Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Oluyor!

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Oluyor!

Gelecek halka arzlardan haberdar olmak ve katılım sağlamak için anında hesap açın.

Halka Arz Tarihi: 13-14-15 Eylül 2023
Halka Arz Fiyatı: 9,30 TL

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecektir. Halka arz 9,30 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 170.462.907 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.837.093 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Toplam 44.300.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %20 olması planlanmaktadır.

13-14-15 Eylül 2023 tarihlerinde, İnternet Şubemiz ve YFTrade mobil uygulamamız üzerinden REEDR kodu ile alım emri göndererek halka arza katılabilirsiniz.

Müşterimiz olmak için tıklayınız.

 • Söz konusu halka arzda 170.000.000  TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 45.000.000  TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Toplam 215.000.000  TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.
 • Halka arz büyüklüğü  1.999.500.000 TL  olup, halka açıklık oranı %22,63 olarak gerçekleşecektir.
 • Halka arz edilecek toplam 215.000.000 TL nominal  değerli payların; 182.750.000 TL nominal değerdeki (%85) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, 32.250.000 TL nominal değerdeki (%15) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yapılacaktır.
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tarafından iletilen talepler mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
 • Müşterek hesaplardan başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Fiyat istikrarı işlemleri, Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile halka arz eden pay sahibinin elde edeceği brüt halka arz  gelirinden maliyetlerin düşülmesinden sonra kalan tutarın %40’ına kadar olan tutarındaki kaynak ile uygulanacaktır.
 • Şirket tarafından FAVÖK ve Net Kar tutarına ilişkin ilave pay taahhüdü verilmiştir.
 • Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Ortaklar da 1 yıl  boyunca hiçbir şekilde pay satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermiştir.
 • Halka arzda kurumumuzdan kredili talep girişleri yapılmayacaktır.
 • SPK 30.03.2023 tarihli ilke kararı gereği ; Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.
 • Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcı kapsamında girilen bir talep için talep adedinin Yurtiçi Bireysel Yatırımcı grubunun azami pay miktarı olan 45.687.500 adeti geçmesi durumunda bu pay adedini geçen kısmı silinerek talep adedi 45.687.500 adet olarak dikkate alınacak ve dağıtıma sokulacaktır.
Yukarı