesinde yer alan tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilecektir.

YTM’ye devredilen emanet ve alacaklar, hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğin 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilecektir.

Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne emaneten devredilen emanet ve alacakların iadesi için hak sahipleri tarafından veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri tarafından iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğin 28. maddesinin 3. Fıkrasındaki belgeler ile birlikte YTM’nin merkez adresine başvurulması zorunludur. YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve şirketimizden ek bilgi ve belge istenebilecektir.

2023 ve 2024 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacak listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarı