Ataşehir Şubemizin Kapatılması Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22 Haziran 2016 tarih ve 2073 sayılı toplantısında;

“Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Cad. No:72 Tosyalı Holding Plaza Ataşehir/İstanbul”  adresinde mukim Ataşehir Şubemizin kapatılması ve Ataşehir Şube müşterilerimizin Şirketimiz Çiftehavuzlar Şubesine devredilmeleri kararı alınmış olup bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan Şirketimiz başvurusuna Kurul’un 11.07.2016 tarih ve 32992422-205.99-E.7687  sayılı yazısıyla izin verilmiştir.

Yukarı