Bakırköy Şubemizin, Merkez Şubemizle Birleştirilerek Kapatılması Hakkında

Bakırköy Şubemizin, Merkez Şubemizle Birleştirilerek Kapatılması Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15 Mart 2019 tarih ve 2271 sayılı toplantısında, “İstanbul Caddesi No:47 Kat:4-5 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Şirketimiz Bakırköy Şubesinin operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik görülen lüzum üzerine kapatılması ve adı geçen şube müşterilerimizin aynı koşullarda Şirketimiz Merkez Şubesine devredilmelerine ilişkin alınan karar uyarınca;

01.04.2019 tarihi itibarıyla Bakırköy Şubemiz müşterilerinin Şirketimiz Merkez Şubesine devirleri tamamlanmış olup Bakırköy Şubemizin kapatılmasına ilişkin alınan karar 04.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.

Müşterilerimizin aşağıda yer alan telefonlardan Şirketimize ulaşarak detaylı bilgi almaları mümkündür.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Merkez Şube

Tel: 0212 334 98 00 - 10  Faks: 0212 244 36 50

 

Pazarlama Müdürlüğü

Tel: 0212 317 68 85  Faks: 0212 282 15 50 - 51

Yukarı